Date limita depunere proiecte – Ianuarie 20112 ian 2011 – Stagii de practica pentru absolventii de etnie roma la Comisia Europeana

Fundatia pentru o Societate Deschisa, in cooperare cu Comisia Europeana, ofera stagii pentru tinerii absolventi de etnie roma din toate statele recent integrate in UE (cu exceptia Ciprului si Maltei), Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Kosovo si Bosnia si Hertegovina. Stagiile presupun sa se lucreze timp de 5 luni intr-unul din departamentele Comisiei.

Obiectivele acestui program sunt:

 • sa le ofere stagiarilor o idee generala despre obiectivele si provocarile integrarii europene

 • sa le arate cum functioneaza departamentele Comsiei
 • sa le faciliteze acumularea de experienta practica in departamentele Comisiei

 • sa le ofere ocazia de a pune in practica cunostintele pe care le-au acumulat in timpul studiilor / experientei profesionale

  Descrierea postului:

 • Fisa de descriere a postului va fi oferita de catre cel care il va superviza pe stagiar. Stagiarul va participa la toate activitatile echipei in cadrul careia va lucra. Nivelul de responsabilitate va fi cel pe care de regula il are un angajator de nivel incepator – va lucra pe partea de informare si documentare, va pregati ateliere de lucru, forumuri, audieri si intalniri, va pregati rapoarte, va raspunde la solicitari, va participa la intalnirile echipei, va face dosare si va corecta variante ligvistice ale unor texte etc.
 • Stagiul le va oferi stagiarilor posibilitatea de a se implica si a cunoaste anumite aspecte din activitatile care se deruleaza in cadrul respectivului departament care au legatura cu etnia roma

  Bursa de stagiu de 5 luni acopera:

 • costurile de transport de la Bruxelles (cu cel mai ieftin mijloc de transport); se va lua in calcul un cost de maximum 600 de Euro
 • cazarea, masa, asigurare medicala si in caz de accident: 6500 de Euro (1.300 de Euro pe luna)

Nota: Comisia nu este implicata in gestionarea burselor sau realizarea platilor in cadrul acestui program.

Informatii practice:

Stagiarii trebuie sa aiba viza sau permis in conformitate cu cerintele legislatiei belgiene, pentru o perioada de 5 luni ca turist. Cheltuielile de cazare sunt incluse in grant. Stagiarii trebuie sa isi gaseasca singuri cazarea, desi exista posibilitatea de a fi ajutati in acest sens. La inceputul stagiului, acestia vor primi toate informatiile necesare.

 • Eligibilitate:
 • cetatenii din toate noile state membre UE (cu exceptia Ciprului si Maltei), Croatia, Fosta Republica Iugoslava a Macedoniei, Muntenegru, Serbia, Kosovo si Bosnia si Hertegovina care sunt de etnie roma

 • sunt incurajate candidaturile din partea persoanelor de sex feminin
 • pana la data limita de depunere a candidaturilor, candidatii trebuie sa fi terminat studiile universitare si sa fi obtinut diploma care atesta acest lucru

 • vor avea prioritate candidatii care au experienta in cadrul societatii civile
 • stagiarii trebuie sa cunoasca engleza sau franceza, pentru a putea intocmi rapoarte in una din aceste limbi; e bine, de asemenea, daca cunosc si o alta limba straina

 • stagiarii trebuie sa stie sa lucreze cu calculatorul – nivel minim, macar
 • stagiarii trebuie sa aiba cel putin 25 de ani, desi se pot face si exceptii – pentru ca acest program se adreseaza tinerilor absolventi la inceputul carierei, limita de varsta nu ar trebui sa fie privita ca un element discriminatoriu
 • programul de stagii este disponibil numai celor care nu au beneficiat deja de un stagiu intr-o alta institutie europeana sau organism european

Data limita: 2 ianuarie 2011 (pentru stagiile care incep la 1 martie 2011)


