Date limita depunere proiecte – Noiembrie 20111 Noiembrie 2011 – Programul Euro-Med Tineret

Este un program regional, ce promoveaza mobilitatea tinerilor si intelegerea intre popoare; se concentreaza pe mobilitate, educatie nonformala si invatare interculturala.

Obiectivul general al celei de-a IV-a faze a Programului este: sa sprijine si sa consolideze participarea si contributia tineretului si a organizatiilor de tineret din regiunea euro-mediteraneana la dezvoltarea societatii civile si a democratiei.

Obiectivele specifice sunt:

 • sa stimuleze si sa incurajeze intelegerea reciproca dintre tinerii din regiunea euro-mediteraneana si sa combata stereotipurile si prejudecatile;
 • sa promoveze cetatenia activa in randul tinerilor si sa dezvolte spiritul de solidaritatearitate;
 • sa contribuie la dezvoltarea politicilor de tineret in diferitele tari partenere.Programul Euro-Med Tineret IV finanteaza proiecte care promoveaza una sau mai multe dintre urmatoarele prioritati tematice:

1. Schimburi de tineret Euro-Med
Un schimb Euro-Med de tineret reuneste grupuri de tineri (cu varste intre 15 si 25 de ani) din cel putin patru tari diferite, oferindu-le ocazia de a discuta pe diverse teme si de a invata despre tara, cultura si limba celuilalt. Tinerii pot astfel invata unii de la altii si pot descoperi si explora similaritatile si diferentele dintre culturile lor. Mai mult, efectul unui schimb de tineret asupra populatiei locale poate da nastere unei constientizari mai mari, cu impact nu numai asupra tinerilor si activitatilor asociatiilor, ci si la nivel de comunitati.

2. Serviciul de voluntariat Euro-Med
Serviciul Euro-Med de voluntariat consta intr-o activitate transnationala de voluntariat, non-profit, neplatita si cu norma intreaga intreprinsa in beneficiul comunitatii. El aspira la dezvoltarea solidaritatii si promovarii tolerantei in randul tinerilor si cetateniei active. Tinerii intre 18 si 25 de ani, rezidenti intr-una dintre cele 37 de tari participante, pot participa la un stagiu de voluntariat. Serviciul Euro-Med de voluntariat poate sa abordeze o gama variata de domenii: cultural, tineret, sport, social, sanatate, patrimoniu cultural, educatie, arta, protectie civila, mediu, dezvoltare, cooperare etc.

3. Formare si retele Euro-Med
Aceste maruri de suport includ proiecte care sprijina formarea celor activi in lucrul cu tinerii si organizatiile de tineret din regiunea euro-mediteraneana (lideri de tineret, formatori, tineri).
In particular, schimburi de experienta, expertiza si buna practica, precum si activitati care conduc la proiecte durabile de calitate, parteneriate si retele.
Tipul de activitati care intra in aceasta categorie sunt: vizite de studiu, activitati de constituire de parteneriate, seminarii si cursuri de formare.

Candidatii eligibili sunt:
– organizatiile sau organismele non-profit implicate in domeniul tineretului si educatiei nonformale (asociatii de tineret, organizatii civile, universitati, asociatii studentesti, autoritati publice locale care desfasoara activitati de tineret)

Comisia Europeana finanteaza minimum 50 % si maximum 80 % din totalul costurilor eligibile estimate ale actiunii.

Tari participante:
– cele 27 de state membre ale UE
– cele 8 tari mediteraneene partenere: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Palestina, Tunisia

Proiectele finantate trebuie sa fie coordonate de un candidat din tarile membre ale Instrumentului European de Vecinatate si Parteneriat (ENPI) – tarile/teritoriile din Sud si vor include cel putin un partener din cele 27 de state membre.

