Lucrul cu tinerii si educatia non-formala in peisajul educatiei europeneAceastă broșură marchează un sfert de secol de programe europene și politici de tineret derulate în cadrul Uniunii Europene, aducând împreună o gamă largă de viziuni și cele mai bune exemple de bune practici, cu scopul de a stimula dezbateri privind modul în care lucrul cu tinerii și educația non – formală contribuie, alături de alte sectoare, la sistemul educațional european.

Capitolul I al publicației prezintă starea actuală a educației, subliniind modul în care educația formală este informalizată, în timp ce, simultan, educația non – formală devine mai formală.

Capitolul II oferă o imagine asupra importanței Uniunii Europene în viețile tinerilor și asupra progresului declanșat de programele și politicile de tineret ale UE, care include creșterea calității lucrului cu tinerii, furnizarea unei platforme de colaborare între părțile interesate și promovarea recunoașterii și validării educației informale și non-formale.

Capitolul III dezvoltă nevoia pentru profesionalizarea și europenizarea lucrului cu tinerii. Gama largă de competențe cerute se adâncește, în condițiile în care lucrătorii de tineret se așteaptă să se confrunte cu modele de comportament și sociale din ce în ce mai provocatoare, ca de exemplu nevoile speciale de învățare și diversitatea culturală.

În capitolul IV se prezintă modul în care lucrul cu tinerii și educația non-formală pregătește tinerii pentru o piață a muncii în continuă schimbare și promovarea învățării antreprenoriale printr-un proces de conștientizare și de alocare a responsabilităților. În momentul actual, când nu mai există perspectiva unui loc de muncă pe viață, scopul va fi să se ofere cunoștințe, aptitudini și atitudini pentru ca tinerii să devină antreprenori ai proprii vieți, modelându-și perspectivele personale printr-o up-datare continuă a aptitudinilor și prin dobândirea unui ”know-how hibrid”.

Capitolul V oferă o perspectivă asupra incluziunii sociale și a nevoii de redefinire a misiunii lucrătorului de tineret. În ziua de astăzi, lucrătorul de tineret trebuie să ofere răspunsuri la problemele actuale ale tinerilor, care se confruntă cu șomajul, o migrație în creștere, dificultăți economice, destrămarea familiilor și probleme legate de minorități.

Capitolul VI oferă considerente cu privire la natura participării tinerilor într-o lume în schimbare și cum un dialog structurat ar putea fi maximizat prin implicare – văzută ca factor decisiv al cetățeniei active, democratice.

Capitolele conțin de asemenea, o privire spre viitor din partea colaboratorilor, în special în contextul implementării Programului Erasmus+.

Dacă v-am stârnit interesul și doriți să aprofundați aceste subiecte, trebuie să aveți în vedere faptul că publicația prezentată mai sus este în limba engleză și că o puteți găsi la Centrul Europe Direct Argeș din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu” Argeș.