Raportul anual pe 2010 privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii EuropeneAceastă broșură informează publicul şi celelalte instituţii ale Uniunii Europene referitor la aplicarea cartei în urma intrării în vigoare a Tratatului de la Lisabona.

Raportul include exemple concrete privind modul de aplicare a cartei de către instituţiile Uniunii şi statele membre atunci când pun în aplicare dreptul Uniunii Europene. Acesta subliniază faptul că drepturile fundamentale consacrate de cartă sunt relevante într-o gamă largă de politici pentru care este responsabilă Uniunea şi că trebuie să se ţină seama cu atenţie de acestea în momentul conceperii şi punerii în aplicare a acţiunilor UE: de la justiţie la politica privind transportul şi până la gestionarea frontierelor.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2011