Date limita depunere proiecte – Mai 20111 mai 2011 – Stagiu la Curtea de Justitie

In fiecare an, Curtea de Justitie ofera un numar limitat de stagii platite cu durata maxima de 5 luni. Acestea se efectueaza de obicei la Directoratul Cercetare si Documentare, la Serviciul pentru Presa si Informatii, la Directoratul General pentru Traduceri sau la Directoratul pentru Interpretare.

Stagiarilor li se cere:

 • sa fie cetateni ai unui stat membru UE;
 • sa aiba diploma de licenta in Drept sau Stiinte Politice (Dreptul ar trebui sa predomine), diploma care, daca este cazul, sa fie completata de un certificat de studii post-universitare sau de experienta profesionala;
 • sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale UE si sa cunoasca bine si o a doua. Se recomanda, de asemenea, bune cunostinte de limba franceza.

Stagiile la Directoratul pentru Interpretare dureaza intre 10 si se adreseaza persoanelor recent calificate pentru interpretare, care sunt specializate in acele limbi straine ce prezinta interes pentru DG. Stagiarii au ocazia de a-si perfectiona capacitatea de interpretare, mai ales pe partea legala, prin pregatirea de dosare, cercetare de termeni si exercitii practice.

Datele limita pana la care se pot trimite cererile de candidatura sunt:

 • 1 octombrie, pentru stagiile care incep intre 1 martie si 31 iulie
 • 1 mai pentru stagiile care incep intre 1 octombrie si 28 februarie

Documente

Traineeship at the Court of Justice – application form
http://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2008-10/formulaire_stage.pdf


Contact

Court of Justice of the European Communities
Division du Personnel – Stages
Palais de la Cour de Justice
L-2925 Luxembourg
Tel: (352) 4303.1
Fax: (352) 4303.2600
http://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

1 mai 2011 – Stagii de formare la Consiliul Uniunii Europene

Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene ofera, in fiecare an, aproximativ 95 de stagii de practica cu o durata medie de 5 luni. Aceste stagii pot fi: platite, neplatite sau rezervate functionarilor nationali.

STAGII PLATITE:
Stagiarii vor fi repartizati catre unul sau mai multe departamente ale Secretariatului General al Consiliului pentru o durata de cinci luni.

Criterii de selectie

 • sa fie cetateni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
 • sa fi terminat, la data depunerii candidaturii, cel putin primul ciclu de studii superioare universitare, recunoscute printr-o diploma
 • sa cunoasca bine una dintre limbile oficiale ale UE si satisfacator o alta. In practica, este necesara cunoasterea cel putin a limbilor engleza si franceza.
 • sa nu fi efectuat deja un stagiu intr-o alta institutie europeana
 • functionarii nationali nu sunt eligibili pentru acest program.Departajarea candidatilor se va face pe baza rezultatelor obtinute pe parcursul studiilor. Vor fi preferati candidatii care:
 • au terminat sau au inceput un curs de integrare europeana
 • ocupa, in sectorul public sau privat, un post in domeniul activitatilor Uniunii Europene.Cuantumul bursei acordate este fixat la 900 Euro pe luna.
  Candidaturile pentru stagiile din 2011: formularele de candidatura sunt disponibile intre 1 iunie si 31 august 2010. Aici puteti citi mai multe despre stagiile platite: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1285&lang=en.

STAGII NEPLATITE


Stagiile neplatite sunt oferite studentilor care trebuie sa efectueze un stagiu obligatoriu in cursul studiilor. Durata stagiilor poate sa fie intre 1 luna si 5 luni, in functie de cerintele institutiei de invatamant.

Criterii de selectie:

 • sa fie cetateni ai unui stat membru UE sau ai unei tari candidate
 • sa fie in al 3-lea, 4-lea sau 5-lea an de studiu (sau echivalent) intr-o institutie de invatamant superior sau universitate care cere efectuarea unei astfel de perioade de stagiu ca parte a studiilor sau pentru a accede la exercitarea unei profesii, ori pentru a efectua lucrari de cercetare pentru o teza de doctorat
 • sa cunoasca bine una dintre limbile oficiale ale UE si satisfacator o alta. In practica, este necesara cunoasterea cel putin a limbilor engleza si franceza.
 • sa nu fi efectuat deja un stagiu intr-o alta institutie europeana.

