European statistics for European policiesAceastă broșură reprezintă o sursă de date fiabile pentru elaborarea, implementarea și monitorizarea politicilor.

Informațiile și cunoștințele reprezintă elemente fundamentale pentru toate societățile moderne. Statisticile oficiale oferă o infrastructură informațională care răspunde nevoilor mai multor categorii de utilizatori – cetățeni, factori de decizie, cercetători și jurnaliști.

Statisticile europene au fost introduse în 1952 cu formele timpurii ale integrării europene și au crescut în timp pentru a deveni o bază de informare esențială pentru funcționarea societăților în Uniunea Europeană.

În acest material informativ regăsim subiecte de interes despre: locuri de muncă, creștere și investiții, piața unică digitală, energie și schimbări climatice, piața internă, o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă, acordul UE-SUA privind comerțul, justiție și drepturi fundamentale, migrație.

Centrul Europe Direct Argeș pune la dispoziția celor interesați un exemplar în limba engleză.

European statistics for European policies. A wealth of data to underpin the Commission’s priorities, Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2017.