CEDEFOP (2016). Programul privind munca 2016CEDEFOP – agenția europeană care sprijină dezvoltarea și implementarea educației vocaționale și politicilor de formare (VET) este o agenție tripartită administrată de guverne, reprezentanții angajatorilor și ai angajaților și Comisia Europeană.

Planul de muncă aferent anului 2016 reflectă planul acesteia de a sprijini concluziile de la Riga și schița abilităților pentru o forță de muncă europeană mai calificată și competitivă. Programul privind munca este în concordanță cu misiunea agenției, stabilită prin regulamentul de constituire.

În cuprinsul publicației puteți regăsi informații privind politicile VET pentru perioada imediat următoare, până în anul 2020, prioritățile CEDEFOP pe termen mediu și cum acestea urmează a fi implementate, proiectele și activitățile de comunicare ale agenției.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2016