Săptămâna europeană a IMM-urilorPrima Săptămână europeană a IMM-urilor, care va avea loc în perioada 6-14 mai 2009, este o campanie de promovare a antreprenoriatului în Europa şi de informare a antreprenorilor despre ajutorul de care pot beneficia la nivel european, naţional şi local.

Acest eveniment pune la dispoziţia IMM-urilor o gamă largă de informaţii, sfaturi, ajutor şi idei în scopul dezvoltării activităţilor lor. Antreprenori existenţi, potenţiali, tinerii, organizaţiile de întreprinderi, organismele abilitate sa acorde sprijin, autorităţile publice, instituţiile de învăţământ, etc., oricine se poate implica în Săptămâna IMM-urilor. Puteţi alege fie să organizaţi un eveniment, fie să participaţi la un eveniment. Săptămâna Europeană a IMM-urilor este coordonată de Direcţia Generală Întreprinderi şi Industrie a Comisiei Europene, dar cele mai multe din evenimente din cadrul Săptămânii IMM-urilor sunt organizate de către organizaţiile de întreprinderi,  autorităţile locale şi regionale, şi alte entităţi din ţările participante. Săptămâna IMM-urilor este una din măsurile luate pentru implementarea legii europene pentru întreprinderi mici (Small Business Act), prima politică-cadru exhaustivă pentru IMM-uri din UE şi statele sale membre.

Săptămâna IMM-urilor urmăreşte: să informeze prin difuzarea informaţiilor în legătură cu asistenţa oferită de UE şi autorităţile naţionale întreprinderilor mici; să ofere asistenţă prin crearea unui parteneriat EU-IMM, subliniind pe de o parte faptul că Europa este mai puternică dacă există IMM-uri competitive, iar pe de altă parte faptul că UE este gata să le susţină şi să le ofere consiliere; să inspire motivarea IMM-urilor existente să-şi lărgească orizonturile şi să-şi dezvolte şi extindă activitatea; să împărtăşească experienţa în domeniul antreprenoriatului cu alţi antreprenori şi să încurajeze prin încercarea de a convinge tinerii că antreprenoriatul este o opţiune profesională atractivă.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi următoarea adresă:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/participate/index_ro.htm