Documente

Internship for Young Roma University Graduates in the European Commission – Application form
http://www.romadecade.org/portal/downloads/News/2009-2010%20Application%20Form%20EC%20Internship.doc


Contact

Brussels Internship Programme – Roma Participation Programme
Open Society Institute Budapest
Oktober 6 u.12
H-1051 Budapest
Tel: +36-1-327-3100
Fax: +36-1-327-3101
Email: roma@osi.hu
http://www.soros.org/initiatives/roma/focus/internship/grants/internship

12 ian 2011 – ‘Oameni’ (PC7) – Actiunile Marie Curie

Programul specific „Oameni” in cadrul celui de-al 7-lea Program Cadru pentru Cercetare si Dezvoltare Tehnologica ofera sprijin  pentru mobilitatea si dezvoltarea carierei cercetatorilor (Actiunile Marie Curie).

Obiectivul este sa intareasca, cantitativ si calitativ, potentialul uman in cercetare si tehnologie in Europa, cu scopul de a:
– stimula oamenii sa aleaga o cariera in cercetare
– incuraja cercetatorii europeni sa ramana in Europa
– atrage in Europa cercetatori din intreaga lume
– face Europa mai atractiva pentru cercetatorii de top
Fostul Program Cadru 6 „Actiunile Marie Curie” a fost regrupat si intarit in cadrul programului specific „Oameni”.

Grup tinta:
Sunt vizati cercetatorii din domeniile publice sau private, indiferent de etapa carierei in care se afla. Actiunile ofera formare initiala, adresata in special tinerilor si invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei.

Activitati:

 • „Formarea initiala a cercetatorilor”, scopul fiind imbunatatirea perspectivelor profesionale ale tinerilor cercetatori din domeniile publice sau private, prin largirea abilitatilor lor stiintifice, inclusiv cele legate de transferul de tehnologie si antreprenoriat.

 • „Invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei”, scopul fiind sprijinirea cercetatorilor experimentati sa isi completeze sau sa capete noi abilitati si competente, sa experimenteze mobilitatea inter/multidisciplinara si/sau intersectoriala, sa isi reia carierea in domeniul cercetarii dupa o pauza si sa revina in acest domeniu in Europa, dupa o experienta de mobilitate transnationala.

 • „Parteneriate si colaborari industrie-invatamant superior”, scopul fiind stimularea mobilitatii intersectoriale si intensificarea schimbului de cunostinte prin parteneriate de cercetare in cadrul unor programe derulate pe termen lung intre institutii de invatamant superior si industrie, in special intreprinderi mici si mijlocii, inclusiv industrii traditionale.
 • „Dimenisunea internationala”, pentru a contribui la formarea continua si dezvoltarea carierei cercetatorilor UE, pentru a atrage cercetatori talentati din afara Europei si pentru a genera colaborari cu cercetatori din afara Europei.

 • „Actiuni specifice” pentru indepartarea obstacolelor din calea mobilitatii si pentru imbunatatirea perspectivelor profesionale pentru cercetatorii din Europa.

  Scurta prezentare a activitatilor si datele limita:

Activitatea 1: Formarea initiala a cercetatorilor

1.1 Actiunea Marie Curie: ” Retele de Formare Initiala ” (ITN) (data limita: 26/01/11)

Activitatea 2: Invatare pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei

2.1 Actiunea Marie Curie: „Burse intra-europene pentru dezvoltarea carierei” (IEF) (data limita: 11/08/11)

2.2 Actiunea Marie Curie: Granturile „Career Integration” (date limita: 08/03/11; 06/09/11)

2.3 Actiunea Marie Curie: „Co-finantarea Programelor Regionale, Nationale si Internationale” (COFUND) (data limita: 17/02/11)

Activitatea 3: Parteneriate si colaborari industrie-invatamant superior

3.1 Actiunea Marie Curie: „Parteneriate si colaborari industrie-invatamant superior” (IAPP) (data limita:  a fost 07/12/10)

