Pescuitul şi acvacultura în EuropaAceastă broşură cuprinde subiecte despre Cartea verde privind reforma politicii comune în domeniul pescuitului..

Pentru a fi cu adevărat inovator, procesul de reformă în domeniul pescuitului trebuie să întărească unele dintre premisele fundamentale şi să revizuiască o parte din mecanismele şi principiile care stau la baza acestei politici. Sunt tratate, de asemenea, aspecte precum: durabilitatea ecologică, economică şi cea socială.

Direcţia Generală pentru Afaceri Maritime şi Pescuit din cadrul Comisiei Europene, 2009