An Agenda for the modernisations of Europe’s higher education systems. Supporting growth and jobsPropunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020 sprijină Strategia Europa 2020, cu o creştere semnificativă în bugetul alocat pentru investiţiile în educaţie, cercetare şi inovare.

Educațía din învățământul superior joacă un rol crucial în progresul individual şi social, precum şi în asigurarea capitalului uman de calificare, motivând cetăţenii că Europa are nevoie de crearea unor noi locuri de muncă, creştere economică şi prosperitate.

Instituţiile de învăţământ superior sunt partenerii esenţiali în transmiterea Strategiei Uniunii Europene pentru a menține dezvoltarea.

În broșură regăsim subiecte precum: identificarea problemelor-cheie de politică pentru statele membre şi instituţiile de învăţământ superior care doresc să maximizeze contribuţia lor la creşterea economică a Europei şi a locurilor de muncă; acțiunile specifice pe care Uniunea Europeană le va lua, aducând valoarea sa adăugată pentru sprijinirea eforturilor de modernizare a instituțiilor autorităților publice.

Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2011