Activitatea 4: Dimenisunea internationala – Burse

4.1 Actiunea Marie Curie: „Burse pentru mobilitate externa in vederea dezvoltarii carierei” (IAPP) (data limita: 11/08/11)

4.2 Actiunea Marie Curie: „Burse pentru cercetatorii care vin in Europa” (IIF) (data limita: 11/08/11)

4.3 Program de schimb international pentru cercetatori (17/03/2011)

4.4 Activitati internationale care nu sunt implementate prin apeluri la candidatura

Activitatea 5: Actiuni specifice

5.1 Actiunea Marie Curie: Noaptea Cercetatorilor (NIGHT) (data limita: 12/01/2011)

5.2 Cooperare trans-nationala intre punctele nationale de contact (NCP) (data limita: 22/06/11)

5.3 Operatiuni transnationale in cadrul „EURAXESS Services Network II” 2011-2013 EURAXESS II (data limita 30/03/11)

Pentru mai multe informatii, contactati punctele nationale de contact din tara dumneavoastra:
http://cordis.europa.eu/fp7/ncp_en.html


Documente

People (FP7) – Marie Curie Actions – Work programme & Calls for proposals
http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.PeopleCallsPage&id_activity=12

People (FP7) – Marie Curie Actions – Homepage

http://cordis.europa.eu/fp7/people/home_en.html

14 ian 2011 – Invatare pe tot parcursul vietii – GRUNDTVIG

Programul GRUNDTVIG isi propune sa ofere alternative educationale si sa imbunatateasca accesul celor care, indiferent de varsta, doresc sa dobandeasca noi competente prin forme de educatia adultilor. GRUNDTVIG vine in intampinarea nevoilor de predare / invatare ale adultilor si se adreseaza institutiilor sau organizatiilor care asigura sau faciliteaza educatia acestora.

Orice organizatie din domeniul educatiei adultilor, din sistemul formal, non-formal sau informal poate sa participe la programul Grundtvig.

Adultul, in sensul programului Grundtvig, este o persoana de peste 25 de ani, sau un tanar sub aceasta varsta, care nu mai este cuprins in sistemul formal de educatie.

Obiective specifice
Programul Grundtvig urmareste:

 • sa raspunda provocarilor educationale impuse de imbatranirea populatiei / cresterea sperantei medii de viata in Europa

 • sa sprijine oferta si sa raspunda cererii de alternative educationale pentru adulti, cu scopul de a ameliora cunostintele si competentele acestora.

Obiective operationale
Prin actiuni si tipuri de activitati specifice, programul Grundtvig isi propune:

 • sa creasca accesibilitatea, calitatea si volumul mobilitatilor in Europa, pentru persoanele implicate in educatia adultilor

 • sa amelioreze calitatea si sa creasca volumul cooperarii intre organizatiile implicate in educatia adultilor in Europa

 • sa asiste persoanele care provin din categorii si contexte sociale vulnerabile si/sau marginalizate, in mod deosebit persoanele varstice si pe cei care au iesit din sistemul formal de educatie fara calificari de baza, pentru a le oferi oportunitati alternative de educatie

 • sa faciliteze dezvoltarea de practici inovative in educatia adultilor precum si transferul acestora de la o tara participanta la alta

 • sa sprijine dezvoltarea de continuturi informationale bazate pe noile tehnologii, dezvoltarea serviciilor, practicilor si metodelor pedagogice inovative pentru invatarea pe tot parcursul vietii
 • sa multiplice abordarile pedagogice si sa imbunatateasca managementul organizatiilor pentru educatia adultilor

  Candidati eligibili

 • Adulti care invata / cursanti adulti
 • Profesori, formatori sau alte categorii de personal din institutii si organizatii de educatia adultilor

 • Persoane sau institutii responsabile cu initierea si monitorizarea politicilor si sistemelor educationale pentru adulti, de la nivel local, regional si national

 • Asociatii si reprezentanti ai organizatiilor implicate in educatia adultilor, inclusiv asociatii ale profesorilor sau asociatii din domeniul educatiei

