Procesul decizional în Uniunea EuropeanăLucrarea prezină o viziune riguroasă şi profundă asupra fenomenului atât de complex al integrării europene cu accent de această dată pe sistemul său decizional. Ea reprezină şi o aplicare a experienţei dobândite în serviciul diplomatic român, anii investiţi pe relaţia România-UE contribuind la un alt tip de expertiză, înţelegere şi prezentare a proceselor decizionale din UE. Cartea este structurată pe 14 capitole împărţite în trei părţi, prima parte prezentând procesul de integrare europeană de la origini şi până în prezent, partea a II-a analizând exhaustiv sistemul instituţional al CE/UE prin prezentarea sistemului în ansamblul său şi a fiecărei instituţii iar cea de-a treia parte analizând instituţiile şi sistemul decizional al UE din perspectiva reformelor din perioada 2000-2009, inclusiv a Tratatului de la Lisabona.

Autor: Bărbulescu Iordan Gheorghe.-

Iaşi, Editura Polirom, 2008