Evenimentele saptamanii 21-27 martie 2011Transporturi 2050 – plan ambiţios al Comisiei Europene pentru creşterea mobilităţii şi reducerea emisiilor de gaze poluante

Comisia Europeană a adoptat o amplă strategie, intitulată Transporturi 2050, ce vizează realizarea unui sistem competitiv de transporturi în vederea creşterii nivelului de mobilitate, eliminării obstacolelor majore din mai multe domenii importante şi stimulării creşterii economice. În acelaşi timp, propunerile Comisei vor reduce masiv dependenţa Europei de importurile de ţiţei şi vor permite scăderea emisiilor de dioxid de carbon generate de sectorul transporturilor cu 60 de procente până în anul 2050.

Până în 2050, printre obiectivele cheie sunt eliminarea din circulaţia urbană a automobilelor alimentate cu combustibil convenţional, utilizarea unei cote de 40% carburanţi durabili cu emisii scăzute de carbon în sectorul aviaţiei şi reducerea cu minimum 40% a emisiilor din sectorul transporturilor maritime, transferul al 50% din transportul interurban de persoane şi mărfuri pe distanţă medie dinspre transportul rutier către transportul feroviar şi maritim/fluvial şi o scădere totală de 60% a emisiilor din sectorul transporturilor până la jumătatea secolului.

Foaia de parcurs către spaţiul unic european al transporturilor îşi propune să elimine barierele şi blocajele majore din multe domenii precum infrastructura şi investiţiile în transporturi, inovarea şi piaţa internă.

Documentul Transporturi 2050 stabileşte diverse obiective pentru diferite tipuri de deplasări – intraurbane, interurbane şi pe distanţe lungi.

În privinţa deplasărilor interurbane, jumătate din transportul de persoane şi de marfă pe distanţe medii ar urma să fie transferat dinspre calea rutieră înspre calea feroviară şi cea maritimă/fluvială. Până în 2050, majoritatea operaţiunilor de transport de călători pe distanţe medii (începând cu 300 km) ar urma să se efectueze pe calea ferată. O proporţie de 30% din transportul rutier de marfă pe distanţe mai mari de 300 km se va face până în 2030 pe cale rutieră sau maritimă/fluvială, iar în 2050 această proporţie va depăşi 50%.

Până în 2030 este prevăzută realizarea unei reţele primare de coridoare de transport la nivelul UE, care să pună baza unui transfer eficient între modurile de transport (reţeaua primară TEN-T), iar până în 2030 se are în vedere constituirea unei reţele performante calitativ şi cantitativ şi asigurarea

unor servicii de informare corespunzătoare. Până în anul 2050, toate aeroporturile primare vor fi conectate la reţeaua feroviară, de preferinţă la reţeaua de mare viteză. Se vor aplica deplin principiile ‘utilizatorul plăteşte’ şi ‘poluatorul plăteşte’.

În cazul deplasărilor pe distanţe mari şi a transportului intercontinental de marfă, vor predomina în continuare calea aeriană şi cea maritimă. Noile tipuri de motoare, combustibili şi sisteme de management al traficului vor creşte eficienţa şi vor reduce emisiile. Până în 2050, nivelul utilizării în aviaţie a combustibililor ce generează emisii de carbon reduse va ajunge la 40% şi tot până în anul 2050, în UE vor fi reduse cu 40% emisiile de CO2 generate de combustibilii din transportul maritim. Sistemul de control al traficului aerian va fi complet modernizat până în anul 2020, în vederea realizării ”cerului unic european”. Acesta ar urma să fie definitivat până în 2020 şi va acoperi 58 de ţări şi un miliard de locuitori.

În transportul urban, se va trece într-o manieră decisivă la automobile şi combustibili mai puţin poluanţi. Până în 2030, se va înjumătăţi numărul automobilelor cu combustibil convenţional, în vederea eliminării treptate până în anul 2050. Va fi urmărit obiectivul ‘zero decese’ în transportul rutier până în 2050. În această perspectivă, este avută în vedere scăderea la jumătate a numărului deceselor în traficul rutier până în 2020.

Sursa: Agerpres