Comisia Europeana anunta deschiderea unei noi campanii de selectie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2009 Comisia Europeană a anunţat deschiderea campaniei de selecţie a propunerilor de proiecte LIFE+ pentru anul 2009 în data de 15 mai 2009 cu termen limită de depunere a propunerilor de proiecte la Ministerul Mediului 15 septembrie 2009.

Totodată, Comisia Europeană anunţă publicarea ghidurilor revizuite şi a formularelor de aplicare necesare completării propunerilor de proiecte pentru sesiunea 2009 la o data ulterioară, apropiată datei de lansare a campaniei de selecţie.

Pentru anul 2009, Parlamentul European și Consiliul au fost de acord cu creşterea bugetului disponibil pentru acordurile de finanţare/granturile LIFE+ cu 25 milioane €, astfel că bugetul total a fost estimat la valoarea de 250 milioane €, României revenindu-i 10,9 milioane €. Creşterea bugetară a fost posibilă datorită dorinţei Parlamentului European de a face accesibile unele resurse pentru adaptarea la schimbările climatice, componentele „natură şi biodiversitate” şi „guvernare şi politici de mediu” ale programului LIFE+ fiind astfel adaptate să ţină cont de noile prevederi bugetare.

Pentru componenta Natură şi Biodiversitate, al cărei scop principal este contribuţia la implementarea politicilor şi legislaţiei comunitare în domeniul naturii şi biodiversităţii, Parlamentul European a evidenţiat şi acordat fonduri adiţionale pentru programul LIFE+ pe anul 2009 pentru proiectele ce urmăresc dezvoltarea coridoarelor speciilor migratoare. Pentru domeniul „Schimbări Climatice” din cadrul componentei „Guvernare şi Politici de Mediu”, Parlamentul European a evidenţiat şi acordat fonduri adiţionale pentru programul LIFE+ pe anul 2009 pentru proiectele ce urmăresc dezvoltarea culturilor rezistente la secetă, selectarea speciilor forestiere şi a practicilor mai puţin vulnerabile la furtuni şi incendii, precum şi dezvoltarea planurilor spaţiale.

Noua sesiune de proiecte LIFE+ 2009 va prezenta un calendar strict al proiectelor, în care data de 15 septembrie 2009 reprezintă data limită de depunere a proiectelor la Autoritatea Naţională reprezentată de Ministerul Mediului. Pentru proiectele propuse în 2009 cel mai optimist termen la care acestea pot debuta este 1 ianuarie 2011. Comisia recomandă aplicanţilor să ia în considerare acest aspect atunci când stabilesc calendarul de implementare al propunerilor. Având în vedere că nu sunt preconizate modificări semnificative faţă de anul 2008, aplicanţii sunt sfătuiţi să-şi pregătească propunerile utilizând pachetul de aplicaţii 2008, descărcabile de pe paginile web ale Ministerului Mediului şi Comisiei Europene. Menţionăm că propunerile vor fi depuse utilizând formularele 2009 ce vor fi publicate la 15 mai 2009.

Este important de reţinut că Regulamentul (CE) nr. 614/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 mai 2007 privind Instrumentul financiar pentru mediu (LIFE+) nu finanţează măsurile care intră sub incidenţa criteriilor de eligibilitate şi al domeniului principal de aplicare al altor instrumente financiare comunitare, printre care Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Programul Cadru pentru competitivitate şi inovaţie, Programul Naţional pentru Dezvoltare Rurală.

Pentru mai multe informaţii, Europe Direct Argeş vă pune la dispoziţie următoarele adrese:

http://www.mapam.ro/pages/page.php?self=03&sub=0302&tz=030202&lang=2, http://www.mmediu.ro/proiecte_europene_pos.htm