Inventarul European cu privire la învățarea non-formală și informală – actualizare 2016Recunoașterea învățării non-formale și a celei informale poate aduce o contribuție majoră la atingerea „ambiției” UE de a obține o creștere inteligentă, sustenabilă și incluzivă, așa cum a fost stabilit prin Strategia Europa 2020. Aceasta poate contribui major la punerea în concordanță a aptitudinilor candidaților cu cerințele de pe piața muncii, promovarea transferabilității aptitudinilor între companii și sectoare, precum și susținerea mobilității forței de muncă pe teritoriul întregii Europe.

Inventarul european privind recunoașterea educației non-formale și informale este un suport important pentru implementarea recomandărilor din 2012 ale Consiliului privind acest subiect. Actualizarea din 2016 a inventarului oferă date unice cu privire la modul în care recunoașterea se realizează la nivel național, regional și local în Europa. Este examinată situația curentă și evoluția sa în 33 de țări europene, începând cu anul 2014, ilustrată cu exemple de bune practică, analize tematice ale problemelor cheie legate de crearea și implementarea inițiativelor de recunoaștere.

Aceste rapoarte au ca scop încurajarea dialogului între diferiți factori de răspundere în dezvoltarea și implementarea recunoașterii învățării non-formale și a celei informale în Europa.

Publicația este în limba engleză și o puteți consulta la Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș.

Luxemburg: Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, CEDEFOP, 2017