Curs de formare ”Ambasadori New Media”Grupul Tinerilor Europeni pentru Schimbare organizează un curs de formare în perioada 3-11 noiembrie 2013 în Marea Britanie.

Tema cursului de formare „Ambasadori New Media”, este reprezentată de utilizarea de noi instrumente mass-media pentru a promova principiile și valorile europene. Acesta are ca scop de a construi capacitatea lucrătorilor europeni de tineret în domeniul noilor servicii de comunicare media.

            Obiectivele cursului sunt:

1. împuternicirea lucrătorilor de tineret de a utiliza instrumente multimedia pentru a lupta împotriva discriminării și pentru a promova valorile europene, cum ar fi toleranța, democrația, respectul pentru drepturile omului, egalitate;

2. furnizarea de noi competențe media a lucrătorilor de tineret în scopul de a utiliza  instrumentele de social media pentru a îmbunătăți activitățile de comunicare și de strângere de  fonduri a organizațiilor lor;

3. Stimularea lucrătorilor de tineret să coopereze la nivel european, să facă schimb de bune  practici în rețea.

Metodele folosite vor fi de educație non-formală: brainstorming, dezbateri, lucrul în echipă în subgrupuri interculturale, exerciții de tip icebreaker.

Termen-limită: 10 septembrie 2013.

Mai multe informații: http://trainings.salto-youth.net/3765