Date limita depunere proiecte – Februarie 20111 feb 2011 – Programul de burse Bogliasco

Bursele se acorda, indiferent de nationalitate, persoanelor calificate care desfasoara activitati creative sau munca de cercetare in domeniile: arheologie, arhitectura, literatura clasica, dans, film sau video, istorie, arhitectura peisagistica, literatura, muzica, filosofie, teatru, arte vizuale.

Centrul de studii ii asteapta pe toti cei care desfasoara atat activitati creative, cat si munca de cercetare (cum ar fi istoria artei, muzicologie, critica de film) in legatura cu dansul, muzica, teatrul. Centrul nu are un spatiu special pentru repetitii pentru cei care doresc sa faca spectacole.
In fiecare an sunt acordate aproximativ 50 de burse. Acestea variaza intre o luna (31-32 de zile) si jumatate de semestru (48 de zile). Selectia candidatilor se face de 2 ori pe an.

Pe parcursul sederii lor la centru, bursierilor si insotitorilor lor (sotii, sotiile) li se ofera cazare si li se acopera cheltuielile de subzistenta.

Candidatii

 • trebuie sa demonstreze rezultate deosebite in domeniul pe care il urmeaza, in conformitate cu varsta si experienta pe care o au.
 • trebuie sa trimita descrierea proiectelor pe care vor sa le desfasoare la Bogliasco.

Date limita:

1 februarie 2011 – pentru burse care incep din septembrie 2011

1 mai 2011 – pentru bursele care incep in februarie 2012

Detalii despre procedura de candidatura aici: http://www.bfge.org/english/applicants.cfm


Documente

Bogliasco fellowships programme
http://www.bfge.org/english/fellowships.cfm


Contact

Fondazione Bogliasco
Via Aurelia 4
IT-16031 Bogliasco
Email: info@bfge.org
http://www.bfge.org/

1 feb 2011 –  Fundatia Europeana pentru Tineret – Finantare pentru activitati internationale de tineret

Fundatia Europeana pentru Tineret (EYF) este o institutie fondata de Consiliul Europei pentru a oferi sprijin financiar activitatilor europene de tineret. EYF incurajeaza cooperarea intre tinerii din Europa prin acordarea unui sprijin financiar pentru activitatile de tineret care servesc la promovarea pacii, intelegerii si cooperarii in spiritul respectului pentru drepturile omului, democratiei, tolerantei si solidaritatii.

EYF ofera sprijin financiar urmatoarelor tipuri de activitati intreprinse de ONG-uri sau retele de tineret sau de alte ONG-uri implicate in domenii relevante pentru politica si activitatea de tineret a Consiliului Europei:

 • activitati educative, sociale, culturale si umanitare cu caracter european;
 • activitati care urmaresc consolidarea pacii si cooperarii in Europa;
 • activitati menite sa promoveze stransa cooperare si mai buna intelegere intre tinerii din Europa, in special prin dezvoltarea schimbului de informatii;
 • activitati menite sa stimuleze ajutorul reciproc in Europa si in tarile dezvoltate in scopuri culturale, educative si sociale;
 • studii, cercetare si documentare pe probleme de tineret.EYF poate finanta urmatoarele operatiuni:
  A. Intalniri internationale pentru lideri de tineret (Categoria A) – inclusiv seminarii, conferinte, workshop-uri, tabere, festivaluri etc. EYF va suporta / finanta pana la doua treimi din costul total.

  B. Activitati de tineret altele decat intalnirile (Categoria B) – pe langa intalniri, tipurile de activitati de tineret eligibile pentru sprijinul financiar al EYF sunt: studiile, proiectele de cercetare si realizarea de materiale informative si documentare pe probleme de tineret. De exemplu:

 • publicatii specializate (cum ar fi manuale de training);
 • buletine sau reviste produse de organizatii/retele internationale de tineret;
 • campanii de informare;
 • expozitii si producerea de materiale audio-vizuale etc.;
 • dezvoltarea de site-uri sau productii de CD-ROM-uri;
 • realizarea de afise si autocolante;
 • proiecte de cercetare pe teme privind tineretul.

In aceeasi categorie, EYF poate, de asemenea, finanta vizite de studiu care sa permita organizatiilor/retelelor de tineret sa stabileasca noi contacte in Europa si, astfel, sa-si extinda parteneriatele si sa dezvolte cooperarea.

C. Administrarea organizatiilor si retelelor internationale de tineret (Categoria C)
– Fundatia Europeana pentru Tineret poate sa acorde, anual, organizatiilor sau retelelor internationale neguvernamentale de tineret o contributie financiara care sa acopere o parte a costurilor generale administrative implicate in derularea activitatilor acestora la nivel european.
Fundatia poate, de asemenea, sa contribuie la costurile administrative ale organizatiilor si retelelor internationale neguvernamentale de tineret, pe o perioada maxima de trei ani, pentru a le ajuta sa infiinteze o structura europeana (Categoria C bis).

D. Proiecte pilot (Categoria D)
– intalniri sau activitati de tineret care sa contribuie in mod special la atingerea obiectivelor prioritare ale Consiliului Europei. Verificati care sunt prioritatile pentru 2011 aici. Categoria D-HRE reprezinta un proiect pilot care se concentreaza in mod special pe Educatia Drepturilor Omului (HRE – Human Rights Education), ca parte integranta a Programului Youth al Consiliului Europei pe educatia drepturilor omului.

Candidatii trebuie sa reprezinte fie o organizatie sau retea internationala neguvernamentala de tineret, o organizatie sau retea neguvernamentala de tineret nationala sau locala, fie structuri neguvernamentale implicate in activitatea de tineret, din statele membre ale Consiliului Europei.

Date limita:

 • Pentru Categoria C, data limita este 1 februarie a anului in curs
 • Pentru Categoriile A si B, datele limita sunt 1 aprilie – pentru activitati in cadrul Categoriei A si B ale EYF care au loc intre 1 ianuarie si 30 iunie ale anului urmator; si 1 octombrie – pentru activitati in cadrul categoriei A si B ale EYF care au loc intre 1 aprilie si 31 decembrie ale anului urmator
 • Pentru Categoria D, nu exista fixate date limita pentru aplicatiile vizand proiectele pilot sau pentru aplicatiile initiale (ad hoc) catre EYF, ele putand fi depuse oricand. Cu toate acestea, conform deciziei Comitetului de Programare a Activitatilor de Tineret (organul decizional), toate aplicatiile ad hoc, inclusiv proiectele pilot, trebuie trimise cu trei luni inainte de inceperea activitatilor, pentru o evaluare adecvata a propunerilor.