 • Institutii si organizatii care ofera diferite tipuri de pregatire in educatia adultilor

 • Institutii implicate in formarea initiala si continua a personalului din domeniul educatiei adultilor

 • Organizatii care furnizeaza servicii de orientare, consiliere si informare in domeniul educatiei adultilor
 • Centre de cercetare in domeniul educatiei adultilor
 • Firme, intreprinderi si IMM-uri
 • Organizatii non-profit, asociatii si fundatii care lucreaza in regim de voluntariat, organizatii non-guvernamentale

 • Institutii din invatamantul superior

  Prin intermediul progamului Grundtvig pot fi finantate:
  Mobilitati individuale – stagii, plasamente, cursuri sau schimburi de experienta intre cei implicati in organizatii sau institutii de educatia adultilor, formale cat si non-formale, sesiuni de formare sau de dezvoltare profesionala a personalului implicat in educatia adultilor; vizite pregatitoare destinate constituirii Parteneriatelor si elaborarii viitoarelor proiecte Grundtvig
  Parteneriate (Parteneriate pentru Invatare Grundtvig), pe teme de interes comun pentru institutiile participante
  Proiecte multilaterale al caror scop este acela de a ameliora sistemele de educatie a adultilor prin dezvoltare si transfer de inovatii si bune practici
  Retele de experti si organizatii (Retele Grundtvig) care vizeaza in mod deosebit:

 • dezvoltarea de mijloace pedagogice in domeniul educatiei adultilor
 • identificarea, imbunatatirea si diseminarea de bune practici si metode inovative relevante
 • furnizarea de materiale si continuturi pentru proiectele si parteneriatele implementate de organizatii terte, pentru facilitarea activitatilor de cooperare si stimularea dimensiunii interactive intre acestea

 • Alte initiative cu scopul de a promova obiectivele Programului Grundtvig (Masuri acompaniatoare)

  dezvoltarea de instrumente pentru analiza de nevoi si pentru asigurarea calitatii in domeniul educatiei adultilor
  Vizite pregatitoare destinate reprezentantului unei institutii care doreste sa participe la un seminar de contact sau la o intalnire cu potentiali parteneri pentru realizarea unui Parteneriat sau proiect Grundtvig

Actiunile Grundtvig Date limita
Mobilitati individuale:
– Vizite si Schimburi pentru personalul din domeniul educatiei adultilor Contactati AN
– Ateliere 21 Februarie 2011
– Asistentii Grundtvig 31 Martie 2011
– Formare continua a personalului implicat in educatia adultilor 14 Ianuarie 2011, 29 Aprilie 2011 si 16 Septembrie 2011
– Vizite pregatitoare pentru parteneriate pentru invatare Contactati AN
– Initiative pentru voluntarii seniori din Europa 31 Martie 2011
Parteneriate pentru Invatare 21 Februarie 2011
Proiecte Multilaterale 28 Februarie 2011
Retele Tematice 28 Februarie 2011
Masuri acompaniatoare 28 Februarie 2011

Tarile participante

 • cele 27 de state membre UE
 • Islanda, Liechtenstein, Norvegia
 • Turcia
 • Croatia. Verificati Ghidul Programului 2011 pentru detalii.Procedura de candidatura:
  – candidaturile se trimit la Agentiile Nationale. Pentru proiecte multilaterale, retele tematice si masuri acompaniatoare se candideaza la Agentia Executiva.
  In Romania, programul Grundtvig este gestionat de Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale.

Documente

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

Lifelong Learning – Sectoral programmes : Grundtvig
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/structure/grundtvig_en.html

PartBase -Partnersearch for COMENIUS & GRUNDTVIG
http://partbase.programkontoret.se/


Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

DG EAC B – Lifelong Learning Programme
DG Education and Culture
European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 299 11 11
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

15 ian 2011 – Invatare pe tot Parcursul Vietii – COMENIUS

Comenius este prima componenta a Programului de Invatare pe Tot Parcursul Vietii. Se adreseaza institutiilor de invatamant preuniversitar de stat si privat (de la gradinite la scoli postliceale) si tuturor membrilor comunitatii educationale care isi desfasoara activitatea in acest sector: elevilor, tuturor categoriilor de personal didactic, precum si autoritatilor locale, asociatiilor de parinti sau ONG-urilor care activeaza in domeniul educational.

