Platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale: un cadru european pentru coeziunea socială și teritorialăUniunea Europeană a identificat restabilirea creșterii economice și furnizarea de locuri de muncă mai numeroase și mai bune drept factori-cheie pentru lupta împotriva sărăciei. Pentru a oferi sprijin în vederea atingerii acestui obiectiv, Comisia Europeană propune crearea unei Platforme europene de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale.

Această broșură expune provocările pe care le prezintă sărăcia și excluziunea și descrie contribuția diferitelor politici la reducerea sărăciei și la creșterea incluziunii. Aceasta se continuă cu identificarea unei serii de acțiuni asociate și cu o explicație privind conceperea și conținutul platfomei.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, 2011