Comitetul Regiunilor-vocea administratiei regionale si localeFuncţie: Reprezintă autorităţile regionale şi locale

Membri: 344, din toate statele membre ale UE

Sediu: Bruxelles

Internet: http://cor.europa.eu/

Comitetul Regiunilor (CoR) este un organ consultativ alcătuit din reprezentanții autorităților regionale și locale europene. Prin intermediul acestuia, regiunile europene pot avea un cuvânt de spus în procesul de elaborare a politicilor UE și pot verifica dacă se ține seama de identitățile, competențele și necesitățile regionale și locale. Consiliul și Comisia trebuie să consulte CoR în chestiuni care privesc administrația locală și regională, cum ar fi politica regională, mediul, educația și transporturile.

Întrucât aproximativ trei sferturi din legislația UE este pusă în aplicare la nivel local și regional, este firesc ca reprezentanții locali și regionali să fie implicați în procesul de elaborare a noilor legi ale UE. Prin implicarea reprezentanților locali, care sunt probabil cei mai apropiați față de cetățenii europeni și le cunosc cel mai bine preocupările, CoR oferă un impuls pentru o Uniune mai democratică și mai responsabilă.

Membrii Comitetului sunt politicieni aleși la nivel local sau regional, care reprezintă întreaga gamă de activități guvernamentale locale și regionale din cadrul UE.

Aceștia pot fi președinți regionali, parlamentari regionali, consilieri locali sau primari ai orașelor mari.

Aceștia trebuie să dețină cu toții o funcție politică în țara lor de origine. Sunt nominalizați de guvernele statelor membre, însă activează într-o independență politică totală. Consiliul îi numește pentru un mandat de cinci ani, care poate fi reînnoit. CoR numește un președinte din rândul membrilor săi pentru un mandat de doi ani și jumătate.