Integrarea României în structurile Uniunii Monetare EuropeneLucrarea reprezintă o contribuţie valoroasă în plan teoretic şi metodologic, cu referire la analiza complexă atât a noţiunilor de drept incidente în vederea adoptării monedei unice europene, cât şi a conceptelor de ordin economic şi monetar. Tema abordată are un caracter complex: unul interdisciplinar in care sunt utilizate numeroase cunoştinţe de drept european, drept financiar, fiscalitate, economie, monedă si finanţe şi unul legat de armonizarea legislaţiei în vederea preluării monedei unice europene, inclusiv prin analiza legislaţiilor altor sate europene care au adoptat moneda unică de la începuturile apariţiei acesteia sau care au preluat Euro foarte recent.

Autor: Mihaela Tofan

Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2008