Beneficiile energiei regenerabileEnergia este forţa directoare a societăţii noastre. Probleme importante, precum schimbările climatice, dependenţa sporită de petrol şi de alţi combustibili fosili şi creşterea constantă a costurilor energiei ne determină să regândim modalitatea în care producem şi consumăm energie.

Din acest punct de vedere, sursele de energie regenerabilă reprezintă o parte importantă a soluţiei pentru un viitor durabil al energiei. Prin urmare, Uniunea Europeană şi-a luat angajamentul de a creşte cota de energie regenerabilă cu 20 % până în 2020, precum şi de a mări nivelul de biocombustibili din transport la 10 % până în 2020.

Prezenta broșură prezintă subiecte precum: utilizarea energiei regenerabile, obiectivele energetice ale UE – viziunea pentru 2020, dar și câteva perspective pentru viitor ale Comisiei Europene în ceea ce privește energia regenerabilă.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicații Oficiale ale Comunităților Europene, 2008