Evenimentele saptamanii 4 – 10 aprilie 2011Comisia Europeană examinează protecţia statelor membre împotriva atacurilor cibernetice

Un raport al Comisiei Europene salută eforturile statelor membre pentru protecţia infrastructurilor critice de informaţii împotriva atacurilor cibernetice şi a perturbărilor şi subliniază totodată că este nevoie de noi măsuri în acest sector, în special pentru înfiinţarea, până în 2012, a unei reţele eficiente de echipe de intervenţie în caz de urgenţă informatică (CERTs).

Majoritatea statelor membre au înfiinţat echipe guvernamentale/naţionale de intervenţie în caz de urgenţă informatică (CERT). Cooperarea dintre statele membre se ameliorează datorită schimburilor regulate de bune practici care au loc în cadrul Forumului european al statelor membre, creat în 2009.

Raportul prezintă etapele care se pot parcurge în continuare pentru întărirea cooperării internaţionale în acest sector. Comisia va coopera cu statele membre şi cu sectorul privat la nivel naţional, european şi internaţional, prin intermediul următoarelor măsuri:

– crearea de CERT în restul statelor membre şi pentru instituţiile UE până în 2012;

– elaborarea, până în 2012, a unui plan de urgenţă european în caz de incidente cibernetice, care se va baza pe planurile de urgenţă naţionale;

– organizarea de exerciţii regulate de simulare a incidentelor cibernetice, atât la nivel naţional (numai 12 state membre au făcut acest lucru până în prezent), cât şi la nivel paneuropean, aşa cum a fost exerciţiul ‘Cyber Europe 2010’;

– promovarea unor principii convenite la nivel mondial cu privire la stabilitatea internetului;

– instituirea unor parteneriate strategice în acest domeniu alături de ţări terţe (în principal SUA), promovând totodată discuţiile în cadrul forurilor internaţionale, de exemplu G8;

– identificarea celor mai bune strategii de guvernanţă pentru tehnologiile emergente cu impact global, cum este cloud computing.

Evenimentele recente au demonstrat că atacurile cibernetice noi şi mai sofisticate tehnologic pot perturba sau chiar distruge funcţii economice şi societale vitale. Printre exemple se numără atacurile asupra reţelelor Ministerului de Finanţe francez înainte de summitul G20, asupra sistemului UE de comercializare a certificatelor de emisii de CO2 şi, recent, asupra Serviciului European de Acţiune Externă.

Sursa: Agerpres