Date limita:

 • 14 iunie si 1 noiembrie 2011
 • 1 februarie; 31 mai si 1 noiembrie 2012 si
 • 1 ianuarie 2013

Apelurile, ghidurile, formularele de candidatura si buget se gasesc aici:
EuropeAid – Euro-Med Youth Programme IV ENPI

Documente

Euro-Med Youth Programme IV
http://www.euromedyouth.net/

Euro-Med Youth Programme IV ENPI South Region : Guidelines for grant applicants
http://www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=307&id_type=10
Contact

Palestine EuroMed Youth Unit
4th floor, Al-Irsal Bldg
Al-Irsal Street, Ramallah
Tel: + 02 2962722
Fax: + 02 2962722
Email: EMYU.Palestine@euromedyouth.net
http://www.euromedyouth.net/Palestine,86

 

15 noiembrie 2011 – Stagii de traducere la Parlamentul European

Parlamentul European ofera stagii de practica in cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la formarea profesionala a tinerilor cetateni si la intelegerea modului de functionare a acestei institutii.

Candidatii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii generale

 • sa fie cetateni ai unui stat membru UE sau ai unei tari candidate;
 • sa aiba peste 18 ani in momentul inceperii stagiului;
 • sa nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau nu) sau de un angajament salarizat intr-una din institutiile UE.
  Stagiile se deruleaza in Luxemburg.

  Stagii platite de traducere
  Candidatii pentru un stagiu platit trebuie:
  – sa aiba o diploma universitara dupa efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel putin trei ani;
  – sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficiala a uneia dintre tarile candidate si cunostinte aprofundate de alte doua limbi.

Durata acestui stagiu este de trei luni.

Stagii neplatite de traduceri
Stagiile neplatite de traduceri au o perioada de derulare cuprinsa intre 1 si 3 luni.

 • Candidatii pentru un stagiu neplatit trebuie sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale UE sau limba oficiala a unei tari candidate si satisfacator alte doua limbi.
 • Stagiul trebuie:
  – sa fie parte a unei perioade de studiu la o institutie de invatamant
  – sa constituie o componenta a unui curs de pregatire profesionala superioara organizat de o institutie non-profit (in particular, institute sau organisme publice)
  – sa fie o cerinta care sa conditioneze accederea la o profesie.

Documente

European Parliament Unpaid Translation Traineeships – Regulation and application forms
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN

European Parliament Paid Traineeships: Regulation and application forms
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=EN

Contact

European Parliament – Translation Traineeships Service
European Parliament
Service des stages de traducteurs
ADG 07C009
L-2929 Luxembourg
Fax: +352 / 43 00 277 77
Email: TranslationTraineeships@europarl.eu.int
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

16 noiembrie 2011 – Cultura (2007-2013): Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale

Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale ofera sprijin direct pentru proiectele de cooperare europeana, indiferent de amploarea lor, care au cel putin doua obiective specifice ale programului Cultura.

Programul Cultura urmareste crearea unei arii culturale comune prin cooperare culturala intre artisti, actori interesati si institutii culturale europene. Programul contribuie activ la dezvoltarea identitatii europene chiar de la baza. Pentru a ajunge la cetatenii europeni, institutiile UE recurg la intermediari, cum ar fi teatrele, muzeele, asociatiile profesionale, centrele de cercetare, universitatile, institutele culturale, autoritatile, etc.

Obiectivele specifice ale programului Cultura sunt:

 • Sprijinirea mobilitatii transnationale a persoanelor care lucreaza in domeniul cultural
 • Incurajarea circulatiei transnationale a operelor de arta si a produselor artistice si culturale
 • Promovarea dialogului intercultural
  Programul are trei componente:
 • Sprijinirea proiectelor culturale
 • Sprijinirea organismelor culturale europene
 • Sprijinirea activitatilor de analiza si diseminare de informatii in domeniul cooperarii culturaleIn cadrul Componentei 1 exista mai multe sub-componente:
  1.1 Proiecte multianuale de cooperare
  Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.
  Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin sase operatori culturali din sase tari diferite participante la Program. Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre trei si cinci ani.

  Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 200.000 si 500.000 de euro pe an.

  Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

  1.2.1 Proiecte de cooperare
  Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
  Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin trei operatori culturali din trei tari diferite participante la Program.
  Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni.

  Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 50.000 si 200.000 de euro.

  Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

  1.2.2 Traduceri literare
  Lucrarile eligibile sunt operele de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari participante la Program.
  Limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor participante la Program si limbile moarte(latina si greaca veche).

  Finantarea comunitara va fi de minim 2.000 de euro si de maxim 60.000 de euro, suma care va acoperi costurile de traducere, cu conditia ca aceste costuri sa nu reprezinte mai mult de 50% din costurile totale operationale pentru traducerea si publicarea cartii(lor).
  Incepand din acest an, subventia va fi calculata pe baza unei sume fixe pe pagina si pe limba. Tabelul sumelor fixe aplicabile in tarile eligibile, pe limbi, este disponibil in Ghidul Programului. Finantarea pe baza unui buget estimativ (ca si pana acum) se aplica numai pentru poezie.

  Termenul limita pentru depunerea proiectelor de traduceri literare este 1 februarie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 iulie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 septembrie.

  1.3 Proiecte de cooperare cu tari terte
  Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala intre tari care participa la Program si tari terte care au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural Proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni si presupun colaborarea dintre minim trei operatori culturali din cel putin trei tari eligibile si implicarea a cel putin unei organizatii din respectiva tara terta si / sau activitati culturale derulate in acea tara.

  Sunt disponibile fonduri intre 50.000 si 200.000 de euro pe proiect, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Anual, una sau mai multe tari terte sunt selectate si sunt anuntate pe pagina de internet a Agentiei Executive cu cel putin patru luni inainte de termenul limita de depunere a cererilor de finantare, si anume 1 mai in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 30 septembrie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 noiembrie. Tara terta desemnata pentru 2008 este Brazilia.

  Tari eligibile:

 • Statele membre UE
 • Statele AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
 • Tarile candidate (Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia) si tarile din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo), in functie de acordurile incheiateDate limita:
 • Componenta 1.1 Proiecte multianuale de cooperare si Componenta 1.2.1 Proiecte de cooperare: a fost 1 octombrie 2010
 • Componenta 1.2.2 Traduceri literare: a fost 3 februarie 2011
 • Componenta 1.3.5 Sprijin pentru cooperare culturala in si cu tarile terte: 3 mai 2011
 • Componenta 1.3.6 Sprijin pentru festivaluri culturale europene si parteneriate cadru (3 ani) pentru festivaluri culturale europene: a fost 15 noiembrie 2010
  Punctul de contact cultural al Romaniei pentru programul Cultura (2007-2013)
  http://www.cultura2007.ro/index.php

 

Documente

Culture 2007-2013 – Support for cultural actions
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

Ghidul programului CULTURA
http://www.cultura2007.ro/files/Culture_Programme_Guide_RO.pdf

Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

30 noiembrie 2011 – eTwinning – Parteneriate scolare in Europa

eTwinning sprijina proiectele de colaborare dintre cel putin doua scoli din cel putin doua tari europene. Ele stabilesc un parteneriat si folosesc tehnologia informatiei si comunicarii (TIC) pentru a derula un proiect pedagogic relevant. In eTwinning, scolile comunica si colaboreaza prin internet. Nu exista subventii si nu sunt necesare intalnirile fata-in-fata.