Data limita:

 • 1 octombrie (pentru perioada 1.1 – 30.06)

1 mai (pentru perioada 1.09 – 31.12) Nu exista un formular de candidatura online. Contactati biroul de stagii pentru un formular. Aici gasiti detalii despre stagiile neplatite: http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=1286&lang=en&mode=g.

STAGII PENTRU FUNCTIONARI
Acest program este destinat functionarilor din ministere, agentii guvernamentale sau regionale si corpurilor diplomatice ale statelor membre UE sau ale unei tari candidate. Durata stagiului este de 3-6 luni.
Stagiarii „functionari nationali” fac parte din personalul angajat de administratiile nationale si platit de acestea.

Criterii de selectie:

 • sa fie cetateni ai unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene
 • sa aiba o diploma universitara sau cel putin trei ani de experienta profesionala care sa corespunda unei formari universitare
 • sa cunoasca bine una dintre limbile oficiale ale UE si satisfacator o alta. In practica, este necesara cunoasterea cel putin a limbilor engleza si franceza.
  Nu exista formulare de candidatura online, contactati biroul de stagii pentru formular.
  Formularele de inscriere si detalii suplimentare despre stagii pot fi accesate pe site-ul de mai jos: http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1287&lang=en

Documente

Provisions relating to traineeships: Decision No 118/07 on Traineeships
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=444〈=en&mode=g

General information on traineeships at the Council of the European Union
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=321〈=en&mode=g

Traineeships at the Council of the European Union: Application forms
http://www.consilium.europa.eu/showPage.aspx?id=1285〈=en


Contact

General Secretariat of the Council of the European Union
DG AI. Personnel-Administration
Traineeship Office
175 rue de la Loi
B-1048 Brussels
Tel: +322 285 65 36
Fax: +322 285 84 44
Email: stages@consilium.europa.eu
http://www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=321〈=en&mode=g

2 mai – Stagiu de practica la CEDEFOP

CEDEFOP, Centrul European pentru Dezvoltarea Formarii Profesionale, ofera un stagiu de 9 luni pentru tineri licentiati, doctoranzi sau persoane care, conform principiului de invatare pe tot parcursul vietii, au obtinut recent o diploma universitara si sunt la inceputul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu implica experienta de lucru intr-unul din departamentele CEDEFOP si se deruleaza in fiecare an de la 1 octombrie si pana la sfarsitul lui iunie.

Scopurile perioadei de stagiu la Cedefop sunt:

 • sa ofere stagiarilor o idee generala despre obiectivele si problemele asociate cu dezvoltarea formarii profesionale initiale si continue in cadrul integrarii europene;
 • sa le ofere cunostinte practice despre activitatea departamentelor Cedefop;
 • sa le permita dobandirea unei experiente personale prin intermediul contactelor stabilite in cursul zilei de lucru;
 • sa le permita sa continue si sa puna in aplicare cunostintele dobandite in timpul studiilor sau carierei profesionale.Stagiarii indeplinesc sarcinile echivalente unui functionar debutant cu atributii executive: de exemplu, redacteaza minutele intalnirilor, cauta informatii pe o anumita tema, asista sefii de departamente in activitatea lor. Serviciul de Traduceri al CEDEFOP ofera, de asemenea, perioade de stagii. Stagiarii care aplica pentru un plasament in cadrul Serviciului de Traduceri trec prin aceleasi proceduri de selectie.

