Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016 – 2019La nivel mondial, drepturile fundamentale ale femeilor continuă să fie încălcate, acestea confruntându-se cu discriminarea în ceea ce privește accesul la educație, locurile de muncă, protecția socială, moștenirea, bunurile economice, resursele productive, precum și participarea la procesul de luare a deciziilor și în societate în general.

      Angajamentul strategic pentru egalitatea de șanse între femei și bărbați 2016-2019 marchează o nouă etapă în eforturile UE de a promova egalitatea între femei și bărbați, continuând, în același timp, să se concentreze asupra unor domenii prioritare de acțiune de o importanță deosebită. Acesta identifică mai mult de treizeci de acțiuni cheie care urmează să fie puse în aplicare în cinci domenii prioritare, însoțite de calendare și indicatori de monitorizare. Suplimentar, acesta subliniază necesitatea de a integra o perspectivă a egalității de gen în toate politicile UE, precum și în programele de finanțare ale UE.

      Cele cinci domenii tematice prioritare existente sunt:

–          creșterea gradului de participare a femeilor pe piața forței de muncă și independența economică egală pentru femei și bărbați;

–          reducerea diferenței de remunerare, de câștiguri și de pensii între femei și bărbați și, prin urmare, combaterea sărăciei în rândul femeilor;

–          promovarea egalității între femei și băbați în procesul decizional;

–          combaterea violenței bazate pe gen și sprijinirea și protejarea victimelor;

–          promovarea egalității de gen și a drepturilor femeilor în întreaga lume.

         Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016