Cum se participa:

 • Pentru a participa, trebuie sa te inscrii pe portalul eTwinning, unde vei avea acces la instrumentele eTwinning, care te ajuta sa iti gasesti parteneri, sa comunici si sa colaborezi cu ei. Odata incheiat un parteneriat, primesti un TwinSpace, adica un spatiu virtual privat in care puteti lucra impreuna. In plus, toate parteneriatele inregistrate primesc un certificat oficial eTwinning (eTwinning Label).
 • Intr-un parteneriat eTwinning poti lucra pe orice tema iti doresti tu sau partenerul tau.  Proiectul trebuie sa mentina un echilibru intre utilizarea TIC si activitatile de curs si sa se armonizeze cu programa scolara nationala a scolilor participante in proiect.
 • Un proiect eTwinning poate fi derulat de doua sau mai multe cadre didactice, echipe de profesori sau departamente specializate, bibliotecari, directori de scoli si elevi din scoli din toata Europa. Colaborarea poate sa fie pe acelasi subiect sau transcurriculara, prin utilizarea TIC.
  Pot participa gradinite, scoli primare, scoli secundare si licee (varsta copiilor variaza intre 3-19 ani).
 • Urmatoarele tari participa la eTwinning: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Marea Britanie, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Ceha, Romania, Slovenia, Spania, Suedia si Ungaria. In plus, pot participa si Croatia, Fosta Republica Yugoslava a Macedoniei, Islanda, Norvegia si Turcia.Contacteaza Serviciul National de Asistenta pentru mai multe detalii.

  PREMII

 • Premiul European eTwinning:
  Scopul concursului Premiul European eTwinning este de a evidentia cele mai bune practici in proiectele scolare de colaborare bazate pe utilizarea tehnologiilor informatiilor si comunicarii (TIC).
  Pentru a putea intra in competitie, proiectele trebuie sa fie inregistrate pe portalul eTwinning si sa fi fost aprobate de Serviciul National de Asistenta.Concursul este structurat pe trei categorii de varsta:
  1. elevi cu varste intre 4-11 ani
  2. elevi cu varste intre 12-15 ani
  3. elevi cu varste intre 16-19 ani

  Pe langa acestea, mai exista cinci categorii speciale:
  4. Limba spaniola (premiu sponsorizat de Ministerul Educatiei din Spania)
  5. Limba franceza (premiu sponsorizat de Biroul National de Asistenta eTwinning din Franta)6. Limba italiana (premiu sponsorizat de Serviciul National de Sprijin eTwinning si „Accademia della Crusca”)
  7. Limba unei tari vecine (premiu sponsorizat de Departamentul pentru Multilingvism al Comisiei Europene)
  8. Matematica si stiinta (premiu sponsorizat de Biroul National de Asistenta eTwinning din Ungaria)

Data limita: 29 noiembrie 2011
Mai multe informatii: http://www.etwinning.net/ro/pub/awards/european_prizes.htm

 • Certificatele de calitate eTwinning
  Certificatul National de Calitate este acordat de Serviciul National de Asistenta acelor scoli si cadre didactice care au coordonat proiecte/parteneriate eTwinning excelente in tara lor. Certificatul European de Calitate este acordat de Serviciul Central de Asistenta scolilor dintr-un parteneriat in care li s-a acordat Certificatul National de Calitate, iar proiectele sunt considerate excelente din punct de vedere european.
  Pentru a va inscrie in cursa pentru Certificatul National de Calitate trebuie sa va adresati Serviciului National de Asistenta.
  Mai multe informatii: http://www.etwinning.net/ro/pub/awards/quality_labels.htm

Documente

eTwinning – School partnerships in Europe
http://www.etwinning.net

eLearning – portal promoting innovation in lifelong learning
http://www.elearningeuropa.info/
Contact

Central Support Service (CCS) Helpdesk
European Schoolnet
61 rue de Treves
B – 1040 Brussels
Email: css-helpdesk@eun.org
http://www.etwinning.net

DG EAC B.1 – Co-ordination of Lifelong Learning programmes
DG Education and Culture
European Commission
rue Belliard 07 4/65
B-1049 Brussels
Fax: (+32-2) 295.78.30
Email: elearning@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/elearning/index_en.html

Institutul de Stiinte ale Educatiei
Str. Stirbei Voda nr. 37, Sector 1
Bucuresti
RO-010102
Tel: +40 21 313 64 91
Fax: +40 21 312 14 47
Email: echipa@etwinning.ro
http://www.etwinning.ro
Simona Velea