Uniunea Europeana – recomandari bibliograficeBibliografie selectivă din colecţiile Bibliotecii Judeţene Dinicu Golescu Argeş

 • Adrian, Liviu, Ivan. Statele Unite ale Europei: Uniunea Europeană între interguvernamentalism şi supranaţionalism. – Iaşi, Editura Institutul European, 2007.
 • Bărbulescu, Iordan, Gheorghe. Procesul decizional în Uniunea Europeană. – Iaşi, Editura Polirom, 2008.
 • Bărbulescu, Iordan, Gheorghe. Uniunea Europeană: de la naţional la federal. – Bucureşti, Editura Tritonic, 2005.
 • Bărbulescu, Iordan, Gheorghe. Uniunea Europeană: politicile extinderii. – Bucureşti, Editura Tritonic, 2006.
 • Bibere, Octavian, Uniunea Europeană; între real şi virtual. – Bucureşti, Editura All, 1999.
 • Booker, Cristopher;North Richard. Uniunea Europeană – Marea Amăgire: Istoria secretă a construcţiei europene. – Filipeştii de Târg, Prahova, Editura Antet XX Press, 2004.
 • Brucan, Silviu. Secolul XX: Viitorul Uniunii Europene. Războaiele în secolul XXI. – Iaşi, EdituraPolirom, 2005.
 • Cairns, Walter. Introducere în legislaţia Uniunii Europene. – Bucureşti, Editura Universal Dalsi, 2001.
 • Cetăţenia europeană. Cetăţenii, străinii şi apartrizii în dreptul românesc şi european. – Bucureşti, Editura All Beck, 2003.
 • Cetăţenie Naţională – Cetăţenie Europeană. – Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Libra, 2003.
 • Consiliul Europei şi apărarea drepturilor omului. S. l. , Editura L. A. D. O. , 1994.
 • Controlul financiar. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 11 – 19, 30 – 32.
 • Convergenţa reală şi convergenţa nominală în procesul aderării României la Uniunea Europeană: Conferinţa TinerilorEconomişti. – Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2005.
 • Dăianu, Daniel; Vrânceanu Radu. România şi Uniunea Europeană: inflaţie, balanţă de plăţi, creştere economică. – Bucureşti, Editura All Beck, 2002.
 • Dicţionarul Uniunii Europene.
 • Dispoziţii financiare şi bugetare. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 12 – 19.
 • Dragoş, Dacian, Cosmin. Uniunea Europeană. Instituţii. Mecanisme. – Bucureşti, Editura All Beck, 2007.
 • Dragoş, Dacian, Cosmin. Uniunea Europeană. Instituţii. Mecanisme. – Bucureşti, Editura All Beck, 2005.
 • Drosu, Şaguna, Dan; Nicolescu Mihail Romeo. Societăţi comerciale europene. – Bucureşti, Editura Oscar Print, 1996.
 • Duma, Ambrozie. Acquis – ul comunitar şi politica sectorială din domeniul transporturilor în Uniunea Europeană: Studiu. – Bucureşti, Editura Pinguin Book, 2006.
 • Dumitrescu, Sterian. Construcţia europeană; Uniunea Europeană. – Piteşti, Editura Independenţa economică, 2005.
 • Dumitrescu, Sterian. Uniunea Europeană. – Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2002.
 • Dumitrescu, Sterian;Ion, Niţă, Iuliana Ciochină. Guvernanţa U. E. – Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2008.
 • Dumitrescu, Sterian;Ion, Niţă, Ciochină, Iuliana. Construcţia europeană: Uniunea Europeană. – Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2005.
 • Dumitru, Olaru. – Bucureşti, Editura Politică, 1988.
 • Duţu, Mircea. Dreptul comunitar al mediului. – Bucureşti, Editura Economică, 1997, pag. 25 – 32, 98 – 170, 171 – 284.
 • Enciclopedia Uniunii Europene. – Bucureşti, Editura Meronia, 2006.