Criterii:

 • Candidatii trebuie sa fie cetateni ai statelor membre UE sau sa fie din statele candidate care beneficiaza de o strategie de pre-aderare.
 • Stagiarii nu trebuie sa mai fi beneficiat de un stagiu intr-o alta institutie sau organizatie europeana.
 • Stagiarii trebuie sa fi terminat, la momentul datei limita de inscriere, un curs universitar si sa fi obtinut o diploma sau echivalentul sau pana la data limita de candidatura.
 • Candidatii din statele membre trebuie sa cunoasca bine cel putin doua limbi oficiale ale UE, dintre care una ar trebui sa fie limba engleza. Candidatii din statele candidate trebuie sa cunoasca foarte bine cel putin limba engleza.

Granturi: Se acorda un grant de 1030.85 euro pe luna. Pentru a favoriza participarea egala, stagiarii cu dizabilitati pot primi un supliment de 50% din bursa de baza. Stagiarii care sunt rezidenti in Salonic inainte de training primesc 773.14 Euro pe luna.

Data limita: 2 mai 2011


Documente

Traineeship at CEDEFOP
http://www.cedefop.europa.eu/working/trainees/default.asp


Contact

CEDEFOP European Centre for the Development of Vocational Training
PO Box 22427
GR-55102 Finikas, Thessaloniki
Tel: +30 23 10 49 0111
Fax: +30 23 10 490049
Email: info@cedefop.europa.eu
http://www.cedefop.europa.eu

3 mai 2011 Cultura (2007-2013): Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale

Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale ofera sprijin direct pentru proiectele de cooperare europeana, indiferent de amploarea lor, care au cel putin doua obiective specifice ale programului Cultura.

Programul Cultura urmareste crearea unei arii culturale comune prin cooperare culturala intre artisti, actori interesati si institutii culturale europene. Programul contribuie activ la dezvoltarea identitatii europene chiar de la baza. Pentru a ajunge la cetatenii europeni, institutiile UE recurg la intermediari, cum ar fi teatrele, muzeele, asociatiile profesionale, centrele de cercetare, universitatile, institutele culturale, autoritatile, etc.

Obiectivele specifice ale programului Cultura sunt:

 • Sprijinirea mobilitatii transnationale a persoanelor care lucreaza in domeniul cultural
 • Incurajarea circulatiei transnationale a operelor de arta si a produselor artistice si culturale
 • Promovarea dialogului intercultural
  Programul are trei componente:
 • Sprijinirea proiectelor culturale
 • Sprijinirea organismelor culturale europene
 • Sprijinirea activitatilor de analiza si diseminare de informatii in domeniul cooperarii culturale

In cadrul Componentei 1 exista mai multe sub-componente:

1.1. Proiecte multianuale de cooperare

  Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.
  Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin sase operatori culturali din sase tari diferite participante la Program. Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre trei si cinci ani.
  Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 200.000 si 500.000 de euro pe an.

  Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

  1.2.1 Proiecte de cooperare
  Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
  Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin trei operatori culturali din trei tari diferite participante la Program.
  Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni.
  Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 50.000 si 200.000 de euro.

  Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

  1.2.2 Traduceri literare
  Lucrarile eligibile sunt operele de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari participante la Program.
  Limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor participante la Program si limbile moarte(latina si greaca veche).

  Finantarea comunitara va fi de minim 2.000 de euro si de maxim 60.000 de euro, suma care va acoperi costurile de traducere, cu conditia ca aceste costuri sa nu reprezinte mai mult de 50% din costurile totale operationale pentru traducerea si publicarea cartii(lor).
  Incepand din acest an, subventia va fi calculata pe baza unei sume fixe pe pagina si pe limba. Tabelul sumelor fixe aplicabile in tarile eligibile, pe limbi, este disponibil in Ghidul Programului. Finantarea pe baza unui buget estimativ (ca si pana acum) se aplica numai pentru poezie.

  Termenul limita pentru depunerea proiectelor de traduceri literare este 1 februarie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 iulie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 septembrie.

  1.3 Proiecte de cooperare cu tari terte
  Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala intre tari care participa la Program si tari terte care au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural Proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni si presupun colaborarea dintre minim trei operatori culturali din cel putin trei tari eligibile si implicarea a cel putin unei organizatii din respectiva tara terta si / sau activitati culturale derulate in acea tara.