Documente

How to apply for a grant from the EYF – Category C: Administration of international non-governmental youth organisations and networks
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantC

How to apply for a grant from the EYF- Category A: International youth meetings for youth leaders
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantA

How to apply for a grant from the EYF- Category B: Youth activities other than meetings
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantB

How to apply for a grant from the EYF- Category D: Pilot projects
http://www.eyf.coe.int/fej/portal/media-type/html/user/anon/page/How_to_grantD


Contact

EYF European Youth Foundation
Directorate of Youth and Sport
Council of Europe
30 rue Pierre de Coubertin
F-67000 Strasbourg
Tel: +33 3 88 41 20 19
Fax: +33 3 90 21 49 64
Email: eyf@coe.int
http://www.eyf.coe.int/fej/

Biroul de Informare al Consiliului Europei la Bucuresti / Information Office of the Council of Europe in Bucharest
Str. Alexandru Donici nr. 6, Sector 2
RO – 020478 Bucuresti
Tel: +4 021 211 68 10
Fax: +4 021 211 99 97
Email: info.office@coe.ro
http://www.coe.ro
Mariana Nitelea

3 feb 2011 – Cultura (2007-2013): Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale

Componenta 1 – Sprijinirea proiectelor culturale ofera sprijin direct pentru proiectele de cooperare europeana, indiferent de amploarea lor, care au cel putin doua obiective specifice ale programului Cultura.

Programul Cultura urmareste crearea unei arii culturale comune prin cooperare culturala intre artisti, actori interesati si institutii culturale europene. Programul contribuie activ la dezvoltarea identitatii europene chiar de la baza. Pentru a ajunge la cetatenii europeni, institutiile UE recurg la intermediari, cum ar fi teatrele, muzeele, asociatiile profesionale, centrele de cercetare, universitatile, institutele culturale, autoritatile, etc.

Obiectivele specifice ale programului Cultura sunt:

 • Sprijinirea mobilitatii transnationale a persoanelor care lucreaza in domeniul cultural
 • Incurajarea circulatiei transnationale a operelor de arta si a produselor artistice si culturale
 • Promovarea dialogului intercultural

Programul are trei componente:

 • Sprijinirea proiectelor culturale
 • Sprijinirea organismelor culturale europene
 • Sprijinirea activitatilor de analiza si diseminare de informatii in domeniul cooperarii culturale

In cadrul Componentei 1 exista mai multe sub-componente:
1.1 Proiecte multianuale de cooperare
Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele care cuprind un numar de activitati culturale multianuale care au drept scop realizarea unei cooperari durabile si structurate intre operatorii culturali. Proiectele pot fi de tip sectorial sau transsectorial si trebuie sa urmeze un obiectiv global comun, bazat pe un acord de cooperare.
Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin sase operatori culturali din sase tari diferite participante la Program. Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata cuprinsa intre trei si cinci ani.

Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 200.000 si 500.000 de euro pe an.

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

1.2.1 Proiecte de cooperare
Cofinantarea comunitara se acorda pentru proiectele culturale sectoriale sau transsectoriale de o durata mai scurta si de o amploare mai mica, al caror obiectiv sa fie explorarea cailor in vederea unei cooperari pe termen lung intre operatori culturali.
Fiecare proiect de cooperare trebuie sa implice cel putin trei operatori culturali din trei tari diferite participante la Program.
Aceste proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni.

Contributia financiara a Comisiei Europene nu poate depasi 50% din bugetul total eligibil al proiectului si va fi cuprinsa intre 50.000 si 200.000 de euro.

Termenul limita pentru depunerea dosarului de candidatura este 1 octombrie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 martie a anului urmator depunerii cererii. Proiectele pot incepe de la data de 1 mai a anului in care a fost anuntat rezultatul selectiei.

1.2.2 Traduceri literare
Lucrarile eligibile sunt operele de fictiune, indiferent de genul literar (romane, basme, nuvele, piese de teatru, poezie, comedie etc.) ai caror autori sunt cetateni sau rezidenti ai unei tari participante la Program.
Limbile eligibile sunt limbile oficiale ale tarilor participante la Program si limbile moarte(latina si greaca veche).

Finantarea comunitara va fi de minim 2.000 de euro si de maxim 60.000 de euro, suma care va acoperi costurile de traducere, cu conditia ca aceste costuri sa nu reprezinte mai mult de 50% din costurile totale operationale pentru traducerea si publicarea cartii(lor).
Incepand din acest an, subventia va fi calculata pe baza unei sume fixe pe pagina si pe limba. Tabelul sumelor fixe aplicabile in tarile eligibile, pe limbi, este disponibil in Ghidul Programului. Finantarea pe baza unui buget estimativ (ca si pana acum) se aplica numai pentru poezie.

Termenul limita pentru depunerea proiectelor de traduceri literare este 1 februarie in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 31 iulie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 septembrie.

1.3 Proiecte de cooperare cu tari terte
Proiectele eligibile sunt cele de cooperare culturala intre tari care participa la Program si tari terte care au incheiat acorduri de asociere sau de cooperare cu UE, sub rezerva existentei prevederilor care vizeaza domeniul cultural Proiecte trebuie sa aiba o durata de maxim 24 de luni si presupun colaborarea dintre minim trei operatori culturali din cel putin trei tari eligibile si implicarea a cel putin unei organizatii din respectiva tara terta si / sau activitati culturale derulate in acea tara.

Sunt disponibile fonduri intre 50.000 si 200.000 de euro pe proiect, sprijinul oferit de UE fiind insa limitat la maxim 50% din totalul cheltuielilor eligibile.

Anual, una sau mai multe tari terte sunt selectate si sunt anuntate pe pagina de internet a Agentiei Executive cu cel putin patru luni inainte de termenul limita de depunere a cererilor de finantare, si anume 1 mai in fiecare an pana la finele Programului in 2013. Rezultatele selectiei vor fi anuntate in jurul datei de 30 septembrie a aceluiasi an iar proiectele pot incepe de la data de 1 noiembrie. Tara terta desemnata pentru 2008 este Brazilia.