 • Fontaine, Pascal. Construcţia Europeană de la 1945 până în zilele noastre. – Iaşi, Editura Institutul European, 1998.
 • Furea, Augustin. Drept comunitar european. Partea generală. – Bucureşti, Editura All Beck, 2003, pag. 1 – 93, 230 – 242260 – 271.
 • G. Gornig. I. E. , Rusu. Dreptul Uniunii Europene. – Bucureşti, Editura C. H. Beck, pag. 20 – 46, 143 – 153, 162 – 184.
 • Geană, Elena, Zenovia. Surse de informare privind Uniunea Europeană. – Bucureşti, Editura Institutul European, 2003.
 • Ghica, Luciana, Alexandra. România si Uniunea Europeană: O istorie cronologică. – Bucureşti, Editura Meronia, 2006.
 • Hen, Christian;Jacques Léonard. Uniunea Europeană. – Bucureşti, Editura C. N. I. Coresi, 2002.
 • Întreprinderile mici şi mijlocii. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 11 – 17.
 • Irinescu, Teodora; Ioniţă, Cristina. Uniunea Europeană – ieri şi azi. – Iaşi, Editura Demiurg, 2007.
 • Jing, Ion. Uniunea Europeană în căutarea viitorului: Studii Europene. – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2008.
 • Legislaţie comunitară privind proprietatea intelectuală. – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2008.
 • Mc. Cormick, John. Să înţelegem Uniunea Europeană: O introducere concisă. – Bucureşti, Editura CODECS, 2006.
 • Mihai, Emilia. Ajutoarele de stat si politici publice europene. – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2008.
 • Nicolescu, Ovidiu. Management comparat: Uniunea Europeană: Japonia şi SUA. – Bucureşti, Editura Economică, 1998.
 • Nicolescu, Ovidiu. Management comparat: Uniunea Europeană: Japonia şi SUA. – Bucureşti, Editura Economică, 2001.
 • Nicolescu, Ovidiu. Management comparat: Uniunea Europeană: Japonia şi SUA – Bucureşti, Editura Economică, 2006.
 • Niţă, Ion, Integrarea României în Uniunea Europeană . – Piteşti, Editura Independenţa Economică, 2007.
 • Oprea, Ovidiu;Meşniţă, Gabriela. Fonduri europene pentru România în perioada 2007 – 2013. – Iaşi, Editura Sedcom Libris, 2007.
 • Paraschiv, Gavril. Drept penal al Uniunii Europene, – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2008.
 • Pinder, John. Uniunea Europeană – o foarte scurtă introducere . – Bucureşti, Editura All, 2005.
 • Politica în domeniul transporturilor. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 15 – 19.
 • Politica industrială. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 9 – 22, 24 – 28.
 • Politica regională şi coordonarea instrumentelor structurale. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 14 – 62.
 • Procesul politic în Uniunea Europeană. – Chişinău Editura ARC, 2004.
 • România şi Uniunea Europeană: Problemele convergenţei : Conferinţa Tinerilor Economişti. – Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2005.
 • Romiţan, Ciprian, Raul;Buta, Paul, George. Drept comunitar al proprietăţii intelectuale: dreptul de autor şi drepturile conexe. – Bucureşti, Editura C. H. Beck
 • Scutelnicu, Ovidiu, Marius. Perspective ale integrării României şi libera circulaţie în cadrul Uniunii Europene: legislaţie şi jurisprudenţă comunitară adnotată şi comentată. – Bucureşti, Editura Paco, s. a. .
 • Statistică. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 9 – 16.
 • Ştiinţa şi cercetarea. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004, pag. 17 – 25.
 • Stoica, Camelia. Libera circulaţie a persoanelor în Uniunea Europeană. – Bucureşti, Editura Oscar Print, 2001.
 • Suveranitate naţională şi intergrare europeană. – Iaşi, 2002.
