Integrarea minorităților, Ediția 2017Principiile de Bază ale Politicii de Integrare a Imigranților, care au fost adoptate de Consiliul de Justiție și Afaceri Interne în noiembrie 2014, stau la baza puliticilor UE de cooperare și integrare. Acestea cuprind aspectele esențiale în procesul de integrare, incluzând ocuparea forței de muncă, educație, accesul la instituții, bunuri și servicii și în societate în general. Dar cel mai important este că Principiile de Bază definesc integrarea ca un proces în dublu sens în ceea ce privește acomodarea migranților și a rezidenților Statelor Membre U.E.

Publicația de față prezintă diferite statistici cu privire la integrarea migranților în Uniunea Europeană. Integrarea migranților este măsurată în domenii precum ocuparea forței de muncă, educație, incluziune socială și cetățenie activă în țara grazdă. Analiza are la bază statisticile din 2015 rezultate din Ancheta Forței de Muncă (Labour Force Survey – EU-LFS), statisticile privind veniturile și condițiile de trai (EU-SILC), precum și statisticile EUROSTAT privind migrația.

      Așadar, dacă sunteți interesați de acest subiect, puteți consulta publicația în limba engleză, la Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene “Dinicu Golescu” Argeș.

Luxemburg: Oficiul de Publicații al Uniunii Europene, Eurostat, 2017