Programul Cultura (2007-2013)



Acest program sprijină cooperarea culturală la nivel european, prin promovarea mobilităţii persoanelor care activează în sectorul cultural, încurajarea circulaţiei operelor şi produselor artistice şi culturale şi promovarea dialogului intercultural.

Programul este gestionat de Direcția Generală pentru Educație și Cultură a Comisiei Europene împreună cu Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură. La nivel naţional, punctele de contact cultural din toate ţările participante sunt responsabile de promovarea Programului şi de facilitarea accesului operatorilor culturali la acesta.

Programul sprijină cu precădere:

 • proiectele culturale
 • organizaţiile active la nivel european în domeniul culturii (granturi operaţionale)
 • activităţile de analiză, colectarea şi difuzarea informaţiilor, precum şi optimizarea impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale

Pe lângă aceste componente, programul mai finanţează şi:

 • decernarea de premii de excelență în domeniile patrimoniului cultural, arhitecturii, literaturii şi muzicii
 • Capitalele Europene ale Culturii
 • cooperarea Uniunii Europene cu organizaţii internaţionale, precum UNESCO, ONU – Alianţa Civilizaţiilor sau Consiliul Europei
 • acţiuni speciale, cum ar fi Proiectul pilot pentru mobilitatea artiştilor
 • punctele de contact cultural din toate cele 37 de ţări participante

Componentele programului:

 1. Sprijinirea proiectelor culturale
 2. Sprijinirea organizaţiilor active la nivel european în domeniul culturii
 3. Sprijinirea activităţilor de analiză, colectării şi difuzării informaţiilor, precum şi optimizării impactului proiectelor din domeniul cooperării culturale

Mai multe informații:

Portalul pentru programe culturale:

http://www.eurocult.ro/

Ghidul Programului: http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/documents/2010/may/RO.pdf

Punctul de Contact Cultural (PCC):

http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_2_despre-noi_pg_0.htm#cinesuntem

Acțiunile Programului

http://ec.europa.eu/culture/our-programmes-and-actions/culture-programme-%282007-2013%29_en.htm

Comisia Europeană – Direcţia Generală Educaţie şi Cultură

http://ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Agenţia Executivă pentru Educaţie, Audiovizual şi Cultură

http://eacea.ec.europa.eu/culture/index_en.htm

Programul Europa Creativă (2014-2020) este cadrul de finanțare comunitară ce va continua actualele programe Cultura (2007-2013), Media (2007-2013) și Media Mundus.  Programul va avea trei componente distincte: Media, Cultura și o componentă transectorială dedicată garantării creditelor bancare pentru sectoarele culturale și creative și cooperării în domeniul politicilor culturale.

Mai multe informații:

http://www.cultura2007.ro/cultura2007-ro_doc_129_programul-europa-creativa-2014-2020_pg_0.htm

http://ec.europa.eu/culture/creative-europe/