Evenimentele saptamanii 8-14 noiembrie 2010Comisia Europeană şi-a prezentat noua strategie în domeniul energiei până în 2020

Reducerea consumului de energie, o piaţă energetică paneuropeană integrată şi bazată pe infrastructuri, o singură voce ale celor 27 de state membre în domeniul energetic la nivel mondial, Europa în poziţie de lider în domeniul tehnologiilor energetice şi energie accesibilă în condiţii de siguranţă sunt priorităţile Comisiei Europene în domeniul energiei până în 2020, incluse în strategia prezentată de comisarul european pentru energie, Günther Oettinger.

Strategia cuprinde şi măsurile care trebuie adoptate pentru a face faţă provocărilor legate de reducerea consumului de energie, de realizarea unei pieţe a energiei în cadrul căreia să existe securitatea furnizării de energie la preţuri competitive, de consolidarea poziţiei de lider în domeniul tehnologic şi de eficienţa negocierilor pe plan internaţional.

„Provocarea energetică este una din marile încercări la care suntem supuşi cu toţii. Aducerea sistemului nostru energetic pe o nouă cale, mai durabilă şi cu grad mai mare de securitate va dura, probabil, mult timp, însă acum este momentul pentru luarea unor hotărâri ambiţioase în acest sens. Pentru a avea o economie eficientă, competitivă şi cu emisii reduse de carbon, trebuie să definim o politică energetică la nivel european şi să ne concentrăm asupra câtorva aspecte decisive”, a spus comisarul european pentru energie Günther Oettinger.

În ceea ce priveşte prima prioritate (reducerea consumului de energie), executivul Uniunii Europene şi-a propus ca, prin iniţiativele sale, să se concentreze asupra celor două sectoare care prezintă cel mai ridicat potenţial de reducere a consumului de energie – transporturile şi construcţiile. Pentru a ajuta proprietarii şi autorităţile locale să finanţeze măsurile de reabilitare a locuinţelor şi de reducere a consumului de energie, Comisia va propune, până la jumătatea anului viitor, unele stimulente investiţionale şi instrumente financiare inovatoare.

Referitor la crearea unei pieţe paneuropene a energiei integrate şi bazate pe infrastructuri, Comisia Europeană a stabilit un termen pentru finalizarea pieţei interne a energiei. Astfel, până în anul 2015, trebuie ca niciunul dintre statele membre să nu mai fie izolat în acest domeniu. În următorii zece ani, sunt necesare investiţii în infrastructura energetică a Uniunii Europene totalizând o mie de miliarde de euro. Pentru a accelera proiectele strategice vitale ale Uniunii Europene, Comisia propune o procedură simplificată şi mai rapidă pentru acordarea autorizaţiilor de construcţie, cu stabilirea unui termen maxim pentru obţinerea autorizaţiei finale şi a finanţării din partea Uniunii Europene.

Comisia Europeană propune coordonarea politicii energetice a Uniunii Europene faţă de ţările terţe, în special în ceea ce priveşte relaţiile Uniunii cu partenerii-cheie. În cadrul politicii de vecinătate, Comisia propune extinderea şi aprofundarea Tratatului de instituire a Comunităţii Energiei pentru a integra şi alte ţări care doresc să participe la piaţa de energie a Uniunii Europene. Se anunţă, de asemenea, o cooperare importantă cu Africa în scopul furnizării de energie durabilă pentru toţi cetăţenii acestui continent.

În legătură cu poziţia de lider a Europei în domeniul tehnologiilor energetice şi al inovării, vor fi lansate patru proiecte majore în domenii esenţiale pentru asigurarea competitivităţii, precum noi tehnologii pentru reţele inteligente, stocarea energiei electrice, cercetarea privind cea de-a doua generaţie de biocombustibili şi parteneriatul „proiecte urbane inteligente” pentru promovarea reducerii consumului de energie în zonele urbane.

Comisia va propune noi măsuri privind posibilitatea comparării preţurilor, schimbarea furnizorilor de energie şi sisteme de facturare clare şi transparente.

Obiectivele energetice ale Uniunii Europene au fost încorporate în strategia Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, adoptată de Consiliul European în iunie 2010.

Uniunea Europeană şi-a propus în special realizarea, până în 2020, a unor obiective ambiţioase înprivinţa energiei şi a schimbărilor climatice: reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea la 20% a ponderii energiei din surse regenerabile şi creşterea cu 20% a eficienţei energetice.

În următoarele 18 luni, executivul comunitar va avansa iniţiative şi propuneri legislative concrete în acest domeniu.

Sursa AGERPRES