Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stilSăptămâna Verde 2017 organizată de Uniunea Europeană s-a concentrat pe locuri de muncă ecologice care angrenează milioane de oameni din întreaga Europă în evenimente și prin medii de socializare.

Prezenta ediție a revistei Mediul pentru europeni prezintă unele dintre progresele și inovațiile care propulsează creșterea numărului de locuri de muncă ecologice. Politicile și finanțarea UE ajută oamenii să dobândească noi competențe ecologice și parcurgerea unei tranziții care nu lasă pe nimeni în urmă. În lunile și anii ce urmează, multe dintre aceste idei vor fi transpuse în măsuri.

Depășind granițele Europei, această broșură analizează modul în care noul tratat global privind mercurul va facilita protecția cetățenilor din întreaga lume împotriva expunerii la acest metal greu toxic și modul în care fondurile UE facilitează protecția mediului în țările învecinate din bazinul mediteraneean.

In acest material informativ regăsim subiecte despre: evaluarea politicilor de mediu, locuri de muncă pentru un viitor ecologic, eticheta ecologică, investiția UE pentru un aer mai curat, evoluția programului Life, noul plan de acțiune al UE pentru natură, cetățeni, economie, precum și care sunt beneficiile mediului pe care le aduce politica de vecinătate a UE.

Pentru cei interesați de aceste subiecte, Centrul Europe Direct Argeș dispune la sediu de un exemplar în limba română.

Mediul pentru europeni – Eticheta ecologică a UE sărbătorește cu stil. – Revistă a Direcției Generale Mediu, Nr. 63/ Iulie 2017, Luxemburg:  Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2017.