UE în 2015 – Principalele rezultateLa începutul mandatului său, în noiembrie 2014, Jean – Claude Juncker, președintele Comisiei Europene, a promis un nou început pentru Europa, cu orientarea spre zece priorități politice, care reprezentau principalele provocări cu care se confrunta societatea și economia europeană.

Însă anul 2015 s-a dovedit a fi unul cu multiple situații limită, care au făcut ca întreaga lume să stea cu ochii ațintiți la Uniunea Europeană: atacurile teroriste din ianuarie și noiembrie care au avut ca scenă de desfășurare Franța, cea mai amplă migrație umană în masă de la Al Doilea Război Mondial încoace, urmată de criza refugiaților, precum și criza din Grecia, care a cauzat luni de tratative și numeroase momente dificile pentru stabilitatea U.E.

Cele 10 priorități pentru anul 2015 au fost următoarele:

  1. un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții;
  2. o piață unică digitală conectată;
  3. o uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbării climatice;
  4. o piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată;
  5. o uniune economică și monetară mai profundă și mai echitabilă;
  6. un acord de liber schimb rezonabil și echilibrat cu SUA;
  7. un spațiu al justiției și al drepturilor fundamentale, bazat pe încredere reciprocă;
  8. o nouă politică în domeniul migrației;
  9. un actor mai puternic pe plan mondial;
  10. o Uniune a schimbărilor democratice.

Stadiul ducerii la îndeplinire a acestor priorități este detaliat în materialul prezentat, care se găsește la sediul Centrului Europe Direct Argeș.

Bruxelles: Comisia Europeană, Direcția Generală Comunicare, 2016