Evenimentele saptamanii 11 – 17 aprilie 2011Statele membre ale Uniunii Europene pot ameliora folosirea mandatului de arestare european

Un raport prezentat de Comisia Europeană relevă că state membrele ale UE pot îmbunătăţi modul în care funcţionează sistemul mandatului de arestare european, care este bazat pe încrederea reciprocă între sistemele judiciare naţionale. Statele membre ar trebui să utilizeze mandatul european de arestare respectând pe deplin drepturile fundamentale şi ţinând seama, pentru fiecare caz în parte, de necesitatea reală a extrădării.

Vicepreşedintele CE Viviane Reding, responsabilă pentru justiţie, drepturi fundamentale şi cetăţenie a declarat că mandatul european de arestare este un instrument important pentru a prinde infractori, dar statele membre ar trebui să se asigure că acesta este utilizat corect.

Documentul Comisiei Europene evaluează modul în care statele membre au pus în aplicare din 2007 mandatul european de arestare şi face bilanţul funcţionării acestuia până în prezent. Între 2005 şi 2009, statele membre au eliberat 54.689 de mandate europene de arestare, ceea ce a avut ca rezultat predarea a 11.630 de persoane suspectate. În aceeaşi perioadă, mandatul de arestare a avut un efect marcant în accelerarea transferului între ţările UE al persoanelor suspectate de săvârşirea unei infracţiuni. Înainte de utilizarea mandatului de arestare, procesul de extrădare dura, în medie, un an, această perioadă reducându-se în prezent la 16 zile în cazul în care persoana suspectată este de acord să se predea şi la 48 de zile în caz contrar.

Statelor membre ale Uniunii Europene le revine responsabilitatea de a realiza principalele îmbunătăţiri în modul în care mandatul european de arestare este pus în aplicare. Statele membre ar trebui să se asigure de faptul că sistemul nu este compromis de emiterea mai multor mandate de arestare pentru infracţiuni care nu prezintă o importanţă deosebită, cum ar fi furtul unei biciclete. Înainte de emiterea unui mandat european de arestare, autorităţile judiciare ale statelor membre ar trebui să ţină seama de gravitatea infracţiunii, de durata pedepsei, precum şi de costurile şi beneficiile executării unui mandat de arestare.

Pentru a îmbunătăţi funcţionarea sistemului, Comisia va face apel la statele membre ale UE să îşi completeze legislaţia internă, în cazul în care aceasta nu respectă pe deplin decizia-cadru de instituire a mandatului european de arestare, şi să se asigure că practicienii în domeniul dreptului, cum ar fi procurorii, nu emit mandate de arestare pentru infracţiuni minore.

Până la sfârşitul anului 2011, Comisia Europeană va înainta propuneri pentru accelerarea organizării de cursuri de formare pentru autorităţile poliţieneşti şi judiciare, precum şi pentru practicienii în domeniul dreptului pe teme legate de mandatul de arestare, pentru a se asigura coerenţa şi eficacitatea modului de utilizare a mandatului şi a spori gradul de sensibilizare privind noile garanţii instituite de UE în materie de drepturi procedurale.

În plus, Comisia Europeană va continua să monitorizeze îndeaproape funcţionarea mandatului de arestare şi va ţine seama de toate opţiunile posibile pentru a remedia deficienţele, inclusiv măsuri suplimentare pentru a aduce îmbunătăţiri drepturilor procedurale.

Sursa: Agerpres