  Sunt disponibile fonduri intre 50.000 si 200.000 de euro pe proiect, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

  Anual, una sau mai multe tari terte sunt selectate si sunt anuntate pe pagina de internet a Agentiei Executive cu cel putin patru luni inainte de termenul limita de depunere a cererilor de finantare, si anume 1 mai in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 30 septembrie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 noiembrie. Tara terta desemnata pentru 2008 este Brazilia.

  Tari eligibile:

  • Statele membre UE
  • Statele AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
  • Tarile candidate (Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia) si tarile din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo), in functie de acordurile incheiateDate limita:
  • Componenta 1.1 Proiecte multianuale de cooperare si Componenta 1.2.1 Proiecte de cooperare: a fost 1 octombrie 2010
  • Componenta 1.2.2 Traduceri literare: a fost 3 februarie 2011
  • Componenta 1.3.5 Sprijin pentru cooperare culturala in si cu tarile terte: 3 mai 2011
  • Componenta 1.3.6 Sprijin pentru festivaluri culturale europene si parteneriate cadru (3 ani) pentru festivaluri culturale europene: a fost 15 noiembrie 2010
   Punctul de contact cultural al Romaniei pentru programul Cultura (2007-2013)
   http://www.cultura2007.ro/index.php

  Documente

  Culture 2007-2013 – Support for cultural actions
  http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

  Ghidul programului CULTURA
  http://www.cultura2007.ro/files/Culture_Programme_Guide_RO.pdf


  Contact

  EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
  BOUR
  Rue Colonel Bourg 135-139
  B-1049 Brussels
  Tel: +32 2 233 0111
  Fax: +32 2 233 0150
  Email: eacea-info@ec.europa.eu
  http://eacea.ec.europa.eu/index.html
  Information Desk

  6 mai 2011 – TINERET IN ACTIUNE – Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari decat tarile vecine ale Uniunii Europene

  Actiunea „Tinerii in lume” urmareste promovarea schimburilor si cooperarii in domeniul tineretului si educatiei non-formale cu alte regiuni ale lumii. Sprijina proiectele care implica tineri si organizatii din asa-numitele ‘tari partenere’, expresie ce identifica toate tarile care pot fi implicate in programul Tineret in Actiune, dar care nu sunt definite ca ‘tari ale programului’.
  Aceasta este Actiunea 3 din cele cinci actiuni ale programului Tineret in Actiune.
  Actiunea 3.2: Cooperare cu alte tari ale lumii este una dintre cele doua sub-actiuni ale Actiunii 3: Tinerii in lume.

  Aceasta sub-Actiune urmareste cooperarea in domeniul tineretului, in special schimbul de bune practici cu tari partenere din ale parti ale lumii. Ea incurajeaza schimburile si formarea tinerilor si lucratorilor in domeniul tineretului, parteneriatele si retelele de organizatii de tineret.
  Prezentul apel pentru propuneri urmareste promovarea mobilitatii si a constientizarii de catre tineri a subiectelor de interes global, cum ar fi dezvoltarea durabila, migrarea si schimbarile climatice.

  Obiective:

  • cresterea mobilitatii tinerilor si lucratorilor de tineret,
  • promovarea participarii active a tinerilor si a imputernicirii tinerilor,
  • generarea dezvoltarii organizatiilor si structurilor de tineret pentru a sprijini, astfel, dezvoltarea societatii civile,
  • promovarea cooperarii si schimbului de experienta si bune practici in domeniul tineretului si a educatiei nonformale,
  • contribuirea la dezvoltarea politicilor de tineret, lucrului cu tinerii si a sectorului de voluntariat,
  • dezvoltarea parteneriatelor durabile si a retelelor intre organizatii de tineret.

