6th European working conditions surveyCondițiile de lucru și calitatea locurilor de muncă se află pe agenda politică europeană.
Conform Strategiei Europa 2020,  privind o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, îmbunătățirea calității muncii și a condițiilor de muncă reprezintă un obiectiv esențial al inițiativei Agenției pentru noi competențe și locuri de muncă a Comisiei Europene.
Această publicație este structurată pe 5 capitole:
–  primul capitol descrie principalele caracteristici ale forței de muncă din cele 35 de țări, inclusiv cele din Spațiul Public European;
–  al doilea capitol se concentrează pe evoluția calității locurilor de muncă în Europa;
–  al treilea capitol examinează munca din perspectiva ocupantului individual: modul în care abilitățile sale se potrivesc cu locul de muncă, nivelul angajamentului lor în ceea ce privește locul de muncă, fie că le oferă securitatea financiară sau echilibrul dintre viața profesională și cea privată;
–  capitolul 4 clasifică lucrătorii în cinci grupuri, bazate pe locurile de muncă care au scoruri similare pe indici de calitate a locului de muncă.
Cei interesați de acest material informativ pot răsfoi un exemplar în limba engleză la sediul Centrului Europe Direct Argeș.
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017