 • Tănase Florin. Frontiere româneşti, frontiere europene. – Bucureşti, Editura Detectiv, 2005.
 • Tofan, Mihaela. Integarea României în structurile Uniunii Monetare Europene – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2008.
 • Tratatul privind aderarea României la Uniunea Europeană. – Bucureşti, Editura All Beck, 2005.
 • Tudorel, Ştefan; Beatrice Andreşan – Grigoriu. Drept comunitar. – Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2007, pag. 179 – 185, 416 – 433.
 • Tudorel, Ştefan;Beatrice, Andreşan – Grigoriu. Tratatele Uniunii Europene: Versiune consolidată. – Bucureşti, Editura Hamangiu, 2007.
 • Tudorică, Roxana. Managementul educaţiei în context european. – Bucureşti, Editura Meronia, 2007.
 • Un concept românesc privind viitorul Uniunii Europene. – Iaşi, Editura Polirom, 2001.
 • Uniunea economică şi comunitară. – Bucureşti, Editura Centrul de Resurse Juridice, 2004.
 • Uniunea Europeană. Catalogue général des publications . – Luxemburg: Office des publications officielles des Comunités européennes, 1999.
 • Uniunea Europeană. Comunitatea europeană: Vecinul tău. – Luxemburg : Office des publications officielles des Comunités européennes, 1992.
 • Uniunea Europeană: Rapport annuel 1998. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1999.
 • Uniunea Europeană: Droit du control des concentrations dans l΄Union européenne Situations en mars 1998. – Luxemburg office des publications, officielles des comunités européennes, 1998.
 • Uniunea Europeană: EC economie data poket book: Mouthly – Luxemburg: Editura Office des publications officielles des Communités européennes, 1999.
 • Uniunea Europeană: Europe Info. Repertire des réseaux et autres sources d′information de l′Union européenne – Raport annuel 1997. – Luxemburg: Editura Office des publications officielles des Communités européennes, 1995.
 • Uniunea Europeană: History of European Scientifie and Tehnological Cooperation – Luxemburg office des publications, officielles des comunités européennes, 1997.
 • Uniunea Europeană: La participation des femme á la prise de décision dans le pouvoir judiciaire dans l΄Union européenne. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européennes .
 • Uniunea Europeană: La situation de l’agriculturee dans l΄Union européenne: Raport 1997. Office des publications officielles des Comunités européennes. – Luxemburg, 1997.
 • Uniunea Europeană: L’egalité des chances pour les femmes et les hommes dans l΄Union européenne. Raport annuel 1997. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européennes .
 • Uniunea Europeană: Living condition in Europpe Selected Social Indicators . – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1998.
 • Uniunea Europeană: OECD: Constructions price indices Sources and Methods. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1997.
 • Uniunea Europeană: Pour un ordre éconimique mondial plus cohérent. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1998.
 • Uniunea Europeană: Proceeding of the European competition forum. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1997.
 • Uniunea Europeană: Sience in School and the Future Scientific Culture in Europe. – Luxemburg, EdituraOffice des publications officielles des Communités européenne, 1998.
 • Uniunea Europeană: Textes concernant le demaine de la culture au niveau de la Comunnantés européenne. – Luxemburg, Editura Office des publications officielles des Communités européenne, 1994.
 • Vâlcu, Elise Nicoleta; Barbu Anca Ştefania; Barbu, Şerban Sorina. Drept comunitar. – Craiova, Editura Sitech, 2007, pag. 63 – 85, pag. 105 – 120, pag. 137 – 143, pag. 152 – 207.
 • Vino să cunoşti Uniunea Europeană!: Atlas geografic pentru şcolari. – Bucureşti, Editura All Educaţional, 2007
 • Vino să cunoşti Uniunea Europeană!: Atlas geografic pentru şcolari. – Bucureşti, Editura All Educaţional, 2004.
 • Voicu, Marin. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, – Bucureşti, Editura Juridică, 2008.