Drepturile tale ca student internaţionalCălătoria într-o altă ţară din Uniunea Europeană reprezintă una dintre căile fundamentale prin care tinerii îşi pot stimula dezvoltarea personală, precum şi posibilităţile viitoare de ocupare a unui loc de muncă.

Acest ghid prezintă subiecte precum: politica Uniunii Europene de promovare a mobilităţii în scop educaţional, drepturile studenţilor de a studia în străinătate în cadrul Uniunii Europene, accesul la educaţie, drepturi ale studenţilor din statul membru gazdă, recunoaşterea calificărilor studenţilor etc.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2011