Tari eligibile:

 • Statele membre UE
 • Statele AELS (Islanda, Liechtenstein, Norvegia)
 • Tarile candidate (Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Turcia) si tarile din Balcanii de Vest (Albania, Bosnia si Hertegovina, Muntenegru, Serbia, inclusiv Kosovo), in functie de acordurile incheiate

Date limita:

Componenta 1.1 Proiecte multianuale de cooperare si

Componenta 1.2.1 Proiecte de cooperare: a fost 1 octombrie 2010

Componenta 1.2.2 Traduceri literare: 3 februarie 2011
Componenta 1.3.5 Sprijin pentru cooperare culturala in si cu tarile terte: 3 mai 2011

Componenta 1.3.6 Sprijin pentru festivaluri culturale europene si parteneriate cadru (3 ani) pentru festivaluri culturale europene: a fost 15 noiembrie 2010

Punctul de contact cultural al Romaniei pentru programul Cultura (2007-2013)

http://www.cultura2007.ro/index.php


Documente

Culture 2007-2013 – Support for cultural actions
http://eacea.ec.europa.eu/culture/programme/programme_guide_en.php

Ghidul programului CULTURA
http://www.cultura2007.ro/files/Culture_Programme_Guide_RO.pdf


Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

4 feb 2011 – Invatare pe tot parcursul vietii – ERASMUS

Erasmus abordeaza nevoile de predare si invatare ale tuturor celor implicati in invatamantul universitar formal, inclusiv plasamentele studentesti transnationale in intreprinderi, precum si in institutii si organizatii ce furnizeaza sau faciliteaza astfel de activitati educationale si de formare. Este parte a programului Invatare pe tot parcursul vietii (2007-2013), care sprijina proiectele si activitatile ce stimuleaza interschimbul, cooperarea si mobilitatea intre sistemele de educatie si formare din cadrul Uniunii Europene.

Obiective specifice

 • consolidarea contributiei invatamantului superior si a formarii profesionale la procesul de inovare

  Obiective
  operationale
 • cresterea calitatii si a volumului mobilitatilor studentesti si personalului didactic
 • cresterea calitatii si a volumului cooperarii multilaterale intre institutiile de invatamant universitar din Europa
 • cresterea gradului de transparenta si compatibilitate intre diplomele universitare si calificarile profesionale obtinute in Europa
 • cresterea calitatii si volumului cooperarii intre institutiile de invatamant universitar si intreprinderi
 • facilitarea dezvoltarii de practici inovatoare in invatamantul universitar si in formarea profesionala la nivel tertiar si transferul acestor practici de la o tara la alta
 • sprijinirea dezvoltarii de continuturi, servicii, pedagogii si practici inovatoare si bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii).

  Grupul tinta:
 • studenti
 • institutii de invatamant superior, potrivit criteriilor stabilite de fiecare stat membru
 • personal didactic, formatori, personal nedidactic din institutiile sus-mentionate
 • asociatii si reprezentanti ai celor implicati in invatamantul universitar, inclusiv asociatii ale studentilor, universitatilor, personalului didactic
 • intreprinderi, parteneri sociali
 • organizatii publice si private, organizatii non-profit, ONG-uri
 • centre de cercetare si institutii implicate in invatarea pe tot parcursul vietii
 • organisme ce ofera servicii de orientare, consiliere si informare

Programul Erasmus sprijina urmatoarele actiuni:

Mobilitati care pot include:

 • mobilitati studentesti in scopul studierii in institutii universitare din statele membre
 • plasamente studentesti in intreprinderi, centre de formare profesionala, centre de cercetare si alte organizatii
 • mobilitati ale personalului didactic pentru misiuni de predare in institutii partenere de invatamant superior din strainatate
 • formarea personalului didactic si nedidactic in institutii de invatamant superior si intreprinderprograme intensive Erasmus organizate pe baza multilaterala
 • Proiecte multilaterale axate, printre altele, pe inovatie, experimentare si schimb de buna practica in domeniile mentionate in obiectivele specifice si operationale
 • Retele tematice conduse de consortii ale institutiilor universitare, reprezentand o disciplina sau un domeniu interdisciplinar (‘Retele Tematice Erasmus’), care urmaresc dezvoltarea de noi concepte si competente de invatare. Astfel de retele pot include, de asemenea,  reprezentanti din alte institutii publice sau intreprinderi ori asociatii.
 • Masuri acompaniatoare: alte initiative ce vizeaza promovarea obiectivelor programului Erasmus

Cum se aplica:

 • Studentii care doresc sa studieze sau sa efectueze un stagiu in strainatate trebuie sa contacteze biroul de relatii internationale (Biroul pentru Programe Comunitare) din cadrul universitatii la care studiaza si sa ceara mai multe informatii despre program. Aceste birouri ofera informatii despre toate schimburile in care este implicata institutia (de exemplu ce universitati, ce facultati, in ce tari etc.). Nu exista date limita pentru cererile studentilor, deoarece fiecare universitate isi organizeaza procedura de selectie in mod independent.
 • Institutiile de invatamant superior care doresc sa participe in programul Erasmus trebuie sa detina Carta Universitara Erasmus (EUC). Formularul de aplicare pentru Carta Universitara Erasmus trebuie sa fie trimis prin instrumentul online de trimitere al Agentiei Executive. Accesati acest link pentru informatii suplimentare: http://eacea.ec.europa.eu/llp/erasmus/index_en.htm
 • Organismele intermediare care organizeaza plasamente pentru studenti pot aplica fara a li se solicita Carta Universitara Erasmus.

Tari participante:

– cele 27 de state membre UE

– Islanda, Liechtenstein, Norvegia

– Turcia

– Croatia

– Elvetia

Contacteaza Agentia Nationala Erasmus pentru informatii suplimentare. O lista a acestora poate fi accesata la adresa: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

In Romania, programul este implementat de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP (Departamentul Erasmus)


Documente

Lifelong Learning – Sectoral programmes : Comenius
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/comenius_en.html

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html


Contact

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

DG EAC B – Lifelong Learning Programme
DG Education and Culture
European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 299 11 11
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

4 feb 2011 –  Invatare pe tot parcursul vietii – Leonardo da Vinci

Programul Leonardo da Vinci abordeaza nevoile de predare si invatare ale tuturor celor implicati in educatia si formarea profesionala, inclusiv plasamentele in intreprinderi ale altor persoane decat studenti, precum si in institutii si organizatii ce furnizeaza sau faciliteaza astfel de activitati educationale si de formare.
Este parte a programului Invatare pe tot parcursul vietii (2007-2013), care sprijina proiectele si activitatile ce stimuleaza interschimbul, cooperarea si mobilitatea intre sistemele de educatie si formare din cadrul Uniunii Europene.

Obiective specifice:

 • sprijinirea participantilor la formarea profesionala sau la alte activitati de formare, in vederea dobandirii de cunostinte, abilitati si calificari pentru facilitarea dezvoltarii personale;
 • sustinerea imbunatatirilor aduse calitatii si inovatiei in sistemele, institutiile si practicile de formare profesionala;
 • cresterea atractivitatii formarii profesionale si a mobilitatii pentru angajatori si persoane fizice, facilitarea mobilitatii persoanelor aflate pe piata muncii.

