Banca Centrala Europeana-administrarea monedei euroFuncție: Gestionarea monedei euro și a politicii monetare din zona euro

Membri: Băncile centrale naționale din zona euro

Sediu: Frankfurt, Germania

Internet: http://www.ecb.europa.eu/

Misiunea Băncii Centrale Europene (BCE) este să mențină stabilitatea monetară în zona euro prin asigurarea unei inflații scăzute și stabile a prețurilor de consum. Prețurile stabile și nivelul scăzut al inflației prețurilor se consideră a fi factori esențiali pentru o creștere economică susținută, deoarece încurajează întreprinderile să investească și să creeze mai multe locuri de muncă, conducând astfel la creșterea nivelului de trai al europenilor. BCE este o instituție independentă și adoptă decizii fără a solicita sau a accepta instrucțiuni de la guverne sau de la alte instituții ale UE.

BCE a fost înființată în 1998, odată cu introducerea monedei euro, pentru a gestiona politica monetară în zona euro. Obiectivul principal al BCE îl reprezintă menținerea stabilității prețurilor. Aceasta este definită printr-o rată a inflației prețurilor de consum mai mică, dar apropiată de 2 % pe an. În plus, BCE urmărește susținerea ocupării forței de muncă și a creșterii economice durabile în Uniune.

Pentru a-și desfășura operațiunile de creditare, BCE  deține și gestionează rezervele valutare oficiale ale statelor membre din zona euro. Alte sarcini includ desfășurarea operațiunilor de schimb valutar, promovarea sistemelor eficiente de plată pentru a susține piața unică, aprobarea tipăririi bancnotelor euro de către statele membre ale zonei euro și colectarea de date statistice relevante de la băncile centrale naționale. Președintele BCE reprezintă banca în cadrul reuniunilor la nivel înalt relevante de pe plan european și internațional.

Banca Centrală Europeană este o instituție a uniunii economice și monetare (UEM), din care fac parte toate statele membre ale UE. Aderarea la zona euro și adoptarea monedei unice – euro – este etapa finală a UEM. Nu toate statele membre fac parte din zona euro: unele încă își pregătesc economia pentru aderare, iar altele au optat să nu participe. BCE se află în centrul Sistemului European al Băncilor Centrale, care reunește BCE și băncile centrale naționale ale tuturor statelor membre ale UE. Această situație se reflectă în organizarea BCE în trei grupări principale:

–  Consiliul General al Sistemului European al Băncilor Centrale.

–  Comitetul executiv al BCE este alcătuit din președintele BCE, vicepreședintele și alți patru membri – toți fiind numiți de către Consiliul European prin majoritate calificată pentru un mandat de opt ani.

–  Consiliul guvernatorilor BCE este alcătuit din șase membri ai Comitetului executiv al BCE și guvernatorii băncilor centrale naționale din cele 17 state membre ale zonei euro; împreună, aceștia alcătuiesc Eurosistemul. Consiliul guvernatorilor este principalul organ de decizie al BCE și se reunește de două ori pe lună.