Evenimentele saptamanii 15-21 noiembrie 2010Comisia Europeană sprijină măsurile politice care permit persoanelor în vârstă să participe activ la viaţa economică

Îmbătrânirea activă a constituit o prioritate strategică a politicilor Comisiei Europene încă de la elaborarea Strategiei europene privind ocuparea forţei de muncă în 1997, dar şi un element important al Strategiei de la Lisabona pentru creştere şi locuri de muncă şi al liniilor directoare ale Strategiei Europa 2020.

„Comisia a subliniat întotdeauna necesitatea ca lucrătorii în vârstă să rămână pe piaţa muncii şi ca ratele lor de angajare să fie crescute prin implementarea unei strategii cuprinzătoare, care să combine condiţii mai bune de sănătate şi de muncă cu stimulente fiscale şi cu un acces mai bun la formare şi la învăţare de-a lungul vieţii”, afirmă comisarul european pentru ocuparea forţei de muncă, afaceri sociale şi incluziune, Laszlo Andor.

Potrivit oficialului european, Comisia Europeană sprijină şi măsurile politice care permit persoanelor în vârstă să participe activ la viaţa economică, socială şi culturală, să se menţină pe piaţa muncii pentru mai mult timp şi să rămână sănătoşi, activi şi independenţi pentru o perioadă îndelungată după pensionare.

Comisia a făcut apel la statele membre ale Uniunii Europene să utilizeze mai bine potenţialul şi experienţa lucrătorilor în vârstă, în scopul solidarităţii dintre generaţii, inclusiv prin promovarea muncii voluntare şi ţinând cont de faptul că, în general, voluntarii în vârstă beneficiază de o calificare mai înaltă în domeniul în care au lucrat.

Strategia Europa 2020 subliniază importanţa promovării unei populaţii vârstnice sănătoase şi active şi a calificării oamenilor prin dobândirea de noi competenţe. Comisia va stimula puternic dezvoltarea unui cadru strategic pentru cooperare în educaţie şi formare, implicând toate părţile interesate şi având ca scop îmbunătăţirea rezultatului procesului de învăţare pentru toate grupurile, inclusiv pentru lucrătorii în vârstă.

Comisia va continua să promoveze alocarea asistenţei financiare prin Fondurile Structurale şi, în special, prin intermediul Fondului Social European pentru proiecte gestionate de autorităţile naţionale şi care sprijină formarea şi calificarea lucrătorilor în vârstă. Aceasta va constitui o componentă strategică a eforturilor de a creşte, până în 2020, la 75% rata ocupării forţei de muncă pentru persoanele cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani.

Sursa Agerpres