Curtea de Justitie-asigurarea respectarii legiiFuncție: Să se pronunțe cu privire la cauzele care îi sunt prezentate spre soluționare

Curtea de Justiție: Câte un judecător din fiecare stat membru al UE; opt avocați generali

Sediu: Luxemburg

Internet: http://curia.europa.eu/

Curtea de Justiție a Uniunii Europene (Curtea) se asigură că legislația UE este interpretată și aplicată în același fel în fiecare stat membru. Cu alte cuvinte,

Curtea se asigură că legislația este întotdeauna identică pentru toate părțile și în toate circumstanțele. În acest scop, Curtea verifică legalitatea acțiunilor instituțiilor UE, se asigură că statele membre își îndeplinesc obligațiile și interpretează legislația UE la cererea instanțelor naționale.

Curtea are competența de a soluționa litigiile care apar între statele membre ale UE, instituțiile UE, întreprinderi și persoane fizice. Pentru a putea gestiona miile de cazuri pe care le primește, Curtea este împărțită în două organisme principale: Curtea de Justiție, care gestionează cererile de pronunțare a unei hotărâri preliminare primite de la instanțele naționale, anumite acțiuni în anulare și recursuri, și Tribunalul, care se pronunță cu privire la toate acțiunile în anulare inițiate de persoane fizice și societăți și la unele acțiuni în anulare inițiate de statele membre.

Curtea pronunță hotărâri în cauzele care îi sunt înaintate spre soluționare. Cele mai frecvente patru tipuri de cauze sunt:

1. Hotărârea preliminară

2. Procedurile de constatare a neîndeplinirii obligațiilor

3. Acțiunile în anulare

4. Acțiunile în constatarea abținerii de a acționa

Curtea de Justiție este alcătuită din 27 de judecători, câte unul din fiecare stat membru, astfel încât sunt reprezentate toate sistemele juridice naționale din UE.

Curtea este asistată de opt „avocați generali”, care prezintă avize motivate cu privire la cazurile aduse în fața Curții. Aceștia trebuie să acționeze public și imparțial. Judecătorii și avocații generali sunt fie foști membri ai instanțelor supreme naționale, fie avocați cu competențe deosebite, care dau dovadă de imparțialitate. Aceștia sunt numiți prin acord comun al guvernelor statelor membre. Fiecare este numit pentru un mandat de șase ani. Judecătorii Curții aleg un președinte, care rămâne în funcție timp de trei ani.

Curtea de Justiție se poate întruni în ședință plenară, în Marea Cameră compusă din 13 judecători sau în camere compuse din cinci sau din trei judecători, în funcție de complexitatea și importanța cauzei.