Evenimentele saptamanii 10-16 ianuarie 2011Comisia Europeană stabileşte priorităţile anuale pentru creşterea economică a UE

Comisia Europeană a adoptat un raport privind creşterea economică în Uniunea Europeană ce arată că Europa trebuie să îţi concentreze eforturile pentru a acţiona în mod coordonat, ţinând seama de priorităţi.

Analiza anuală a creşterii economice, ce indică o direcţie clară pe care ar trebui să o urmeze Europa în viitor, cuprinde zece acţiuni urgente axate pe stabilitatea macroeconomică şi consolidarea fiscală, reformele structurale şi măsurile de stimulare a creşterii. Analiza anuală a creşterii marchează începutul ‘semestrului european’, care modifică modul în care guvernele îşi elaborează politicile economice şi fiscale.

După ce aceste propuneri de acţiuni vor fi aprobate de Consiliul European, statele membre vor transpune recomandările atât în cadrul politicilor lor, cât şi în cadrul bugetelor naţionale. Astfel, pentru prima dată, statele membre şi Comisia vor aborda împreună, într-un mod cuprinzător, aspecte precum stabilitatea macroeconomică, reformele structurale şi măsurile de stimulare a creşterii.

Această primă analiză anuală a creşterii economice marchează începutul unui noi ciclu de guvernanţă economică în UE. Analiza reuneşte diferite acţiuni considerate esenţiale pentru a consolida pe termen scurt redresarea, pentru a ţine pasul cu principalii noştri concurenţi şi pentru a pregăti Uniunea Europeană în vederea îndeplinirii obiectivelor strategiei Europa2020.

În comunicarea sa, executivul comunitar se axează pe o abordare integrată a redresării economice, bazată pe măsuri esenţiale în contextul strategiei Europa2020, cuprinzând trei domenii principale:

– necesitatea unei consolidări fiscale riguroase pentru a spori stabilitatea macroeconomică;

– reforme structurale care să asigure creşterea ratei de ocupare a forţei de muncă;

– măsuri de stimulare a creşterii.

Această primă analiză anuală a creşterii economice este concepută pentru a fi aplicată Uniunii Europene în ansamblul său, însă va trebui ajustată în funcţie de situaţia specifică a fiecărui stat membru.

Comisia Europeană propune zece acţiuni grupate în trei domenii principale:

a). condiţii prealabile fundamentale pentru creştere:

1. punerea în aplicare a unei consolidări fiscale riguroase;

2. corectarea dezechilibrelor macroeconomice;

3. asigurarea stabilităţii sectorului financiar.

b). mobilizarea pieţelor forţei de muncă, crearea unor oportunităţi de angajare:

4. acţiuni menite să sporească atractivitatea muncii;

5. reformarea sistemelor de pensii;

6. reintegrarea şomerilor pe piaţa muncii;

7. concilierea securităţii şi a flexibilităţii.

c). accelerarea creşterii:

8. exploatarea potenţialului pieţei unice;

9. atragerea capitalului privat pentru finanţarea creşterii economice;

10. asigurarea accesului la energie eficientă din punct de vedere al costurilor.

Ca parte a ‘semestrului european’ şi conform prevederilor Strategiei Europa2020, începând cu 2011, Comisia Europeană evaluează în fiecare an principalele provocări economice cu care se confruntă UE şi identifică acţiuni prioritare pentru a răspunde acestor provocări. Acţiunile sunt prezentate în cadrul unei ‘analize anuale a creşterii’, care va fi discutată în cadrul Consiliului European de primăvară.

Această primă analiză anuală a creşterii cuprinde următoarele părţi: comunicarea CE intitulată ‘Analiza anuală a creşterii: către un răspuns cuprinzător la criză’, raportul privind progresele înregistrate în ceea ce priveşte Strategia Europa2020 (raport care analizează progresele înregistrate legate de obiectivele principale ale UE, proiectele de programe naţionale de reformă şi programele de reformă preconizate de statele membre), raportul macroeconomic care oferă o perspectivă macroeconomică şi indică măsurile care au cel mai mare potenţial de a genera efecte macroeconomice pozitive şi raportul comun privind ocuparea forţei de muncă.

Analiza anuală a creşterii este însoţită de o propunere de decizie a Consiliului privind liniile directoare pentru ocuparea forţei de muncă, fiind vorba despre o extensie tehnică a liniilor directoare pentru ocuparea forţei de muncă adoptate în urmă cu câteva luni, pentru a se respecta obligaţia legală de a adopta anual astfel de linii directoare.

Sursa: Agerpres