Active ageing and solidarity between generations. A statistical portrait of the European UnionAnul 2012 a fost desemnat de către Comisia Europeană ca fiind Anul European al Îmbătrânirii Active şi al Solidarităţii între Generaţii. Materialul informativ prezintă date statistice referitoare la îmbătrânirea activă precum: demografie, preocupare faţă de sănătate, pensii sau învăţarea la adulţi.

Cartea tratează subiecte despre persoanele în vârstă şi piaţa muncii, tranziţia de la muncă la pensionare, condiţiile de trai, participarea activă în societate şi solidaritatea dintre generaţii.

Luxembourg: Oficiul pentru Publicaţii al Uniunii Europene, 2011