Evenimentele saptamanii 1-7 noiembrie 2010Experţii europeni în securitate informatică testează sistemele de apărare cu ocazia primei simulări de atac informatic la nivel paneuropean

În cadrul acestui exerciţiu, denumit Cyber Europe 2010, experţii vor încerca să combată tentativele simulate ale hackerilor de a paraliza servicii on-line critice în mai multe state membre ale Uniunii Europene, informează un comunicat de presă al Comisiei Europene.

La exerciţiu participă toate statele membre ale UE plus Islanda, Norvegia şi Elveţia, fie în mod activ, fie ca observatori. În funcţie de ţară, sunt implicate şi autorităţile publice din diverse state membre, cum ar fi ministerele comunicaţiilor, autorităţile responsabile cu protejarea infrastructurilor informatice critice, structurile de gestionare a crizelor, echipele naţionale de intervenţie în caz de incidente de securitate informatică, autorităţile naţionale din domeniul securităţii informatice şi serviciile de informaţii.

Simularea se va derula pe baza unui scenariu conform căruia conexiunile internet dintre ţările europene se vor pierde treptat sau vor fi reduse considerabil în toate statele participante, astfel încât cetăţenii, companiile şi instituţiile publice vor întâmpina greutăţi la accesarea serviciilor online esenţiale. În cadrul exerciţiului, statele membre vor trebui să coopereze pentru a evita o prăbuşire totală simulată a reţelei. Obiectivul exerciţiului de securitate informatică este ca statele membre să înţeleagă mai bine modul de gestionare a incidentelor informatice şi să testeze legăturile şi procedurile de comunicare pe care trebuie să le utilizeze în cazul unui atac informatic real pe scară largă. Vor fi testate canalele de comunicare, tipul de date care trebuie comunicate prin aceste canale şi măsura în care autorităţile naţionale înţeleg rolul şi mandatul omologilor lor din alte state membre.

Evenimentul este organizat de statele membre ale Uniunii Europene, cu sprijinul Agenţiei Europene pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei (ENISA) şi a Centrului Comun de Cercetare (JRC). Exerciţiul va fi urmat de scenarii mai complexe, care vor depăşi cadrul european pentru a se derula, în ultimă instanţă, la nivel mondial. Sprijinirea exerciţiilor de pregătire în domeniul securităţii informatice desfăşurate la scara Uniunii Europene reprezintă una dintre măsurile prevăzute de Agenda digitală pentru Europa, în scopul creşterii încrederii în Internet şi a îmbunătăţi securitatea reţelelor.

ENISA a fost creată în 2004. Pe 30 septembrie 2010, Comisia Europeană a propus consolidarea şi modernizarea ENISA cu scopul de a ajuta UE, statele membre şi părţile interesate din sectorul privat să-şi consolideze capacităţile şi sistemele de prevenire, de detectare şi de reacţie la provocările din domeniul securităţii informatice. În aceeaşi zi, CE a prezentat o propunere de directivă care va permite urmărirea penală a celor care lansează atacuri informatice şi a producătorilor de software-uri conexe nocive, precum şi aplicarea de sancţiuni penale mai dure în astfel de cazuri.

Sursa Agerpres