Evenimentele saptamanii 17-23 ianuarie 2011Până în 2020, statele membre trebuie să recicleze 50% din deşeurile municipale

Statele membre ale Uniunii Europene trebuie să recicleze 50% din deşeurile municipale şi 70% din deşeurile din construcţii şi demolări, iar în majoritatea ţărilor din UE generarea deşeurilor are o tendinţă ascendentă (sau cel mult de stabilizare), dar mai puţin pronunţată decât rata creşterii economice – relevă un raport al Comisiei Europene.

Documentul arată că în ultimii 10 ani, generarea deşeurilor municipale s-a stabilizat la aproximativ 524 de kg pe persoană pe an, deşi consumul casnic a crescut cu aproximativ 16% în aceeaşi perioadă.

O altă concluzie este aceea că unele state membre au făcut progrese notabile, dar că, în ansamblu, Uniunea Europeană este încă departe de a realiza obiectivul pe termen lung de a deveni o ‘societate axată pe reciclare’, adică o societate care produce o cantitate minimă de deşeuri folosite ulterior ca resurse.

De asemenea, există diferenţe foarte mari între statele membre – ratele de reciclare variază între câteva procente şi 70%. În unele state membre, gropile de gunoi au dispărut practic, însă în altele peste 90% din deşeuri încă se îngroapă în pământ.

Există aşadar o marjă semnificativă de progres, dincolo de obiectivele minime actuale ale UE privind colectarea şi reciclarea. Pentru stimularea reciclării este necesar ca produsele să fie concepute astfel încât să corespundă politicilor în materie de deşeuri. Întrucât îndeplinirea obiectivelor ambiţioase privind reciclarea şi prevenirea generării deşeurilor necesită participarea întregii societăţi, raportul evidenţiază importanţa unor eforturi continue în vederea îmbunătăţirii participării părţilor interesate şi a sensibilizării opiniei publice.

Noua directivă-cadru privind deşeurile, care ar fi trebuit transpusă până la 12 decembrie 2010, introduce o ierarhie obligatorie a deşeurilor şi defineşte ordinea priorităţilor în tratarea deşeurilor.

Prima prioritate este prevenirea generării de deşeuri, urmată de reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de recuperare a deşeurilor, depozitarea în situri de tipul gropilor de gunoi reprezentând doar o soluţie de urgenţă. Directiva instituie obligaţia ca statele membre să îşi modifice, într-o perspectivă modernă, planurile de gestionare a deşeurilor şi să elaboreze programe de prevenire a deşeurilor până în 2013.

Sursa: Agerpres