Revista ”Research*eu”, Nr. 49/2016Publicația de față vă oferă informații cu privire la modul de utilizare a noilor tehnologii și a TIC, pentru conservarea și promovarea moștenirii culturale europene. La momentul actual, din păcate, prioritățile politice în continuă schimbare și înmulțirea dificultăților bugetare, fac ca guvernele țărilor membre să scadă cheltuielile în domeniul promovării și conservării valorilor culturale, ceea ce conduce la creșterea riscurilor privind deteriorarea și, în timp, la pierderea moștenirii culturale.

De la ratificarea Tratatului de la Lisabona, UE a urmărit protejarea și îmbunătățirea patrimoniului cultural al continentului. Au fost elaborate o serie de politici și programe și s-au făcut o serie de alocări bugetare, cum ar fi: 3,2 miliarde de euro, respectiv 1,2 miliarde de euro au fost investiți prin Fondul European pentru Dezvoltarea Regională și Fondul Agricol European pentru Dezvoltarea Rurală. De asemenea, aproximativ 100 milioane de euro pentru finanțarea cercetării au fost repartizați prin FP7, iar un buget echivalent este planificat pentru anii 2016 și 2017 prin programul Orizont 2020.

Așadar, dacă sunteți interesați de acest subiect, puteți consulta publicația în limba engleză, la Centrul Europe Direct din cadrul Bibliotecii Județene Dinicu Golescu” Argeș.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, februarie, 2016