Comenius sprijina financiar realizarea de parteneriate scolare, proiecte de formare a personalului didactic, retele de parteneriat scolar, precum si participarea la stagii de formare initiala si continua pentru a creste calitatea si a consolida dimensiunea europeana in educatie.

Obiective specifice:

 • dezvoltarea cunoasterii si intelegerii diversitatii culturale si lingvistice europene in randul profesorilor si elevilor

 • sprijinirea elevilor pentru a dobandi competentele si abilitatile necesare dezvoltarii personale pentru integrare profesionala si cetatenie europeana activa.

  Obiective operationale

 • cresterea calitatii si a volumului mobilitatilor elevilor si personalului didactic in diferite state membre
 • cresterea calitatii si a volumului parteneriatelor intre scolile din diferite state membre, astfel incat sa se ajunga la cifra de cel putin 3 milioane de elevi implicati in activitati educationale comune pe durata programului (2007-2013)

 • incurajarea invatarii limbilor straine moderne
 • sprijinirea dezvoltarii de continuturi, servicii, pedagogii si practici inovatoare si bazate pe TIC (tehnologia informatiei si comunicarii
 • cresterea calitatii si a dimensiunii europene in formarea personalului didactic
 • sprijinirea procesului de imbunatatire a abordarilor pedagogice si a managementului scolilor.
  Grupul tinta:

 • elevi
 • institutii de invatamant preuniversitar, in functie de criteriile stabilite de fiecare stat membru
 • personal didactic si nedidactic din scolile mai sus-mentionate
 • asociatii, organizatii non-profit, ONG-uri
 • persoane si organisme care raspund de invatamantul preuniversitar la nivel local, regional si national

 • centre de cercetare si institutii implicate in invatarea pe tot parcursul vietii

 • institutii de invatamant universitar
 • organisme ce ofera servicii de orientare, consiliere si informare.

Programul Comenius finanteaza urmatoarele tipuri de activitati:

 • Mobilitati individuale:
Actiuni Comenius Data limita pentru depunere
Mobilitati individuale:
– Mobilitati ale elevilor (varsta minima 12 ani) 1 decembrie 2010
– Formare continua pentru personalul implicat in educatia scolara 15 ianuarie 2011, 29 aprilie 2011;

16 septembrie 2011

– Vizite pregatitoare Contacteaza Agentia Nationala
– Asistenti Comenius 31 ianuarie 2011

Contacteaza Agentia Nationala

– Gazduirea unui Asistent Comenius Contacteaza Agentia Nationala
Parteneriate: 21 februarie 2011
– Parteneriate scolare Contacteaza Agentia Nationala
– Parteneriate REGIO 21 februarie 2011
Proiecte multilaterale 28 februarie 2011
Retele 28 februarie 2011
Masuri acompaniatoare, inclusiv e-Twinning 28 februarie 2011

Cine poate candida:

 • Pot solicita finantare toate institutiile implicate in educatia scolara; institutiile responsabile pentru sistemele si politicile de educatie scolara la nivel local, regional si national
 • persoane individuale (elevi, studenti, profesori…), in cele mai multe cazuri pot participa la programul Comenius doar prin institutiile din tara lor de origine
 • Aplicatiile trebuie trimise catre Agentiile Nationale. Pentru Proiectele multilaterale, proiectele de Retele si Masuri acompaniatoare aplicatiile trebuie sa fie trimise la Agentia Executiva pentru Educatie, Audiovizual si Cultura.