  Prioritati:

  1. Participarea tinerilor
  2. Diversitatea culturala
  3. Cetatenia europeana
  4. Incuderea tinerilor cu oportunitati reduse
  5. Problemele globale care ii afecteaza pe tineri, cum ar fi schimbarile climatice, dezvoltarea durabila, migratia, Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului
  6. Combaterea saraciei si excluderii sociale
  7. Intarirea dialogului euro-african, a schimbului si cooperarii in domeniul tineretului
  8. Promovarea dialogului si a cooperarii in domeniul tineretului intre UE si China, in vederea contribuirii la Anul Tineretului 2011 Europa-China.

  In plus, celelalte prioritati anuale includ:

  • Anul European al Voluntariatului;
  • Cresterea incluziva, in special somajul in randul tinerilor;
  • Lupta impotriva saraciei si marginalizarii;
  • Provocari de mediu la nivel global si schimbari climatice.

  Grup tinta: cooperarea se adreseaza persoanelor care lucreaza in domeniul tineretului, lucratori si lideri de tineret, tineri si alti actori implicati in organizatii/structuri de tineret interesate in derularea de proiecte de cooperare in acest domeniu.

  Activitati eligibile: Proiectul trebuie sa includa activitati de natura non-profit care sunt legate de domeniul tineretului si al educatiei nonformale.

  Buget si durata:
  Suma maxima a finantarii nu poate depasi 100.000 Euro pe proiect sau mai mult de 80% din cheltuielile totale eligibile ale proiectului. Proiectul trebuie sa inceapa intre 1 septembrie si 31 decembrie 2011. Durata lor minima este de minimum 6 luni si maximum 12 luni.

  Candidati eligibili:
  organizatii non-profit, organizatii non-guvernamentale, sau organizatii publice locale, regionale si nationale. Organizatiile candidate trebuie sa fie legal infiintate intr-una din tarile programului. Tarile partenere pot participa ca parteneri dar nu pot depune proiecte.
  Proiectele trebuie sa implice parteneri din cel putin patru tari diferite (inclusiv organizatia aplicanta), incluzand cel putin doua tari ale programului, dintre care cel putin una trebuie sa fie un stat membru UE, si doua tari partenere.

  • Tarile programului: cele 27 de state membre UE, tarile SEE (Islanda, Liechtenstein si Norvegia),  Turcia, Croatia si Elvetia si tari care au semnat acorduri relevante in sfera tineretului cu Comunitatea
  • Tari partenere: tari din lume altele decat tarile invecinate, cum ar fi America Latina, tarile din Africa, Pacific, Caraibe, Asia si tarile industrializate. O lista a acestor tari poate fi gasita in textul apelului de mai jos.

  Data limita: 6 mai 2011

  Propunerile de proiecte trebuie trimise la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura (EACEA).
  Contacteaza Agentia Nationala (AN) pentru detalii relevante. Lista acestora poate fi accesata la adresa de mai jos:
  http://ec.europa.eu/youth/yia/index_en.html
  AN din Romania este Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP:
  http://www.anpcdefp.ro

  Mai multe informatii despre Actiunea 3:
  http://www.anpcdefp.ro/programe/tineret/tinerilume/index.html


  Documente

  Youth In Action: Action 3.2 „Youth in the World”: cooperation with countries other than the neighbouring countries of the European Union
  http://eacea.ec.europa.eu/youth/programme/action3_en.php#2


  Contact

  ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
  Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
  Romania
  RO-040205 Bucuresti
  Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
  Fax: +40 21 312 16 82
  Email: agentie@anpcdefp.ro
  http://www.anpcdefp.ro/
  Monica Calota

  EACEA ‘Youth in Action’ Programme
  EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
  (BOUR, 4/029)
  Avenue du Bourget, 1
  B-1140 Brussels
  Tel: +32 2 29 97824
  Fax: +32 2 29 21330
  Email: youthala@ec.europa.eu
  http://eacea.ec.europa.eu/index.htm

  15 mai 2011 – Stagii de traducere la Parlamentul European

  Parlamentul European ofera stagii de practica in cadrul Secretariatului sau pentru a contribui la formarea profesionala a tinerilor cetateni si la intelegerea modului de functionare a acestei institutii.

