2013-Anul European al cetățenilorPentru a marca Anul European al Cetățenilor – 2013, vor fi organizate în întreaga Uniune Europeană o serie de evenimente, conferințe și seminarii, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național, regional sau local (pentru calendarul evenimentelor, puteți consulta:http://europa.eu/citizens-2013). Comisia Europeană va asigura, de asemenea, o mai mare vizibilitate a portalurilor web multilingve Europe Direct și „Europa ta”, ca elemente-cheie ale unui punct unic de informare privind drepturile cetățenilor Uniunii Europene, și va consolida rolul și vizibilitatea instrumentelor de soluționare a problemelor, cum ar fi SOLVIT, pentru a le permite cetățenilor Uniunii să-și exercite din plin drepturile și să fie mai eficienți în apărarea lor.