Contacteaza Agentia Nationala pentru informatii suplimentare:
http://www.anpcdefp.ro/ , www.llp-ro.ro
Lista tuturor Agentiilor Nationale poate fi gasita la: http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/national_en.html

Tari participante:

– 27 state membre UE
– Islanda, Liechtenstein, Norvegia
– Turcia
– Croatia. Verificati Ghidul Programului 2011 pentru detali.


Documente

eTwinning School partnerships in Europe
http://www.etwinning.net/ww/en/pub/etwinning

Lifelong Learning Programme 2007-2013 – How to participate?
http://ec.europa.eu/education/llp/doc848_en.htm

Lifelong Learning Programme 2007-2013: Guidelines for Applicants
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

PartBase -Partnersearch for COMENIUS & GRUNDTVIG
http://partbase.programkontoret.se/


Contact

EACEA Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
BOUR
Rue Colonel Bourg 135-139
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 233 0111
Fax: +32 2 233 0150
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/index.html
Information Desk

ANPCDEFP – Agentia Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale
Calea Serban Voda 133, etaj 3, Sector 4
Romania
RO-040205 Bucuresti
Tel: +40 21 201 07 00; 312 11 87
Fax: +40 21 312 16 82
Email: agentie@anpcdefp.ro
http://www.anpcdefp.ro/
Monica Calota

DG EAC B – Lifelong Learning Programme
DG Education and Culture
European Commission
200, rue de la Loi
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 299 11 11
Email: eacea-info@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/education/programmes/llp/index_en.html

31 ian 2011 – Studii post-universitare la Institutul Universitar European (IUE)

Institutul Universitar European (IUE) propune cursuri avansate de formare pentru doctoranzi. IUE desfasoara activitate de cercetare intr-o perspectiva europeana (cercetare fundamentala, cercetare comparata si cercetare comunitara).

Programele de doctorat sunt oferite in urmatoarele departamente:

 • Departamentul de istorie si civilizatie
 • Departamentul de stiinte economice
 • Departamentul de stiinte juridice
 • Departamentul de stiinte politice si sociale

  Studentii pot studia pe o perioada de la unu la trei ani. Trei ani pentru pregatirea doctoratului in cadrul Institutului; un an de studiu in drept comparat, european si international (L1.M.); sau, in cazuri exceptionale, unu sau doi ani de pregatire pentru doctorat in cadrul Institutului inaintea sustinerii tezei la universitatea de provenienta a studentului.

  Candidatii trebuie sa cunoasca bine doua limbi oficiale ale Uniunii Europene. Ei trebuie sa propuna un proiect de teza care sa se incadreze in aria de cercetare acoperita de Institut. Indrumari pentru conceperea propunerii de cercetare pot fi gasite pe formularul de inscriere.

  Termenul limita pentru depunerea formularelor de inscriere la programele post-universitare este 31 ianuarie, in fiecare an.

  Informatii detaliate despre programe, conditiile de acceptare si finantare pentru absolventii doritori de studii post-universitare din statele membre ale IUE, statele membre asociate ale IUE (Norvegia, Polonia, Elvetia si Ungaria) si tarile Non-UE (Europa Centrala si de Est, Federatia Rusa, Sudul si Estul Mediteranei, Sud-Estul Europei si alte tari non-UE)  la: http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/AdmissionRequirements.aspx.


Documente

European University Institute, Florence
http://www.eui.eu/Home.aspx

Application for Postgraduate studies at the European University Institute (EUI)
http://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships/DoctoralProgramme/HowToApply.aspx


Contact

European University Institute, Florence
European University Institute
Badia Fiesolana
Via dei Roccettini 9
ITALY
I-50016 San Domenico di Fiesol
Tel: + 39 055 4685499
http://www.eui.eu/Home.aspx

31 ian 2011 – Stagii la Serviciul de Traducere al Comisiei Europene

Comisia Europeana organizeaza de doua ori pe an stagii de formare la locul de munca pentru tinerii absolventi care doresc sa dobandeasca experienta profesionala in traduceri. Nu sunt excluse persoanele care – in cadrul unui proces de invatare pe intreaga durata a vietii – au dobandit recent o diploma universitara sau se afla la inceputul unei noi cariere profesionale.

