Legislaţie comunitară privind proprietatea intelectualăCulegerea de legislaţie europeană reuneşte dispoziţiile speciale privind cooperarea judiciară în materie civilă, comercială şi de dreptul familiei din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi dispoziţiile speciale privind cooperarea poliţienească şi judiciară în materie penală din Tratatul de instituire a Uniunii Europene. De asemenea, sunt selectate, în ordine cronologică, acte legislative relevante privind aceste materii, adoptate în cadrul Uniunii Europene. Scopul urmărit  în această lucrare este acela de a strânge într-o formă organizată şi de a pune la dispoziţia practicienilor, a studenţilor, masteranzilor, magistraţilor, avocaţilor consilierilor juridici  şi a tuturor celor interesaţi de domeniul proprietăţii intelectuale principalele acte comunitare în această materie.

Autor: Mihaela Augustina Dumitraşcu  –

Bucureşti, Editura C.H. Beck,2008.