  Candidatii trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii generale

  • sa fie cetateni ai unui stat membru UE sau ai unei tari candidate;
  • sa aiba peste 18 ani in momentul inceperii stagiului;
  • sa nu fi beneficiat de un alt stagiu (remunerat sau nu) sau de un angajament salarizat intr-una din institutiile UE.

  Stagii platite de traducere
  Candidatii pentru un stagiu platit trebuie:
  – sa aiba o diploma universitara dupa efectuarea unui curs sau perioade de studiu de cel putin trei ani;
  – sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene sau limba oficiala a uneia dintre tarile candidate si cunostinte aprofundate de alte doua limbi.
  Durata acestui stagiu este de trei luni.

  Datele urmatoarelor stagii:

  • 1 ianuarie (perioada de inscriere e 15 iunie – 15 august)
  • 1 aprilie (perioada de inscriere e 15 septembrie – 15 noiembrie)
  • 1 iulie (perioada de inscriere e 15 decembrie – 15 februarie)
  • 1 octombrie (perioada de inscriere e 15 martie – 15 mai)

  Stagii neplatite de traduceri
  Stagiile neplatite de traduceri au o perioada de derulare cuprinsa intre 1 si 3 luni.

  • Candidatii pentru un stagiu neplatit trebuie sa cunoasca la perfectie una dintre limbile oficiale ale UE sau limba oficiala a unei tari candidate si satisfacator alte doua limbi.
  • Stagiul trebuie:
   – sa fie parte a unei perioade de studiu la o institutie de invatamant
   – sa constituie o componenta a unui curs de pregatire profesionala superioara organizat de o institutie non-profit (in particular, institute sau organisme publice)
   – sa fie o cerinta care sa conditioneze accederea la o profesie.

   Datele urmatoarelor stagii:

  • 1 ianuarie (perioada de inscriere e 15 iunie – 15 august)
  • 1 aprilie (perioada de inscriere e 15 septembrie – 15 noiembrie)
  • 1 iulie (perioada de inscriere e 15 decembrie – 15 februarie)
  • 1 octombrie (perioada de inscriere e 15 martie – 15 mai)

  Documente

  European Parliament Unpaid Translation Traineeships – Regulation and application forms
  http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=6&language=EN

  European Parliament Paid Traineeships: Regulation and application forms
  http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=5&language=EN


  Contact

  European Parliament – Translation Traineeships Service
  European Parliament
  Service des stages de traducteurs
  ADG 07C009
  L-2929 Luxembourg
  Fax: +352 / 43 00 277 77
  Email: TranslationTraineeships@europarl.eu.int
  http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147

  22 mai 2011 –Cursuri BEST pentru studentii de la politehnica

  BEST, Board of European Students of Technology, este o organizatie studenteasca non-profit. Este condusa de studenti si functioneaza in beneficiul studentilor. BEST organizeaza diferite activitati la care studentii din universitatile membre au sansa de a-si largi experienta lor internationala, de a-si face prieteni, a se distra si a-si imbunatati cunostintele de limba engleza. La fiecare curs BEST participa 20-30 de studenti de la politehnica.

  Grupurile locale BEST organizeaza cursuri scurte (de 1-2 saptamani) pe parcursul unui an, in cadrul carora studentii de la politehnica au oportunitatea de a aprofunda un subiect anume din aria lor de interes. BEST organizeaza, de asemenea, seminarii pe teme educationale, competitii pe teme de inginerie si activitati de petrecere a timpului liber.
  In cadrul unui curs, participantii merg la prelegerile tinute de profesorii din cadrul universitatii sau de experti din diferite companii. Pot vizita companii, parcuri industriale, centre de cercetare si uneori iau parte la studii de caz.

  Subiectele abordate la cursuri acopera, in principal, diferite arii din tehnologie, economie, marketing si management.
  La finalul cursului, studentii dau un examen, care este menit sa le testeze cunostintele acumulate in urma cursului si sa le evalueze performanta. Tot mai multe cursuri sunt recunoscute de catre universitati, iar studentii care participa la acestea pot obtine recunoasterea lor, din partea universitatii la care invata.

