Seminar de contact „INCLUSION in School Education”Seminarul de contact „INCLUSION in School Education” se desfășoară în perioada 18-22 noiembrie 2015 la Alden Biesen, în Belgia.

Scop:
– crearea şi promovarea de parteneriate strategice Erasmus+ în domeniul educației școlare axate pe incluziunea elevilor cu nevoi educaţionale speciale.

Profilul candidatului:
– este cadru didactic într-o instituţie şcolară care şcolarizează elevi cu nevoi speciale, reprezentant al unei autorităţi locale/regionale cu responsabilităţi pentru educaţia copiilor cu nevoi speciale;
– este motivat să dezvolte parteneriate strategice prin programul Erasmus+ în domeniul educației şcolare pe tema seminarului;
– deţine cunoştinţe avansate de limba engleză (scris, vorbit).

Data limită pentru trimiterea dosarului de candidatură este: 15 septembrie 2015

Mai multe informații referitoare la seminar (procedura de înscriere, criterii de eligibilitate, criterii de selecție, costurile suportate pentru candidații selectați) se găsesc în apelul publicat pe site-ul programului Erasmus+: http://www.erasmusplus.ro/evenimente-det/vrs/IDev/324