Initiativa cetățenească europeanăÎncepând cu data de 1 aprilie 2012, un milion de cetățeni din întreaga Europă își pot uni eforturile cu privire la o chestiune care este importantă pentru ei și pot solicita Comisiei să ia măsuri în acest sens http://europa.eu/newsroom/index_en.htm.

Iniţiativa cetăţenească europeană oferă c etăţenilor din statele membre ale Uniunii Europeneposibilitatea de a participa direct la elaborarea politicilor UE, cerând Comisiei Europene să facă o propunere legislativă.

O iniţiativă cetăţenească europeană este o invitaţie adresată Comisiei Europene de a propune legislaţie pe probleme în care UE are competenţa de a legifera. O iniţiativă cetăţenească trebuie să fie susţinută de cel puţin un milion de cetăţeni ai UE, provenind din cel puţin 7 state membre din cele 27. În fiecare din aceste 7 state membre este nevoie de un număr minim de semnatari. Normele şi procedurile care reglementează iniţiativa cetăţenească sunt prezentate în regulamentul nr  211/2011 al UE, adoptat de Parlamentul European şi de Consiliul Uniunii Europene în 16 februarie 2011 ( http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:065:0001:0022:RO:PDF ).

Mai multe informații despre iniţiativa cetăţenească europeană sunt disponibile pe pagina http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/welcome?lg=ro.