  Puteti gasi o lista a cursurilor BEST aici:
  http://www.best.eu.org/student/courses/coursesList.jsp

  Organizare:
  Grupul local BEST care organizeaza cursul se ocupa de cazare si masa pe parcursul intregului eveniment, cat si de transportul catre locurile in care se tin cursurile si de toate celelalte activitati. Sunt acoperite si costurile pentru materialele educationale si costurile de predare. Grupul local BEST se ocupa si de organizarea activitatilor de petrecere a timpului liber.
  In functie de situatia particulara a grupului local BEST, e posibil sa fie perceputa o taxa de participare:

  • taxa maxima este de 4 Euro pe zi (dar nu mai mult de 45 de Euro in total) pentru studentii din Austria, Belgia, Danemarca, Olanda si Norvegia.
  • studentii din Cehia, Finlanda, Franta, Germania, Grecia, Italia, Slovenia, Suedia si Spania platesc 2/3 din taxa.
  • studentii din Bulgaria, Croatia, Estonia, Islanda, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Portugalia, Romania, Turcia si Slovacia platesc 1/3 din taxa.
  • studentii din Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Moldova, Serbia, Ucraina si Rusia nu platesc nici o taxa.

  Cine poate candida:

  • Studentii de la universitatile care au organizatii partenere.

  Cum sa aplicati:
  Duceti-va pe pagina de Internet „How to apply” si urmati instructiunile.
  Grupul local BEST care organizeaza cursul primeste candidaturile si face o selectie pe baza criteriului regional, a scrisorii de motivatie si a trecutului academic al candidatului. Organizatorii isi propun sa aiba un numar egal de fete si baieti, ca participanti.

  Data limita: 22 mai 2011 (pentru evenimentele care se desfasoara intre 1septembrie – 7 decembrie 2011).


  Documente

  BEST Courses list
  http://bas.best.eu.org/eventList.jsp

  BEST Courses General Information
  http://www.best.eu.org/courses/courses.jsp

  22 mai 2011 – Programele de mobilitate ale Fundatiei Culturale Europene – STEP beyond & Fondul Roberto Cimetta

  Fundatia Cultural Europeana ofera granturi de mobilitate:

  STEP Beyond
  STEP Beyond ofera granturi de mobilitate artistilor si operatorilor culturali care calatoresc in spatiul european – intre statele UE si non-UE.

  Toate activitatile Fundatiei Culturale Europene prin care se sprijina calatoriile se axeaza pe trei principii:

  • Imputernicirea oamenilor prin arta si cultura – se acorda sprijin diferitelor comunitati din Europa, pentru incurajarea schimbului si imputernicirii celor care fac parte din grupurile slab reprezentate.
  • Crearea unei legaturi intre diferitele surse de cunoastere – impartasirea cunostintelor este vitala pentru crearea unei Europe deschise.
  • Crearea unei legaturi intre practica si politici publice – proiectele pot ajuta la crearea unei Europe deschise, contribuind la dezvoltarea de politici la nivel local, national, regional si la nivel european.

  Sunt eligibili:

  • Artistii sau operatorii culturali din cadrul oricarei discipline artistice sau culturale contemporane (individual sau reprezentand o organizatie artistica sau culturala independenta);
  • Din Europa sau vecinatate;
  • Care au maxim 35 de ani.In cazul calatoriilor in grup:
  • pot candida cel mult 3 persoane pentru acelasi eveniment;
  • candidaturile de grup trebuie sa fie trimise de organizatia gazda.

  Catre / Din ce tari poti calatori?
  Pentru a facilita functionarea acestui fond, dar si pentru a se asigura de atingerea obiectivelor, zona pan-europeana a fost impartita in doua grupuri:

  Grupul A
  Cele 27 de state membre UE
  Statele AELS: Islanda, Liechtenstein, Norvegia si Elvetia

  Grupul B
  In Europa: Balcanii de Vest (Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Kosovo, Macedonia, Muntenegru, Serbia), Belarus, Moldova, Rusia, Caucazul de Sud (Armenia, Azerbaijan si Georgia), Turcia si Ucraina.
  In zona Sud si Est-Mediteraneana: Algeria, Egipt, Israel, Iordan, Liban, Libia, Maroc, Teritoriul Palestinian, Siria si Tunisia.

