Comisia Europeana-promovarea interesului comunFuncție: Organul executiv al UE, care elaborează propuneri legislative, asigură respectarea acordurilor și promovează Uniunea

Membri: Un colegiu de comisari, câte unul pentru fiecare stat membru

Sediu: Bruxelles

Internet: www.ec.europe.eu

Comisia este instituția independentă politic care reprezintă și apără interesele Uniunii Europene în ansamblu. În numeroase domenii reprezintă motorul sistemului instituțional al UE: elaborează propuneri de legi, politici și programe de acțiune și este responsabilă pentru  punerea în aplicare a deciziilor Parlamentului European și Consiliului. Reprezintă, de asemenea, Uniunea în relația cu lumea exterioară, cu excepția politicii externe și de securitate comune.

Comisia răspunde politic în fața Parlamentului, care are puterea de a o demite prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. Comisia participă la toate sesiunile Parlamentului, în care trebuie să își explice și să își justifice politicile. De asemenea, Comisia răspunde periodic la întrebări scrise și verbale adresate de deputații Parlamentului European.

Activitatea zilnică a Comisiei este dusă la îndeplinire de funcționarii administrativi, experții, traducătorii, interpreții și personalul secretariatului său. Funcționarii Comisiei – ca și personalul altor organe ale UE – sunt recrutați prin intermediul Oficiului European pentru Selecția Personalului (EPSO): europa.eu/epso. Aceștia sunt cetățeni din fiecare țară a UE selectați prin intermediul unui concurs deschis.

Comisiei Europene îi revin patru funcții principale:

1. să propună proiecte legislative Parlamentului și Consiliului;

2. să administreze și să aplice politicile UE și bugetul;

3. să aplice dreptul european (împreună cu Curtea de Justiție);

4. să reprezinte Uniunea în întreaga lume.

Personalul Comisiei este organizat pe departamente, cunoscute sub denumirea de direcții generale (DG) și servicii (de exemplu, Serviciul Juridic și Serviciul Traduceri). Fiecare DG este responsabilă pentru un anumit domeniu de politică – de exemplu, DG Comerț, DG Concurență – și este condusă de un director general, care răspunde în fața unuia dintre comisari.