Consiliul European – stabilirea strategieiFuncție: Definește direcția politică și prioritățile

Membri: Șefii de stat sau de guvern din statele membre, președintele Consiliului European și președintele Comisiei Europene

Sediu: Bruxelles

Internet: http://european-council.europa.eu/

Consiliul European reunește principalii lideri politici din UE, respectiv prim-miniștri și președinți, alături de președintele Consiliului și de președintele Comisiei.

Aceștia se întrunesc cel puțin de patru ori pe an pentru a stabili direcția politică și prioritățile pentru UE în ansamblu. Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate participă, de asemenea, la reuniuni.

Reunind la nivel înalt șefii de stat sau de guvern din toate țările UE, Consiliul European reprezintă cel mai înalt nivel de cooperare politică între statele membre. În cadrul reuniunilor, liderii iau decizii prin consens cu privire la direcția generală și prioritățile Uniunii și impulsionează dezvoltarea acesteia.

Consiliul European nu adoptă acte legislative. La sfârșitul fiecărei reuniuni sunt elaborate „concluzii”, care reflectă mesajul principal al discuțiilor și trec în revistă deciziile luate, referindu-se inclusiv la acțiunile care trebuie luate ca urmare a acestora. Concluziile identifică problemele majore care trebuie abordate de către Consiliu, adică în cadrul reuniunilor miniștrilor. Comisia Europeană poate fi, de asemenea, invitată să prezinte propuneri referitoare la anumite provocări sau oportunități deosebite ale Uniunii.

De regulă, reuniunile Consiliului European au loc de cel puțin două ori pe semestru. Se pot organiza reuniuni suplimentare (extraordinare sau informale) pentru a răspunde unor probleme urgente care necesită decizii la nivel înalt, de exemplu în domeniul afacerilor economice sau al politicii externe.

Activitatea Consiliului European este coordonată de către președintele său, care este responsabil pentru convocarea și prezidarea reuniunilor Consiliului European și impulsionarea activității sale.

Președintele Consiliului European reprezintă, de asemenea, Uniunea în relația cu lumea exterioară.

Împreună cu Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, reprezintă interesele Uniunii în probleme de afaceri externe și de securitate.

Consiliul European adoptă majoritatea deciziilor sale prin consens. În anumite cazuri totuși se aplică majoritatea calificată, cum ar fi în cazul alegerii președintelui sau al numirii Comisiei și al Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate.

Atunci când Consiliul European decide prin vot, doar șefilor de stat sau de guvern le este permis să voteze.