  Obiective operationale
  :
 • cresterea calitatii si a volumului mobilitatilor persoanelor implicate in educatie si formare profesionala initiala si in formare continua;
 • cresterea calitatii si a volumului cooperarii intre institutii sau organizatii furnizoare de educatie si formare, intreprinderi, parteneri sociali si alte organisme relevante din Europa;
 • facilitarea dezvoltarii de practici inovatoare in domeniul educatiei si formarii profesionale, cu exceptia nivelului tertiar, si transferul acestora, inclusiv de la o tara participanta la alta;
 • cresterea transparentei si recunoasterii calificarilor si competentelor, inclusiv a celor dobandite prin invatare non-formala si informala;
 • incurajarea invatarii limbilor straine moderne;
 • sprijinirea dezvoltarii de continuturi, servicii, pedagogii si practici de invatare pe tot parcursul vietii, cu caracter inovator si bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii).

  Grupul tinta:
 • persoanele aflate in formare profesionala la toate nivelurile cu exceptia celui tertiar
 • persoanele aflate pe piata muncii
 • institutii si organizatii furnizoare de oportunitati de invatare in domeniile acoperite de Programul Leonardo da Vinci
 • personal didactic, formatori, alte tipuri de personal din institutiile sus-mentionate
 • asociatii ale celor implicati in formare profesionala, inclusiv asociatii de elevi, parinti, profesori etc.
 • intreprinderi, parteneri sociali, inclusiv camere de comert
 • organisme furnizoare de servicii de orientare, consiliere si informare in orice aspect legat de invatarea pe tot parcursul vietii
 • persoane si institutii responsabile de sistemele si politicile de formare profesionala la nivel local, regional si national
 • centre de cercetare si institutii implicate in invatarea pe tot parcursul vietii
 • institutii de invatamant universitar
 • organizatii non-profit, de voluntariat, ONG-uri.

  Sunt sprijinite urmatoarele actiuni:
 • Mobilitati individuale care pot include:
  – plasamente transnationale de formare pentru persoanele in formare profesionala initiala si pentru persoanele aflate pe piata muncii
  – mobilitati (plasamente si schimburi) ale profesionistilor in educatie si formare profesionala
 • Parteneriate (incepand cu 2008) axate pe teme de interes reciproc pentru organizatiile participante
 • Proiecte multilaterale de transfer de inovatie
 • Retele tematice de experti si organizatii care lucreaza pe teme specifice legate de educatia si formarea profesionala
 • Vizite pregatitoare pentru mobilitate, parteneriate, proiecte sau activitati ale retelelor
 • Masuri acompaniatoare: alte initiative in vederea promovarii obiectivelor programului Leonardo da Vinci.

Tari participante:
– cele 27 de state membre UE
– Islanda, Liechtenstein, Norvegia
– Turcia
– Croatia. Verificati Ghidul Programului 2011 pentru detalii.

Cum se aplica:
Studentii, care au absolvit recent sau urmeaza un curs post-universitar sau de formare profesionala, trebuie sa contacteze responsabilul de proiect sau biroul de relatii internationale din institutia in care studiaza.
Formularele de candidatura (aplicatiile) Leonardo da Vinci trebuie sa fie depuse de catre organizatii si nu de catre studenti. Aceasta deoarece programul este menit sa aiba impact asupra institutiilor si sistemelor de formare, precum si sa aduca beneficii participantilor la program.

In Romania, programul este implementat de catre Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale – ANPCDEFP – (Departamentul Leonardo da Vinci).


Documente

Lifelong Learning Programme – Leonardo da Vinci
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/leonardo_en.html

Lifelong Learning – Leonardo da Vinci programme – Call for proposals
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning – Leonardo da Vinci – Compendium, results and products
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/new/valorisation/index_en.html


Contact

DG EAC B.5 – LEONARDO Da Vinci Programme
DG Education and Culture
European Commission
MADO 0011/045
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 2991111
Fax: +32 2 295 5704
Email: leonardo@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/leonardo/index_en.html

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

7 feb 2011 – Burse de studii in Luxemburg 2011-2012

Agentia de Credite si Burse de Studii anunta oferta de burse in Luxemburg, pentru anul universitar 2011-2012:

 • 1 bursa pentru un student, timp de doua semestre, pentru studii universitare de licenta in specializarea Gestiune la Facultatea de Drept, Economie si Finante a Universitatii din Luxemburg;
 • 1 bursa pentru un student, timp de unul pana la doua semestre, pentru studii universitare de masterat in specializarea Drept european la Facultatea de Drept, Economie si Finante a Universitatii din Luxemburg (www.uni.lu).
  Pentru cei doi studenti exista posibilitatea acordarii a 2 burse de sase saptamani pentru cursuri de perfectionare la Institutul National de Limbi din Luxemburg (INL), in functie de cursurile, resursele umane si de infrastructura disponibile la I.N.L. (informatii se pot gasi pe site-ul www.insl.lu).

Informatii

Partea primitoare asigura:

 • o bursa in valoare de 650 euro pe luna;
 • cazarea gratuita, daca este posibil, intr-un camin studentesc;
 • gratuitatea inscrierii; bursierii vor trebui sa se afle in posesia unui card european de asigurari sociale de sanatate / certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate valid.
  Partea romana asigura, in baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
  1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
  2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania / institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa caz, urmatoarea calitate:
 • studenti la studii universitare de licenta / de masterat la invatamantul de zi.

3. candidatii au la momentul plecarii la studii in strainatate, una din calitatile mentionate la punctul 2. Fac exceptie persoanele care vor urma in strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de licenta, de masterat sau de doctorat.

4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.
5. candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile impuse de partea luxemburgheza (a se vedea site-ul universitatii din Luxemburg – www.uni.lu).

Data limita: 07.02.2011


Documente

Burse de studii in Luxemburg 2011-2012
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Luxemburg%20-%20acord%20bilateral%202011-2012.pdf


Contact

Agentia de Credite si Burse de Studii
Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti
012271
Tel: 021 310 19 05
Fax: 021 310 22 17
Email: burse@roburse.ro
http://www.roburse.ro/

7 feb 2011 – Burse de studii in Croatia 2011-2012

Agentia de Credite si Burse de Studii va aduce la cunostinta oferta de burse pentru anul universitar 2011-2012 in Croatia:

 • 2 burse de un semestru pentru studentii care studiaza limba croata;
 • 2 burse pentru participarea la cursurile de vara de limba, literatura si cultura croata (din cauza reducerilor bugetare, M.E.C.T.S. prin A.C.B.S. nu va asigura transportul international tinerilor nominalizati pentru cursuri de vara in anul universitar 2011-2012).

