Consiliul Uniunii Europene-vocea statelor membreFuncție: Decizii cu privire la politici și adoptarea legislației

Sediu: Bruxelles și Luxemburg

Internet: http://consilium.europa.eu/

În cadrul Consiliului, miniștrii statelor membre ale UE se reunesc pentru a discuta probleme ale UE, pentru a lua decizii și pentru a adopta acte legislative. Miniștrii care participă la aceste reuniuni dețin autoritatea de a angaja guvernul lor în acțiunile convenite în cadrul reuniunilor Consiliului.

Consiliul este un factor de decizie important în UE. Activitatea sa se desfășoară în cadrul reuniunilor Consiliului, la care participă un ministru din fiecare guvern național al UE. Scopul acestor reuniuni este acela de a discuta, conveni, modifica și, în final, adopta legislația, de a coordona politicile statelor membre sau de a defini politica externă a UE.

Președinția Consiliului se schimbă semestrial prin rotație între statele membre. Nu este identică cu funcția de președinte al Consiliului European. Guvernul care deține președinția trebuie să organizeze și să prezideze diferitele reuniuni ale Consiliului. Prin excepție, Consiliul Afaceri Externe este prezidat de Înaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, care aplică politica externă în numele Consiliului.

În interesul continuității activității Consiliului, președințiile semestriale colaborează strâns în grupe de trei. Aceste echipe compuse din trei președinții („triouri”) elaborează un program de lucru comun al Consiliului pe o perioadă de 18 luni.

Consiliul are cinci responsabilități fundamentale:

1. să adopte legile europene. În majoritatea domeniilor adoptă legi împreună cu Parlamentul European;

2. să coordoneze politicile statelor membre, de exemplu în domeniul economic;

3. să dezvolte politica externă și de securitate comună a UE pe baza orientărilor stabilite de Consiliul European;

4. să încheie acorduri internaționale între UE și unul sau mai multe state sau organizații internaționale;

5. să adopte bugetul UE, în colaborare cu Parlamentul European.

Toate discuțiile și voturile privind actele legislative sunt publice. Aceste reuniuni pot fi urmărite în timp real prin intermediul site-ului Consiliului.

Deciziile în cadrul Consiliului se adoptă pe bază de vot. În prezent, Consiliul decide prin vot cu majoritate calificată, cu excepția cazurilor în care tratatele impun o procedură diferită, cum ar fi vot unanim în domeniul impozitării și al politicii externe. În baza votului cu majoritate calificată, cu cât populația unui stat este mai numeroasă, cu atât statul are mai multe voturi, deși acest sistem este ajustat pentru a da pondere proporțional mai mare țărilor cu o populație mai mică.