Fondul Social European. 50 de ani de investiţii în oameniUniunea Europeană se confruntă cu o serie de provocări, de la globalizare la tehnologii noi, de la populaţia care îmbătrâneşte la cercetare şi inovaţie. Pentru a le aborda, este nevoie de o forţă de muncă înalt calificată, iar Fondul Social European (FSE) este cheia acestei abordări.

Materialul de faţă conţine reformele majore introduse de FSE de-a lungul anilor, precum şi abordarea strategică a acestuia de a produce creştere economică şi locuri de muncă.

Luxemburg: Oficiul pentru Publicaţii Oficiale ale Comunităţilor Europene, 2007