Evenimentele saptamanii 19 – 25 decembrie 2011Combaterea fraudei – noi programe pentru a proteja interesele financiare ale UE până în 2020

Comisia Europeană a adoptat două propuneri pentru programele Hercule III şi Pericles 2020 în domeniul combaterii fraudei, în vederea garantării că bugetul Uniunii şi bugetele naţionale sunt bine protejate, că fondurile sunt cheltuite în scopurile pentru care sunt destinate şi că ajung la beneficiari.

Cu un buget de 110 milioane de euro şi, respectiv, de 7,7 milioane de euro, cele două programe se vor derula pe o perioadă de şapte ani, începând cu ianuarie 2014.

Scopul programului Hercule III este combaterea fraudei, a corupţiei şi a altor activităţi ilegale care aduc atingere intereselor financiare ale UE. Acesta se axează în special pe cooperarea dintre Comisie, prin intermediul Oficiului European de Luptă Antifraudă (OLAF), autorităţile competente din statele membre, precum şi alte instituţii şi organisme europene.

Programul urmăreşte asigurarea de condiţii echivalente de protecţie în statele membre şi în toate instituţiile, organismele şi agenţiile Uniunii. Măsurile prevăzute în cadrul programului Hercule III includ asistenţă tehnică şi operaţională, în lupta împotriva activităţilor ilegale transfrontaliere, pentru autorităţile însărcinate cu aplicarea legii în statele membre, precum şi activităţi de formare profesională. Programul anterior Hercule a înregistrat rezultate importante, cum ar fi 70 de proiecte de asistenţă tehnică care au finanţat cumpărarea de echipamente tehnice sofisticate pentru agenţiile însărcinate cu aplicarea legii care luptă împotriva fraudei, precum şi programe de formare în domeniul combaterii fraudei, de care au beneficiat mai mult de 5.300 de membri ai personalului însărcinat cu aplicarea legii.

Programul Pericles 2020 este un program de schimb, asistenţă şi formare în vederea consolidării protecţiei bancnotelor şi a monedelor euro, atât în Europa, cât şi la nivel mondial.

Proiectele finanţate în cadrul programului Pericles includ, printre altele, un seminar asupra strategiei UE pentru protecţia monedei euro în zona mediteraneană, un curs de formare privind falsificarea banilor în America Latină şi o serie de schimburi de personal între autorităţi, atât în interiorul, cât şi în afara UE.

Proiectul de regulament va fi discutat în cadrul Consiliului UE şi al Parlamentului European, în vederea adoptării sale până la sfârşitul anului 2012, astfel încât noul program să poată începe la 1 ianuarie 2014. Negocierile privind cadrul financiar multianual pentru întregul buget al Uniunii Europene vor continua în paralel.

Sursa: Agerpres