Societăţile funcţionează mai eficient cu ajutorul limbilor străine. Limbile străine stimulează afacerileEste imposibil să trăim şi să muncim împreună fără să ne înţelegem unii pe alţii. Într-o Uniune care încurajează diversitatea, o lingua franca nu va putea niciodată satisface toate nevoile de comunicare.

Un procentaj semnificativ de IMM-uri europene pierd contracte în fiecare an datorită lacunelor lingvistice și  interculturale. Deși se pare că limba engleză își va păstra rolul său dominant de limbă internațională a afacerilor, celelalte limbi vor furniza un avantaj competitiv.

Limbile oferă cheile culturilor pe care le reprezintă. Multilingvismul promovează nu doar deschidere şi toleranţă, ci deschide şi porţile către noi pieţe şi noi oportunităţi comerciale.

Argumente în favoarea multilingvismului, provocarea la care trebuie să răspundă IMM-urile, măsuri pentru o abordare multilingvă mai intensă, direcții de dezvoltare viitoare sunt doar câteva subiecte prezentate în această broșură.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene, 2007