Informatii
Partea primitoare asigura:

 • asistenta medicala de urgenta, in conformitate cu legislatia interna a statului primitor (partea primitoare nu asigura tratamentul bolilor cronice si nici a proteticii dentare);
 • pentru studii: studii fara taxa in institutii de invatamant superior si bursa lunara care va acoperi costul cazarii subventionate in camine studentesti, masa subventionata in restaurante studentesti si transport local;
 • pentru cursuri de vara: taxa scolara, cazare si masa si alte cheltuieli aferente derularii programului
  Partea romana asigura, in baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).

  Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
  1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
  2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania / institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa caz, urmatoarea calitate:

 • a) studenti la studii universitare de masterat la invatamantul de zi;
 • b) doctoranzi, forma cu frecventa;
 • c) cadre didactice titulare;
 • d) cercetatori.
  3. candidatii au la momentul plecarii la studii in strainatate, una din calitatile mettionate la punctul 2. Fac exceptie persoanele care vor urma in strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de licenta, de masterat sau de doctorat.
  4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.
  5. candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile impuse de partea croata

Data limita pentru depunerea dosarlui: 07.02.2011


Documente

Burse de studii in Croatia 2011-2012
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Croatia%20-%20acord%20bilateral%202011-2012%20Comunicat%20de%20presa.pdf


Contact

Agentia de Credite si Burse de Studii
Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti
012271
Tel: 021 310 19 05
Fax: 021 310 22 17
Email: burse@roburse.ro
http://www.roburse.ro/

7 feb 2011 – Burse de studii in Flandra (Belgia) 2011-2012

Agentia de Credite si Burse de Studii va aduce la cunostinta oferta de burse pentru anul universitar 2011-2012 in Flandra (Belgia):

 • 2 burse pentru programe universitare de masterat sau doctorat recunoscute (in program full – time, 60 puncte ECTS), in cadrul unor institutii de educatie superioara apartinand comunitatii flamande. Bursele oferite de partea flamanda sunt valabile doar pentru un an academic.
 • burse de studiu pentru participarea la cursul de vara cu durata de 3 saptamani Limba si cultura olandeza organizat fie de Universitatea din Hasselt, fie de Talencentrum al Universitatii din Ghent; se adreseaza studentilor care studiaza limba si literatura olandeza in institutiile publice de invatamant superior din Romania si doresc sa isi perfectioneze cunostintele de limba si cultura olandeza.
  Candidatii trebuie sa aiba cunostinte de limba olandeza corespunzatoare nivelului elementar, prevazut de certificatul de limba olandeza ca limba straina. Informatii suplimentare: Uniunea Limbii Olandeze – www.taalunieversum.org/taalunie/summer_courses_in_dutch/.

Informatii

Partea primitoare asigura:

 • pentru art. 12.2: o indemnizatie lunara de 840 euro; asigurare de sanatate si o asigurare tripartita in concordanta cu legislatia belgiana; o suma de bani care sa acopere cheltuielile de inscriere la o institutie apartinand comunitatii flamande sau subventionata de comunitatea flamanda. Suma maxima alocata va fi determinata anual (in anul academic 2009 – 2010, suma maxima este de 565 euro); daca un candidat aplica pentru un program mai scump, va suporta diferenta dintre taxa de inscriere reala si suma acordata de Partea flamanda.
 • pentru art. 12.6: costurile de inscriere a candidatilor admisi, cat si masa zilnica, cazarea, participarea la excursiile organizate in cadrul programului, asigurarile de sanatate si o asigurare tripartita, in concordanta cu legislatia belgiana.
  Partea romana asigura, in baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).

  Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
  1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
  2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania / institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa caz, urmatoarea calitate:

a) studenti la studii universitare de masterat la invatamantul de zi;

b) doctoranzi, forma cu frecventa;

c) cadre didactice titulare;

d) medici rezidenti, in perioada de rezidenta finantata de MECTS

e) cercetatori.

3. candidatii au la momentul plecarii la studii in strainatate, una din calitatile mettionate la punctul 2. Fac exceptie persoanele care vor urma in strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de licenta, de masterat sau de doctorat

4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.

5. candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile impuse de partea flamanda: sa aiba sub 35 ani si sa aiba performante academice excelente; candidatii trebuie sa detina o diploma de masterat sau echivalentul acesteia la momentul inceperii bursei lor in Flandra.

Data limita pentru depunerea dosarlui: 07.02.2011


Documente

Burse de studii in Flandra (Belgia) 2011-2012 – informa�ii
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Flandra%20%28Belgia%29%20-%20acord%20bilateral%202011-2012%20Informatii.pdf

Burse de studii in Flandra (Belgia) 2011-2012
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Flandra%20%28Belgia%29%20-%20acord%20bilateral%202011-2012%20Comunicat%20de%20p


Contact

Agentia de Credite si Burse de Studii
Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti
012271
Tel: 021 310 19 05
Fax: 021 310 22 17
Email: burse@roburse.ro
http://www.roburse.ro/

7 feb 2011 – Burse de studii in Grecia 2011-2012

Agentia pentru Credite si Burse de Studii anunta oferta pentru burse de studii in Grecia, in anul universitar 2011-2012:

 • 3 burse, cu durata de 10 luni fiecare, pentru un ciclu complet de studii universitare de licenta; candidatii vor urma un program de limba cu durata de un an;
 • 1 bursa de 10 luni pentru studii universitare de masterat sau de doctorat sau cercetare;
 • 3 burse pentru cursuri de vara de limba, literatua si cultura (din cauza reducerilor bugetare, M.E.C.T.S. prin A.C.B.S. nu va asigura transportul international tinerilor nominalizati pentru cursuri de vara in anul universitar 2011-2012).

Informatii

Partea primitoare asigura:

– pentru cursurile de vara: cheltuielile privind taxele de studii, cazare si masa, precum si de participare la manifestarile culturale;

– pentru studii / cercetare:

 • o suma lunara;
 • o indemnizatie pentru acoperirea cheltuielilor de instalare;
 • o suma pentru cheltuieli de deplasare pe teritoriul Greciei, daca acestea rezulta din programul de studii;
 • cheltuielile de inscriere si taxe;
 • ingrijire medicala intr-un spital de stat, in caz de urgenta.
  Informatii suplimentare vor fi transmise ulterior de Ambasada Republicii Elene la Bucuresti sau se pot gasi pe site-ul Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affaires, http://www.ypepth.gr.
  Partea romana asigura, in baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).

  Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
  1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
  2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania / institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa caz, urmatoarea calitate:

a) elevi in clasa a XII-a

b) studenti la studii universitare de licenta / de masterat la invatamant de zi

c) doctoranzi, forma cu frecventa;

d) cadre didactice titulare;

e) medici rezidenti, in perioada de rezidenta finantata de M.E.C.T.S.;

f) cercetatori.

3. candidatii au la momentul plecarii la studii in strainatate, una din calitatile mentionate la punctul 2. Fac exceptie persoanele care vor urma in strainatate (prin bursa obtinuta) studii universitare complete de licenta, de masterat sau de doctorat.

 • 4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.
  5. candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile impuse de partea greaca (a se vedea site-ul Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affaires – http://www.ypepth.gr).

  Data limita: 07.02.2011


Documente

Burse de studii in Grecia 2011-2012
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/07.02.2011/Grecia%20-%20acord%20bilateral%202011-2012%20Comunicat%20de%20presa.pdf


Contact

Agentia de Credite si Burse de Studii
Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti
012271
Tel: 021 310 19 05
Fax: 021 310 22 17
Email: burse@roburse.ro
http://www.roburse.ro/

9 feb 2011 – Granturile Consiliului European pentru Cercetare  (CEC)

Granturile Consiliului European pentru Cercetare (CEC) sunt oferite pentru a sprijini cercetatorii pentru derularea de proiecte de succes.
Consiliul European pentru Cercetare este o initiativa europeana de finantare, menita sa ii sprijine pe cei mai buni oameni de stiinta, ingineri si invatati din Europa. Mandatul sau este de a incuraja cercetarea de nivel inalt din Europea printr-o schema competitiva de finantare si de a sprijini cercetarea de succes si inovatoare din toate domeniile, pe baza excelentei academice.

Exista doua tipuri de granturi:
1. Grantul CEC pentru cercetatorii independenti la inceput de cariera (Grantul CEC de inceput) sprijina cercetatorii / coordonatorii de cercetare care sunt pe punctul de a-si realiza o echipa de cercetare si de a derula cercetari independente in Europa. Schema de granturi se adreseaza cercetatorilor promitatori care au dovedit ca au potential si devina cercetatori coordonatori independenti. Va sprijini crearea de echipe de cercetare si va contribui la intarirea celor care sunt deja create.

Pe scurt:
Propunerea de cercetare: munca de cercetare de pionierat, in orice domeniu stiintific si ingineresct si bursa
Cercetatori primari: candidati de orice nationalitate, care au obtinut doctoratul (sau echivalentul acestuia) in urma cu cel putin 3 ani, dar nu cu mai mult de 8 ani in urma fata de momentul apelului. O perioada mai mare poate fi acceptata in cazuri bine justificate.
Organizatie gazda: institutie de cercetare recunoscuta legal, publica sau privata, din statele membre sau statele asociate. Statele asociate sunt: Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Islanda, Israel, Insulele Feroe, Liechtenstein, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Norvegia, Muntenegru, Serbia, Elvetia si Turcia.
Finantare: pana la 2.0 M per grant
Durata: pana la 5 ani
Apel pentru candidaturi: publicat anual in timpul verii (de obicei la sfarsitul lui iulie), cu datele limita in timpul toamnei

2. Grantul CEC pentru cercetatorii avansati (Grantul CEC avansat) incurajeaza si sprijina proiectele de cercetare inovative, de excelenta, derulate de cercetatori / investigatori avansati din statele membre sau statele asociate. Schema de finantare completeaza granturile pentru cercetatorii incepatori, adresandu-se cercetatorilor care sunt deja cunoscuti pentru faptul ca sunt independeti in munca lor.

Pe scurt:
Propunerea de cercetare: munca de cercetare de pionierat, in orice domeniu stiintific si ingineresct si bursa
Cercetator avansat: candidati de orice nationalitate, independenti din punct de vedere stiintific si care au in spate lucrari recente care ii califica drept lideri in domeniile de cercetare alese
Organizatie gazda: institutie de cercetare recunoscuta legal, publica sau privata, din statele membre sau statele asociate. Statele asociate sunt: Albania, Bosnia si Hertegovina, Croatia, Islanda, Israel, Insulele Feroe, Liechtenstein, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Norvegia, Muntenegru, Serbia, Elvetia si Turcia.
Finantare: pana la 3.5 M per grant
Durata: pana la 5 ani
Apel pentru candidaturi: publicat anual toamna, cu datele limita in timpul primaverii

Cum sa candidati
O cerere de finantare CEC trebuie sa fie trimisa de un singur cercetator / investigator primar, cu sprijinul si in numele institutiei gazda. Poate fi trimisa numai ca raspuns la un apel deschis pentru candidaturi, prin Serviciul Electronic de Trimitere a Candidaturilor.

Luati legatura cu punctul national pentru mai multe detalii:
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.ncpList


Date limita

 • Grantul CEC pentru incepatori: 14/10/2010, 19/11/2010, 24/11/2010
 • Actiunile de coordonare si sprijin
 • Grantul CEC avansat pentru stiinte fizice si inginerie: 09/02/2011
 • Grantul CEC avansat pentru stiinte sociale si umaniste: 06/04/2011
 • Grantul CEC avansat pentru stiintele vietii: 02/11/2010, 10/03/2011

Documente

European Research Council (ERC) Grants
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.overView&topicID=118


Contact

European Research Council – National Contact Points (ERC NCPs)
http://erc.europa.eu/index.cfm?fuseaction=page.ncpList.

15 feb 2011 – Invatare pe tot parcursul vietii – Programul Jean Monnet

Programul Jean Monnet sprijina activitatile de predare, cercetare si reflectare asupra integrarii europene in cadrul institutiilor de invatamant superior din intreaga lume. Are ca obiectiv imbunatatirea cunostintelor legate de procesul de integrare europeana. Acest lucru se realizeaza prin incurajarea institutiilor de invatamant superior si/sau asociatiilor de profesori sau cercetatori specializati in integrare europeana sa creeze activitati de predare, cercetare, reflectare, informare, precum si dezbateri pe tema procesului integrarii europene.
Este parte a noului program Invatare pe tot parcursul vietii (2007-2013), care sprijina proiectele si activitatile ce stimuleaza interschimbul, cooperarea si mobilitatea intre sistemele de educatie si formare din cadrul Uniunii Europene.