Cei selectati sunt repartizati intr-un departament de traduceri compus din traducatori de aceeasi limba. Stagiarii vor presta aceeasi activitate ca si colegii lor angajati permanent, traducand in limba lor materna din cel putin doua limbi oficiale ale Comunitatii. Lucrarile sunt revizuite de catre un traducator experimentat. Unii stagiari sunt repartizati la biblioteca lingvistica – departamentul de terminologie sau la alte departamente din cadrul serviciului de traduceri.

Stagiarii sunt selectati din randul cetatenilor statelor membre ale Comunitatii Europene sau tarilor candidate ce beneficiaza de strategii de preaderare. Cu toate acestea, un numar limitat de stagiari pot fi alesi din tarile nemembre.

Candidatul, pentru a putea aplica, trebuie:

 • sa fi terminat ciclul initial de invatamant superior (invatamant universitar) si sa fi obtinut diploma universitara (sau echivalentul) inainte de data limita pentru depunerea candidaturii;

 • sa nu fi beneficiat de stagii de formare in cadrul altor institutii sau organisme ale Uniunii Europene;

 • sa fie in masura sa traduca in limba materna din doua limbi comunitare oficiale;
 • sa cunoasca foarte bine limba engleza, franceza sau germana;
 • sa cunoasca foarte bine o a doua limba comunitara;
 • in cazul in care candidatul este cetatean al unui stat membru al UE, sa cunoasca foarte bine o a treia limba comunitara;
 • in cazul in care candidatul este cetatean al unei tari terte, sa cunoasca foarte bine o a treia limba;Stagiarii primesc o alocatie de 963 Euro pe luna. Stagiarii cu handicap pot primi un supliment la aceasta alocatie. De regula, stagiile incep pe 1 martie si 1 octombrie, dar alegerea altor date ramane la latitudinea serviciului de traduceri.Pentru depunerea candidaturii este necesar:
 • sa se completeze si sa se transmita online formularul de candidatura;
 • sa se trimita dosarul de candidatura, preferabil prin posta, inainte de data limita.
  Pentru mai multe informatii, cititi procedura de candidare

  Date limita:

 • 1 septembrie al anului premergator (pentru stagiile de formare care incep pe 1 martie)
 • 31 ianuarie al aceluiasi an (pentru stagiile de formare care incep pe 1 octombrie)
  Aflati mai multe informatii despre datele la care se vor desfasura stagiile de formare aici.

Documente

Traineeships in the European Commission’s Translation Service
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm

Traineeships in the European Commission’s Translation Service – Application form
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm


Contact

DG Translation
European Commission
Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels
Email: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workwithus/index_en.htm

DG EAC E – Traineeships
DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 295 08 20
Fax: +32 2 299 10 18
Email: eac-stages@cec.eu.int
http://ec.europa.eu/stages

31 ian 2011 – Stagii administrative la Comisia Europeana

Comisia organizeaza de doua ori pe an stagii de formare care dureaza intre 3 si 5 luni, pentru tineri absolventi universitari. Aceasta nu-i exclude pe cei care – in cadrul procesului de invatare pe durata vietii – au obtinut recent o diploma universitara si sunt la inceputul unei noi cariere profesionale. Perioadele de stagiu incep pe 1 martie (termen limita de aplicare: 1 septembrie) si 1 octombrie (termen limita de aplicare: 15 februarie), in fiecare an.

Obiectivul vizat este de a permite stagiarilor:

 • sa cunoasca functionarea departamentelor/serviciilor Comisiei Europene;
 • sa dobandeasca experienta personala prin intermediul contactelor ce se stabilesc la locul de munca;
 • sa-si extinda si sa-si puna in practica cunostintele dobandite in timpul studiilor si, in special, in domeniile lor de competenta.

  Stagiarii sunt, in principiu, selectati dintre candidatii din statele membre ale Comunitatilor Europene si tarile candidate care beneficiaza de o strategie de pre-aderare. Cu toate acestea, se accepta un numar limitat de stagiari dintre cetatenii statelor nemembre.