  STEP Beyond ofera trei tipuri de granturi (350, 500 si 700 de Euro), in functie de distantele ce trebuie parcurse si costurile de calatorie.

  Candidaturile eligibile sunt evaluate de echipa STEP Beyond in faza de pre-selectie. Dupa aceasta evaluare, FCE decide ce propuneri de finantare vor fi sustinute. Atat candidatii acceptati, cat si cei respinsi, sunt anuntati pe e-mail de rezultat cam la o luna de la data la care au depus cererea.

  Cererile se depun pe tot parcursul anului.
  Detalii suplimentare:
  http://www.eurocult.org/sites/www.eurocult.org/files/How_to_apply_for_Collaboration_grant.pdf
  http://www.eurocult.org/grants/application-collaboration-grant

  Fondul Roberto Cimetta
  Fondul Roberto Cimetta este o asociatie internationala care promoveaza schimburile artistice si mobilitatea profesionistilor din domeniul artelor spectacolului si artelor vizuale in zona mediteraneana.

  Fondul sprijina si incurajeaza calatoriile care permit profesionistilor din domeniul culturii sa identifice oportunitati si parteneri astfel incat sa dezvolte proiecte personale sau colective. Astfel sunt facilitate schimburile de experienta, cooperarea artistica si culturala si crearea de retele.

  Granturile de calatorie individuale acopera costurile de calatorie si viza pentru participarea la intalniri ale retelelor culturale, ateliere de lucru, festivaluri, simpozioane.

  Fondul Roberto Cimetta se acorda personal si nu unor organizatii.

  Profesionistii europeni pot candida numai daca proiectul are o puternica latura mediteraneana.

  Va fi acordata prioritate
  1. Artistilor si operatorilor care provin sau se duc in urmatoarele orase/tari:

  • Algeria (Algiers)
  • Armenia (Gumri)
  • Israel (Haifa)
  • Italia (Provincia Genova)
  • Moroc (Marrakech)
  • Palestina (Betleem)
  • Tunisia (Tunis)2. Artistilor si operatorilor ale caror proiecte pot sa fie conectate cu evenimentele organizate cu ocazia numirii Marsiliei – Provence drept Capitala Europeana a Culturii 2013, cu temele sau regiunile ce fac parte din acest proiect european (care includ 130 de comunitati locale de la Arles la Hyeres, prin St. Remy de Provence si Pays d’Aix). In cazul in care candidatul calatoreste de la Sud la Sud sau de la Sud la Est, sansele de a avea o candidatura de succes sunt si mai mari.Date limita pentru proiectele legate de Marsilia ca zona geografica sau Capitala Europeana a Culturii:
  • 25 februarie 2011
  • 22 aprilie 2011
  • 26 august 2011

  Documente

  EFC Mobility Programmes – STEP beyond – How to apply
  http://www.eurocult.org/grants/application-stepbeyond-grant

  Roberto Cimetta Fund – Mobility programme
  http://www.cimettafund.org/index/index/lang/en


  Contact

  Fonds Roberto Cimetta
  c/o ONDA – Office National de Diffusion Artistique
  13bis rue Henri Monnier
  F-75009 Paris
  Tel: +33 1 45 26 33 74
  Fax: +33 1 48 74 16 03
  Email: info@cimettafund.org
  http://www.cimettafund.org

  ECF European Cultural Foundation
  Jan van Goyenkade 5,
  The Netherlands
  NL-1075 HN Amsterdam
  Tel: +31 (0) 20 573 38 68
  Fax: +31 (0) 20 675 22 31
  Email: stepbeyond@eurocult.org
  http://www.eurocult.org