Obiective operationale:

 • stimularea excelentei in procesul de predare, cercetare si reflectare asupra integrarii europene, in cadrul institutiilor de invatamant superior din sau din afara Comunitatii Europene
 • cunoasterea si constientizarea temelor referitoare la integrarea europeana printre cetatenii europeni si cadrele academice
 • sprijinirea asociatiilor si institutiilor europene active in domeniul educatiei si formariiIn cadrul activitatii 1 – sprijin pentru activitatile de predare, cercetare si reflectare asupra integrarii europene la nivelul institutiilor de invatamant superior din intreaga lume (Actiunea Jean-Monnet), sunt sprijinite urmatoarele tipuri de proiecte:PROIECTE UNILATERALE
  1. ACTIVITATI DE PREDARE
 • Catedre Jean Monnet: posturi de predare destinate in intregime integrarii europene, minimum 120 de ore de predare pe an universitar.
 • Catedre Jean Monnet „Ad personam”: sunt rezervate profesorilor cu experienta, cu activitate de lunga durata in predare si cercetare si/sau cu realizari majore in studii de integrare europeana, recunoscute la nivel international.
 • Centre de Excelenta Jean Monnet: institutii sau structuri in mod explicit dedicate studiilor de integrare europeana.
 • Module europene Jean Monnet: programe scurte de studii de integrare europeana, minimum 30 de ore de predare pe an universitar; pot fi pluridisciplinare.

2. ACTIVITATI ACADEMICE SI DE CERCETARE

 • Asociatii de profesori si cercetatori specializati in integrare europeana: asociatii al caror scop explicit este de a contribui la studierea procesului de integrare europeana si care urmaresc cresterea vizibilitatii resurselor stiintifice si fizice, regionale sau nationale in acest domeniu.
 • Activitati de informare si cercetare legate de integrarea europeana: urmaresc sa promoveze discutiile, reflectiile si cunostintele despre procesul de integrare europeana.

PROIECTE MULTILATERALE

 • GRUPURI MULTILATERALE DE CERCETARE: parteneriate de cercetare intre cel putin 3 catedre Jean Monnet din diferite state, care conduc la retele academice integrate, cu un plan comun de cercetare si sinergii pluridisciplinare in domeniul studiilor UE.Grup tinta:
 • institutii de invatamant superior sau asociatii de profesori si cercetatori din cadrul si din afara Comunitatii, acreditate si recunoscute de tarile lor
 • asociatii de profesori si cercetatori axate pe studiul procesului de integrare europeana, din cadrul si din afara Comunitatii
 • asociatii europene active la nivel european in domeniul educatiei si formarii

Data limita: 15 februarie 2011


Documente

Postgraduate Degrees in European Integration
http://ec.europa.eu/education/integration/index_en.html

Jean Monnet Project – Support for European integration activities in the field of higher education
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/jm/index_en.html


Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

15 feb 2011 – Tempus IV

Program al Uniunii Europene, Tempus este o schema de mobilitate trans-europeana in domeniul invatamantului superior care sprijina modernizarea invatamantului universitar in tarile partenere din Balcanii de Vest, Europa de Est, Asia Centrala, Africa de Nord si Orientul Mijlociu. Tempus contribuie la crearea zonei de cooperare in domeniul invatamantului superior intre Uniunea Europeana si statele partenere din jurul UE.

Obiective:

 • promovarea reformei si modernizarii invatamantului superior din tarile partenere;
 • cresterea calitatii si a relevantei invatamantului superior in tarile partenere;
 • intarirea capacitatii institutiilor de invatamant superior din tarile partenere si din UE, in special capacitatea lor de a coopera pe plan international si de a sustine un proces de modernizare continuu, asistarea lor in procesul de deschidere catre societatea civila, piata muncii si catre lume, in general;
 • cresterea dezvoltarii reciproce a resursei umane;
 • sporirea intelegerii comune intre popoarele si culturile Uniunii Europene si ale statelor partenere.
  In ceea ce priveste Balcanii de Vest, programul Tempus va contribui la pregatirea statelor in preaderare pentru participarea lor la programul de invatare pe tot parcursul vietii (Lifelong Learning Programme).

  Tempus finanteaza doua tipuri de actiuni:
  1)     Proiectele comune sunt bazate pe parteneriate multilaterale intre institutii de invatamant superior din UE si tarile partenere. Acestea pot dezvolta, moderniza si disemina noi curricula, metode de predare sau materiale. Tarile pot, de asemenea, sa impulsioneze o cultura de asigurare a calitatii si sa modernizeze management-ul si administrarea institutiilor de invatamant superior.
  2)     Masurile structurale contribuie la dezvoltarea si reforma institutiilor si sistemelor de invatamant superior in tarile partenere, la cresterea calitatii si a relevantei, cat si la cresterea convergentei lor cu dezvoltarile din plan european.

  In baza acestei cereri, pot fi finantate proiecte nationale si multinationale.
  Proiecte nationale:
  – trebuie sa adere la prioritatile nationale care sunt stabilite prin colaborarea Delegatiilor Comisiei Europene cu autoritatile relevante din tarile partenere.
  – trebuie sa fie trimise de grupuri de institutii implicate:
  – cel putin trei institutii de invatamant superior dintr-o tara partenera (in cazul statelor Muntenegru si Kosovo, din cauza dimensiunilor reduse ale sectorului de invatamant superior, o singura universitate este suficienta),
  – cel putin trei institutii de invatamant superior din UE, fiecare dintr-un stat membru al UE diferit.

  Proiecte multinationale:
  – trebuie sa fie conforme cu prioritatile regionale care se bazeaza pe politica UE de cooperare cu regiunile din tarile partenere, asa cum sunt identificate in documentele sale strategice privind tarile invecinate, cele aflate in faza de pre-aderare la UE si cele din Asia Centrala.
  Ele sunt comune tuturor tarilor partenere dintr-o regiune specifica sau abordeaza o prioritate nationala comuna fiecarei tari partenere participanta in proiect.
  – proiectele trebuie sa fie trimise de grupuri de institutii implicate:
  – cel putin doua institutii de invatamant superior, din fiecare tara partenera participanta (minimum doua tari partenere) implicate in proiect (cu exceptia statelor Kosovo si Muntenegru, in cazul carora cerinta prevede o institutie de invatamant superior din fiecare stat),
  – cel putin trei institutii de invatamant superior, fiecare dintr-un stat membru al UE diferit.

  Pentru Masurile structurale, se impune o conditie suplimentara: ministerele de resort (invatamant / invatamant superior / cercetare) din tarile partenere trebuie sa fie implicate in derularea proiectului in calitate de parteneri.

  Durata maxima a proiectelor este de 24 sau 36 de luni. Se estimeaza ca perioada eligibilitatii costurilor va incepe la 15 octombrie 2010.