  Pentru a putea aplica trebuie:

 • sa fi incheiat primul ciclu al unui curs de invatamant superior (curs universitar) si sa fi obtinut o diploma sau echivalentul ei pana la data limita de inscriere;
 • sa nu mai fi facut un stagiu (traineeship) intr-o alta institutie/organism al Uniunii Europene;
 • sa cunosti foarte bine limba engleza, franceza sau germana;
 • daca ai cetatenia unui stat membru UE, sa cunosti foarte bine o a doua limba comunitara.

Stagiarul va primi o alocatie. Alocatia este in prezent de 1047,55 Euro/luna. Stagiarii cu dizabilitati pot primi un supliment.

Pentru depunerea candidaturii trebuie:

 • Sa completezi si sa trimiti online formularul de inscriere.
 • Sa trimiti formularul de inscriere (de preferat cu confirmare de primire) inainte de data limita de inscriere.
  Pentru informatii suplimentare citeste procedura de aplicare

  Date limita:
 • 31 ianuarie al aceluiasi an (stagiul din octombrie)
 • 1 septembrie anul precedent (stagiul din martie)

Afla mai multe despre aceste stagii aici.


Documente

Administrative Traineeship at the European Commission – Application forms, rules and general information
http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm


Contact

DG EAC E – Traineeships
DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 295 08 20
Fax: +32 2 299 10 18
Email: eac-stages@cec.eu.int

http://ec.europa.eu/stages

31 ian 2011 – Stagii de practica la Banca Mondiala

Banca Mondiala ofera stagii de practica tinerilor interesati sa afle mai multe despre problemele economice si sociale care afecteaza viata oamenilor din intreaga lume. Programul ofera oportunitati de studiu si munca celor interesati sa dobandeasca mai multa experienta.

Programul de stagii al Bancii ofera absolventilor ocazia de a-si imbunatati abilitatile si experienta de munca intr-un mediu international.

Stagiile platite sunt disponibile pentru programele de iarna si vara. Programul de stagii este deschis studentilor din tarile membre ale Bancii. Candidatii trebuie  sa aiba o diploma de absolvire a unei facultati si sa fie dispusi sa se inscrie intr-un program normal de studiu (care va duce la obtinerea gradului de Master sau de Doctorat, in urma participarii in regim full-time la programul de studiu).

Programul accepta candidati in urmatoarele domenii: economic, finante, dezvoltarea resurselor umane (sanatate publica, educatie, alimentatie, populatie), stiinte sociale (antropologie, sociologie), agricultura, mediu, dezvoltarea sectorului privat, precum si in alte domenii conexe. Se cere fluenta in limba engleza.

Banca plateste un salariu orar tuturor stagiarilor si, acolo unde este cazul, asigura o alocatie pentru cheltuielile de calatorie. Stagiarii isi asigura singuri cazarea. Majoritatea posturilor sunt in Washington, DC, si au o durata minima de patru saptamani.

Date limita:
– Vara (iunie-septembrie) – perioada de inscriere pentru programul de vara este 1 decembrie – 31 ianuarie, in fiecare an.
– Iarna (decembrie-martie)- perioada de inscriere pentru programul de iarna este 1 septembrie – 31 octombrie, in fiecare an.

Inscrierea se face online.

Banca Mondiala ofera, de asemenea, diverse stagii de practica specifice regiunii. Mai multe informatii aici.


Documente

The Bank Internship Programme application details
http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0


Contact

World Bank Office
Special Representative to the European Union Institutions
B-1000 Brussels
Rue Montoyer 10 bte 16
Banque Mondiale
Tel: +32-2 552 00 52
Fax: +32-2 55-2-00-25
Email: Hbridi@worldbank.org
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTABOUTUS/PARTNERS/WBEU/0,,menuPK:51053985~pagePK:64137109~piPK:64137159~theSitePK:380823,00.html