Adaptarea Uniunii Europene la schimbarile climaticeSchimbările climatice sunt recunocute în prezent ca una dintre cele mai serioase provocări de mediu, în societate şi în economie, cu care se confruntă lumea.

Este dovedit ştiinţific faptul că, din cauza activităţilor umane, concentraţiile ridicate de gaze cu efect de seră (GES) din atmosferă intensifică „efectul de seră” natural, determinând astfel creşterea temperaturii Pământului.

Concentraţiile de GES, în special de dioxid de carbon, au crescut cu 70% faţă de 1970. Astăzi, schimbările climatice reprezintă o dublă provocare: reducerea emisiilor de gaze care determină încălzirea (cunoscută ca atenuare) şi adaptarea la schimbarea climatică viitoare în vederea reducerii efectelor adverse.

Comisia Europeană a adoptat în aprilie 2009 Cartea albă privind acţiunile necesare pentru consolidarea rezistenţei Uniunii pentru a face faţă schimbărilor climatice. Descoperirile recente indică faptul că impacturile schimbărilor climatice vor fi mai rapide şi mai grave decât cel prezentat în raportul din 2007 al Grupului interguvernamental privind schimbările climatice. Europa nu va scăpa de aceste efecte şi trebuie să se pregătească să le facă faţă. Impactul acestora va avea implicaţii regionale diferite, ceea ce înseamnă că majoritatea măsurilor de adaptare vor trebui să fie luate la nivel naţional şi regional. Cadrul de acţiune prezentat de către Comisie stabileşte o abordare strategică în două etape în vederea adaptării la impacturile schimbărilor climatice în UE şi completează acţiunile statelor membre printr-o abordare integrată şi coordonată.

Cartea albă prezintă un cadru de acţiune care permite Uniunii Europene şi statelor membre să se pregătească pentru impactul schimbărilor climatice. O primă etapă a strategiei se va desfăşura până în 2012 şi va constitui baza pregătirii unei strategii de adaptare cuprinzătoare a UE. Această etapă se va axa pe aprofundarea cunoştinţelor noastre despre schimbările climatice şi posibilele măsuri de adaptare şi despre cum poate fi inclusă adaptarea în politicile cheie ale UE.

În acest sens, Comisia Europeană va înfiinţa un Grup de Coordonare a Impactului şi Adaptării, ce va fi constituit din reprezentanţi ai statelor membre ale UE, care se vor implica în redactarea unor programe naţionale şi regionale de adaptare şi se va consulta cu reprezentanţii societăţii civile şi ai comunităţii ştiinţifice. Acest grup va fi sprijinit de grupurile tehnice de lucru, inclusiv de grupul pentru agricultură. De asemenea, până în anul 2011, Comisia va înfiinţa un Centru de informare pentru schimbul informaţiilor privind impacturile schimbărilor climatice.