  Activitati eligibile:

 • Perioade de formare si de instruire actualizata pentru personalul din universitatile / institutiile tarilor partenere;
 • Plasarea personalului de predare / administrativ si a formatorilor din institutiile / universitatile din tarile partenere in companii, institutii si in sectorul industrial;
 • Intalniri de management si de coordonare in UE sau tarile partenere pentru activitati de coordonare, planificare, monitorizarare si control al calitatii;
 • Cursuri de formare intensive si cu o adresabilitate clara, pe teme specifice, inclusiv cursuri de limba pentru un grup tinta bine definit de personal de predare sau administrativ din tarile partenere;
 • Vizite pentru diseminarea obiectivelor catre alte tinte din tarile participante, cum ar fi institutii educationale, autoritati locale din domeniul educatiei, comunitatea de afaceri, institutii, inclusiv cursuri de formare oferite in tarile partenere, organizari de ateliere, publicatii.

Candidati eligibili:

 • Autoritati de stat (ministere, reprezentanti ai administratiei nationale, regionale sau locale), organizatii guvernamentale sau publice; organizatii ale rectorilor, profesorilor sau studentilor; organizatii non-guvernamentale; parteneri sociali sau organizatiile lor de formare; camere de comert; camere de munca sau alte organizatii profesionale publice sau private; intreprinderi private sau publice;
 • Nu se poate aplica pentru grant in mod individual;

Candidatii trebuie sa faca parte din unul din cele patru grupuri de state eligibile:
– cele 27 de state membre UE
– 5 tari din regiunea Balcanilor de Vest: Albania, Bosnia si Hertegovina, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Serbia, incluzand Kosovo si Muntenegru
– cele 16 tari din zona de vecinatate estica si sudica a Uniunii Europene: Algeria, Egipt, Israel, Iordania, Liban, Maroc, teritoriul guvernat de Autoritatea Palestiniana, Siria, Tunisia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Republica Moldova, Federatia Rusa si Ucraina
– 5 republici din Asia Centrala: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tadjikistan, Turkmenistan si Uzbekistan.

Buget si durata
Bugetul total pentru acest apel este de 48.7 milioane de Euro. Contributia financiara din partea UE nu poate depasi 90% din totalul costurilor eligibile. E necesara o cofinantare de minimum 10%.
Grantul minim va fi de 500.000 Euro, iar cel maxim de 1.5 milioane Euro. Pentru proiecte nationale in Kosovo si Muntenegru grantul minim este de 300.000 Euro.
Durata maxima a proiectului este intre 24 si 36 de luni.
Perioada in care costurile sunt eligibile incepe cu data de 15 octombrie 2011.

Data limita: 15 februarie 2011, 12.00 (CET)
Contactati Agentia Nationala din tara dumneavoastra, pentru mai multe informatii:
– Statele membre UE: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/national_en.html
– Tarile partenere: http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/index_en.html
– ANPCDEFP: http://www.llp-ro.ro/llp.php?id=160&d=60


Documente

Tempus IV – call for proposals
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php

Tempus Guide for Applicants
http://eacea.ec.europa.eu/tempus/funding/2010/call_eacea_32_2010_en.php


Contact

DG EAC A.5 – Tempus
DG Education and Culture
European Commission
200 rue de la Loi
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 2991111
Email: tempus@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/tempus/countries/index_en.html

ETF European Training Foundation
Villa Gualino
Viale Settimio Severo 65
I-10133 Torino
Tel: +39 0 11 630 22 22
Fax: +39 0 11 630 22 00
Email: info@etf.europa.eu
http://www.etf.europa.eu

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

28 feb 2011 – Burse de studii in Polonia 2011-2012

Agentia pentru Credite si Burse de Studii anunta oferta de burse in Polonia, pentru anul universitar 2011-2012:

 • pana la 20 de luni – bursa pentru studenti.
 • pana la 10 luni la stagii stiintifice (de specializare), in domeniul perfectionarii cadrelor stiintifice si didactice, pentru perioade de cel putin 3 luni.
 • 10 burse pentru cursurile de vara de limba, literatura si civilizatie polona (din cauza reducerilor bugetare, M.E.C.T.S. prin A.C.B.S. nu va asigura transportul international tinerilor nominalizati pentru cursuri de vara in anul universitar 2011-2012).

Informatii
Partea primitoare asigura:
– pentru art. 3: proces de invatamant gratuit si efectuarea programului de stagiu in institutiile de invatamant superior de stat; cazarea cu plata in camine studentesti si universitare, in conditiile prevazute pentru cetatenii statului partii primitoare; accesul, cu plata, in masura posibilitatilor, la cantina unitatii de invatamant superior respective.
– pentru art. 6: proces de invatamant gratuit; cazare si masa gratuite; suportarea cheltuielilor de calatorie decurgand din programul de sejur.
-informatii suplimentare se pot gasi pe site-urile Bureau for Academic Recognition and International Exchange, http://www.buwiwm.edu.pl sau Ministry of National Education, http://www.men.gov.pl.
Partea romana asigura, in baza H.G. nr. 1070/2001, transportul international si o bursa in valuta, ca supliment la bursa oferita de statul primitor (al carei cuantum se aproba anual prin ordin al ministrului educatiei, cercetarii, tineretului si sportului).

Conditii de eligibilitate (trebuie indeplinite cumulativ)
1. candidatii sunt cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania.
2. candidatii provin din institutii de invatamant acreditate din Romania / institutii organizatoare de studii universitare de doctorat din Romania / institute de cercetare aflate in subordinea M.E.C.T.S. si au, dupa caz, urmatoarea calitate:

 • b) studenti la studii universitare de licenta / de masterat la invatamant de zi
 • c) doctoranzi, forma cu frecventa;
 • d) cadre didactice titulare;
 • e) medici rezidenti, in perioada de rezidenta finantata de M.E.C.T.S.;
 • f) cercetatori.

3. candidatii au la momentul plecarii la studii in strainatate, una din calitatile mentionate la punctul 2.
4. candidatii cunosc cel putin o limba straina acceptata de partea externa pentru stagiu.
5. candidatii trebuie sa indeplineasca si conditiile impuse de partea polona (a se vedea site-urile Bureau for Academic Recognition and International Exchange – http://www.buwiwm.edu.pl sau Ministry of National Education – http://www.men.gov.pl.)

Data limita: 28.02.2011


Documente

Burse de studii in Polonia 2011-2012
http://www.roburse.ro/docs/Lansare%20concursuri%202011-2012/28.02.2011/Polonia%20-%20acord%20bilateral%202011-2012%20Comunicat%20de%20Presa.pdf


Contact

Agentia de Credite si Burse de Studii
Str. Caransebes nr. 1, etaj 7, sector 1, Bucuresti, 012271
Tel: 021 310 19 05
Fax: 021 310 22 17
Email: burse@roburse.ro
http://www.roburse.ro/